Informační systém Masarykovy univerzity 

Archiv závěrečné práce Lukáš Dolák PřF B-GK UZ, FF:HI

česky | in English

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

bakalářský studijní program/obor:
Geografie a kartografie/Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání

Lukáš Dolák

Archivní zprávy o škodách způsobených hydrometeorologickými extrémy a jejich dopadech na velkostatku Buchlov

Archival sources about damage due to hydrometerological extremes and their impacts on the estate Buchlov

Anotace: Bakalářská práce se zabývá hlášeními o škodách způsobených hydrometeorologickými extrémy (především krupobití a povodně) za účelem snížení daní poddaným na panství Buchlov. Dalším zdrojem informací jsou archivy obcí, kroniky, protokolární knihy aj. Studie se krátce věnuje historii panství Buchlov a popisuje způsob vykazování škod. Práce také charakterizuje dopady živelných pohrom na obyvatele panství …více

Abstract: The bachelor work focuses on reports about damage related to hydrometeorological extremes, mainly by hailstorms and floods. These reports were written for the purpose of reducing taxes for the peasants of the estate Buchlov. Archives of the villages, chronicles, municipal books etc. are the another source of information. The study describes shortly the history of the estate Buchlov and the way of designating …více

historická klimatologie škodní záznamy krupobití povodeň panství Buchlov archivní zprávy historical climatology damage records hailstorm flood estate Buchlov archival sources

Zadání: Zadání: 1. Proveďte rešerši dosavadních prací věnovaných problematice historických hydrometeorologických extrémů. 2. Charakterizujte vývoj velkostatku Buchlov v 19.-20. století a způsob vykazování škod způsobených živelnými pohromami. 3. Charakterizujte základní archivní materiál použitý pro studium hydrometeorologických extrémů. 4. Analyzujte jednotlivé hydrometerologické extrémy získané z archivních …více

Jazyk práce: čeština

  • Zadáno/změněno 28. 6. 2010 08:15, Jindřiška Chlebečková
  • Záznam založen 11. 12. 2009 08:20, Jindřiška Chlebečková
  • Zveřejnit od 21. 5. 2010 11:45, Jindřiška Chlebečková
  • Práce převzata 21. 5. 2010 11:45, Jindřiška Chlebečková

Obhajoba bakalářské práce

  • Proběhla 18. 6. 2010, práce byla úspěšně obhájena.

Vedoucí:

  • prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc., GeogÚ VoZ PřF MU, Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta

Oponent:

  • PhDr. Hubert Valášek, CSc., abs FF MU, Moravský zemský archiv Brno
Plný text práce

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Kontrola závěrečné práce

Práce zkontrolována: 31. 5. 2010 13:01, prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.


Nástroje.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Spočítat nepřečtené soubory ve složkách. Spočítat velikost složek. Zobrazit mapu souborů. Napřed složky, pak soubory.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Složka či souborSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Vložil/aSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. VloženoSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Expirace: Seřadit vzestupně.Expirace: Seřadit sestupně.
Nástroje.Tato složka.  Archiv závěrečné práce Lukáš Dolák PřF B-GK UZ, FF:HI /prif_b/Dolák, L.19.  5. 2010
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor annotation_english.txt, 730 B, holý textAnotace anglicky annotation_english.txtDolák, L.20.  5. 2010
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor annotation.txt, 603 B, holý textAnotace česky annotation.txtDolák, L.20.  5. 2010
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor Bakalarska_prace.doc, 5 MB, Word Soubor Bakalarska_prace.txt, 170,1 KB, holý text Soubor Bakalarska_prace.pdf, 2 MB, PDFBakalarska_prace.docDolák, L.20.  5. 2010
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor keywords.txt, 185 B, holý textKlíčová slova keywords.txtDolák, L.24.  5. 2010
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor posudek_oponent.doc, 39,5 KB, Word Soubor posudek_oponent.pdf, 256,4 KB, PDF Soubor posudek_oponent.txt, 5,2 KB, holý textposudek_oponent.docBrázdil, R.31.  5. 2010
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Soubor je nepřístupný.posudek_vedouci.docBrázdil, R.26.  5. 2010
Číst smí:
• kdokoliv přihlášený v ISu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Prohlédnout tuto složku po přihlášení do ISu (znáte-li svoje heslo do ISu, můžete zde vidět více souborů)

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 9. 2017 01:03, 39. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému