Informační systém Masarykovy univerzity 

Archiv závěrečné práce Kristína Karoľová PřF N-GK RGRR

česky | in English

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

magisterský studijní program/obor:
Geografie a kartografie/Regionální geografie a regionální rozvoj

Bc. Kristína Karoľová

Vybrané aspekty rozvoja kvality života v SO ORP Mikulov

Selected aspects of the quality of life development in AD MEP Mikulov

Anotace: Diplomová práca sa venuje problematike kvality života a jej vybraným aspektom v rámci SO ORP Mikulov, pričom jej hlavným cieľom je zhodnotenie súčasného stavu a tendencií rozvoja kvality života v sledovanom území. V úvode práca pojednáva o teoreticko – metodologických východiskách výskumu kvality života, ďalšou súčasťou práce je komplexná geografická charakteristika záujmového územia, ktorá v rámci …více

Abstract: The thesis deals with the issue of the quality of life and its selected aspects within the territory of AD MEP Mikulov. The aim of our study is the evaluation of the present state and tendencies of the quality of life development in the observed region. In the introduction, the thesis discusses the theoretical and methodological aspects of research concerning the quality of life, complex geographical …více

kvalita života objektívna/subjektívna dimenzia dotazníkové šetrenie SO ORP Mikulov quality of life objective/subjective dimension questionnaire survey AD MEP Mikulov

Zadání: Hodnotenie aspektov kvality života na regionálnej úrovni, resp. v súvislosti s otázkami regionálneho rozvoja predstavuje v súčasnosti mimoriadne aktuálnu tému. Hlavným cieľom pripravovanej diplomovej práce je zhodnotenie súčasného stavu a tendencií rozvoja kvality života v sledovanom území, správnom obvode obce s rozšírenou pôsobnosťou Mikulov. Práca vychádza zo základnej hypotézy, že dané územie …více

Jazyk práce: slovenština

  • Zadáno/změněno 15. 2. 2012 15:44, Jindřiška Chlebečková
  • Záznam založen 16. 2. 2010 15:00, Eva Nebolová
  • Zveřejnit od 10. 1. 2012 10:37, Jindřiška Chlebečková
  • Práce převzata 10. 1. 2012 10:37, Jindřiška Chlebečková

Obhajoba diplomové práce

  • Proběhla 14. 2. 2012, práce byla úspěšně obhájena.

Vedoucí:

  • Mgr. Ivan Andráško, PhD., GeogÚ VoZ PřF MU, Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta

Oponent:

  • doc. RNDr. Václav Toušek, CSc., abs PřF MU
Plný text práce

Literatura:

  • FRANTÁL, Bohumil a Antonín VAISHAR. Zvláštnosti kvality života v malých městech. Geographia Slovaca, Bratislava: Slovenská akadémia vied (Bratislava). Geografický ústav, 2008, roč. 2008, č. 25, s. 175-188. ISSN 1210-3519.
  • ANDRÁŠKO, Ivan, Pavel ŠUŠKA a Vladimír IRA. Premeny podtatranskeho regiónu : vybrané aspekty rozvoja obcí v zázemí mesta Poprad. In Seminář k Mezinárodnímu roku planety Země : recenzovaný sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 42-46, 5 s. ISBN 978-80-210-4748-8.
  • ANDRÁŠKO, Ivan. Dve dimenzie kvality života v kontexte percepcií obyvateľov miest a vidieckych obcí. In Geografická organizace Česka a Slovenska v současném období. Ostrava: Ústav geoniky Akademie věd ČR, 2005. s. 6-13, 8 s. ISBN 80-86407-05-5.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Kontrola závěrečné práce

Práce zkontrolována: 11. 1. 2012 15:59, Mgr. Ivan Andráško, PhD.


Nástroje.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Spočítat nepřečtené soubory ve složkách. Spočítat velikost složek. Zobrazit mapu souborů. Napřed složky, pak soubory.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Složka či souborSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Vložil/aSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. VloženoSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Expirace: Seřadit vzestupně.Expirace: Seřadit sestupně.
Nástroje.Tato složka.  Archiv závěrečné práce Kristína Karoľová PřF N-GK RGRR /prif_m/Karoľová, K. 8.  1. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor annotation_english.txt, 787 B, holý textAnotace anglicky annotation_english.txtKaroľová, K. 8.  1. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor annotation.txt, 700 B, holý textAnotace česky annotation.txtKaroľová, K. 8.  1. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor keywords.txt, 172 B, holý textKlíčová slova keywords.txtKaroľová, K. 8.  1. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor DP_Karolova.pdf, 8,1 MB, PDF Soubor DP_Karolova.txt, 247,7 KB, holý textPlný text práce DP_Karolova.pdfKaroľová, K. 8.  1. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor Karolova.doc, 37,5 KB, Word Soubor Karolova.txt, 3 KB, holý text Soubor Karolova.pdf, 240,5 KB, PDFposudek oponenta Karolova.docToušek, V.13.  2. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Soubor je nepřístupný.Posudek vedoucího dp_vedouci_Karolova.docAndráško, I. 9.  2. 2012
Číst smí:
• kdokoliv přihlášený v ISu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Prohlédnout tuto složku po přihlášení do ISu (znáte-li svoje heslo do ISu, můžete zde vidět více souborů)

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 9. 2017 01:10, 38. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému