Information System of Masaryk University 

Archive of Thesis/Dissertation Martin Čech FI N-IN EMB

česky | in English

Section:
Use to change section. Address within IS:

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master's degree programme/field of study:
Informatics/Embedded Systems

Theses on a related topic

Display description

Bc. Martin Čech

Development kit for teaching of microcontrollers programming

Vývojový kit pro výuku programování mikrokontrolérů

Abstract: Tato práce se zabývá návrhem univerzálního vývojového kitu pro výuku programování různých typů mikrokontrolérů. Věnuje se popisu jednotlivých vytvořených modulů s mikrokontroléry a periferiemi, popisuje propojovací rozhraní, zdůvodňuje volby použitých komponent a uvádí podklady, ze kterých lze tento kit vytvořit. Práce dále uvádí přehled mikrokontrolérů Microchip PIC a Atmel ATMega a obsahuje popis …more

Abstract: This paper describes the design of a universal development kit for teaching programming of microcontrollers of various types. It describes the created individual modules with microcontrollers and peripherals, describes the connection interface, justifies choices of the components and provides materials for creating this kit. The paper also provides an overview of Microchip PIC and Atmel ATMega microcontrollers …more

vývojová deska mikrokontroléry PIC mikrokontroléry AVR PIC18F46K20 ATmega164PA maticová klávesnice LCD displej sedmi segmentový displej

Description: Navrhněte a realizujte vývojový kit pro výuku programování jednočipových počítačů.
Požadavky:
1. Proveďte analýzu trhu a prozkoumejte stávající řešení a jejich možnosti.
2. Navrhněte kit s důrazem na modularitu a cenu.
3. Rozeberte možnosti řešení s ohledem na použití více architektur (PIC, ATMega).
4. Realizujte kit včetně standardních periferií (klávesnice, displej).> 5. Sestavte výukové tutoriály na vytvořeném kitu.

Základní literatura:
Predko, M.: Handbook of Microcontrollers. McGraw-Hill, 1999, ISBN 9780079137166
Wilmshurst, T.: Designing Embedded Systems with PIC Microcontrollers: Principles and Applications. Elsevier Science, 2009, ISBN 9780080961842
Barret, S.F: Embedded Systems Design With The Atmel AVR Microcontroller. Morgan and Claypool publishers, 2009, ISBN 9781608451272
datasheety k jednotlivým zařízením …more

Language used: Czech

  • Entered/Edited 1. 7. 2013 07:57, Alena Dvořáková
  • Record made 19. 3. 2013 10:50, Helena Kryštofová
  • Accessible from: 23. 5. 2013 14:38, Helena Kryštofová
  • Thesis/dissertation received 23. 5. 2013 14:38, Helena Kryštofová

Master's thesis defence

  • Took place 28. 6. 2013, the thesis was defended successfully.

Supervisor:

  • RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D., KSUZD FI MU, Department of Machine Learning and Data Processing - Faculty of Informatics

Reader:

Full text of thesis
Appendix
  • Appendix Appendix Mgr. Martin Čech (abs FI MU)

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Thesis check

The thesis has been checked: 27. 5. 2013 10:37, RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D.


Toolsdisplay in ascending orderdisplay in descending order Click to count the files which have not been read Click to calculate the total space occupied Zobrazit mapu souborů. folders first, files seconddisplay in ascending orderdisplay in descending order File or folderdisplay in ascending orderdisplay in descending order Uploaded/Created bydisplay in ascending orderdisplay in descending order Uploaded/Createddisplay in ascending orderdisplay in descending order expiration date: display in ascending order.expiration date: display in descending order.
Toolsthis folder,  Archive of Thesis/Dissertation Martin Čech FI N-IN EMB /fi_m/Kryštofová, H.19.  3. 2013
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile annotation_english.txt, 657 B, plain textAnotace anglicky annotation_english.txtČech, M.17.  5. 2013
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile annotation.txt, 608 B, plain textAnotace česky annotation.txtČech, M.17.  5. 2013
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile keywords.txt, 142 B, plain textKlíčová slova keywords.txtČech, M.17.  5. 2013
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile dp_cechm.pdf, 2,1 MB, PDF File dp_cechm.txt, 90,5 KB, plain textPlný text práce dp_cechm.pdfČech, M.17.  5. 2013
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile posudek_oponent.pdf, 334,3 KB, PDF File posudek_oponent.txt, 3,4 KB, plain textPosudek oponenta posudek_oponent.pdfŘeřucha, Š.18.  6. 2013
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile posudek_Cech.pdf, 72 KB, PDF File posudek_Cech.txt, 1,1 KB, plain textPosudek vedoucího posudek_Cech.pdfMatěj, Z.17.  6. 2013
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile prilohy.zip, 2,4 MB, ZIP archivePříloha prilohy.zipČech, M.17.  5. 2013
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
Browse this folder after logging into the System (provided you have an IS password, you can have more files displayed here)

Other references 


Go to top | Current date and time: 21. 9. 2017 19:34, Week 38 (even)

Contact: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Office for Studies, access rights administrators, is-technicians, e-technicians, IT support | Use of cookies | learn more about Information System