Informační systém Masarykovy univerzity 

Archiv závěrečné práce Markéta Václavková PřF N-BI UB, UZ

česky | in English

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

magisterský studijní program/obor:
Biologie/

Bc. Markéta Václavková

Cvičení a praktické úlohy v geografickém vzdělávání

Exercises and practical tasks in geographical education

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na praktickou činnost žáků v geografickém gymnaziálním vzdělávání, a to formou cvičení. Nejprve je provedena analýza přístupů ke cvičením ze zeměpisu v bývalém Československu a poté v současnosti. Pro zjištění nynějšího stavu byla využita dotazníková sonda na vybraných 37 gymnáziích v České republice. V další části této práce je předložen návrh cvičebnice ze zeměpisu. Témata …více

Abstract: This thesis is focused on practical work of students in the geographic grammar education and it is organised as a practical seminar. Firstly there is an analysis of access to the geographical exercises in former Czechoslovakia and then in recent times. To analyse recent conditions a questionnaire probe was done at 37 selected gymnasiums in The Czech Republic. There is a project of a geographical exercisebook …více

Rámcově vzdělávací program výukové metody geografické gymnaziální vzdělávání cvičebnice cvičení ze zeměpisu dotazníkové šetření praktická úloha přírodní prostředí sociální prostředí regiony Educational Grammar Framework teaching methods geographical grammar education exercise book geographic exercise questionnaire probe practical exercise environment social environment regions

Zadání: Doporučená osnova práce: 1. Proveďte analýzu přístupů ke cvičením ze zeměpisu v rámci geografického gymnaziálního vzdělávání v bývalém Československu a v současnosti, a to jednak na základě rozboru učebnic pro nepovinný předmět Cvičení ze zeměpisu, a dále na základě výsledků dotazníkové sondy z reprezentativního vzorku gymnázií ČR o současném stavu a obsahové náplni povinně volitelných předmětů vztahujících …více

Jazyk práce: čeština

  • Zadáno/změněno 11. 6. 2012 07:46, Jindřiška Chlebečková
  • Záznam založen 21. 12. 2010 11:19, Romana Němcová
  • Zveřejnit od 10. 5. 2012 09:38, Marie Halasová
  • Práce převzata 10. 5. 2012 09:38, Marie Halasová

Obhajoba diplomové práce

  • Proběhla 8. 6. 2012, práce byla úspěšně obhájena.

Vedoucí:

  • RNDr. Vladimír Herber, CSc., GeogÚ VoZ PřF MU, Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta

Oponent:

Plný text práce

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Kontrola závěrečné práce

Práce zkontrolována: 12. 5. 2012 08:02, RNDr. Vladimír Herber, CSc.


Nástroje.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Spočítat nepřečtené soubory ve složkách. Spočítat velikost složek. Zobrazit mapu souborů. Napřed složky, pak soubory.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Složka či souborSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Vložil/aSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. VloženoSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Expirace: Seřadit vzestupně.Expirace: Seřadit sestupně.
Nástroje.Tato složka.  Archiv závěrečné práce Markéta Václavková PřF N-BI UB, UZ /prif_m/Václavková, M. 9.  5. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Složka /th/265139/prif_m/33415361/, 4 složky nebo soubory/4Přílohy /33415361/Václavková, M. 9.  5. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor annotation_english.txt, 963 B, holý textAnotace anglicky annotation_english.txtVáclavková, M. 9.  5. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor annotation.txt, 932 B, holý textAnotace česky annotation.txtVáclavková, M. 9.  5. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor DIPLOMOVA_PRACE_TEXT.doc, 11,6 MB, Word Soubor DIPLOMOVA_PRACE_TEXT.pdf, 5 MB, PDF Soubor DIPLOMOVA_PRACE_TEXT.txt, 257,8 KB, holý textDIPLOMOVA_PRACE_TEXT.docVáclavková, M. 9.  5. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor keywords.txt, 397 B, holý textKlíčová slova keywords.txtVáclavková, M. 9.  5. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor posudek_oponent_Vaclavkova_Hynek.doc, 37,5 KB, Word Soubor posudek_oponent_Vaclavkova_Hynek.txt, 3,1 KB, holý text Soubor posudek_oponent_Vaclavkova_Hynek.pdf, 268,5 KB, PDFPosudek oponenta posudek_oponent_Vaclavkova_Hynek.docHynek, A.19.  5. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Soubor je nepřístupný.Posudek vedoucího dp_vedouci_Vaclavkova.pdfHerber, V. 4.  6. 2012
Číst smí:
• kdokoliv přihlášený v ISu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Prohlédnout tuto složku po přihlášení do ISu (znáte-li svoje heslo do ISu, můžete zde vidět více souborů)

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 7. 2017 22:30, 30. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému