Informační systém Masarykovy univerzity 

Archiv závěrečné práce Kamila Klemešová PřF N-GK APGE

česky | in English

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

magisterský studijní program/obor:
Geografie a kartografie/Aplikovaná geografie

Bc. Kamila Klemešová

Analýza hydrologických rizik v povodí dolní Bečvy

Analysis of hydrological risks in the lower Bečva river basin.

Anotace: Předkládaná práce se zabývá hodnocením povodňového rizika v obci Troubky. Dle metodiky vycházející ze směrnice 2007/60/ES byly pro Troubky vytvořeny mapy povodňového nebezpečí a mapy rizika. Kromě této semikvantitativní metody bylo povodňové riziko vyjádřeno pomocí kvantitativního vyjádření potenciálních povodňových škod. Tyto výsledky vyjádření rizika společně s následnou analýzou navrhovaných protipovodňových …více

Abstract: The degree work deals with the evaluation of flood risk in Troubky. Flood danger maps and risk maps have been created for Troubky based on directive 2007/60/ES methodology. Besides this semiquantitative method, the flood risk has also been expressed by means of quantitative summarization of potential flood damage. These risk expression results together with subsequent analysis of proposed flood-protection …více

povodeň povodňové ohrožení povodňové nebezpečí povodňové riziko potenciální škody protipovodňová opatření Bečva Troubky flood flood danger flood hazard flood risk potential flood losses flood-protection precautions the river Bečva Troubky village

Zadání: 1. Charakterizujte fyzickogeografické poměry studovaného území. 2. Proveďte hydrologické srovnání vybrané povodňové epizody s běžnými odtokovými poměry a vyhodnoťte extremitu dané povodňové situace. 3. Na základě získaných závěrů realizujte rizikovou analýzu studovaného území. 4. Práci dokumentujte mapovými, grafickým, tabelárními a příp. i obrazovými přílohami. LITERATURA: DRÁB, Aleš. Hodnocení …více

Jazyk práce: čeština

  • Zadáno/změněno 6. 6. 2012 12:14, Jindřiška Chlebečková
  • Záznam založen 24. 11. 2010 14:18, Romana Němcová
  • Zveřejnit od 10. 5. 2012 10:32, Jindřiška Chlebečková
  • Práce převzata 10. 5. 2012 10:32, Jindřiška Chlebečková

Obhajoba diplomové práce

  • Proběhla 6. 6. 2012, práce byla úspěšně obhájena.

Vedoucí:

  • RNDr. Miroslav Kolář, CSc., abs PřF MU, Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta

Oponent:

  • Ing. Tomáš Havlíček, ATELIER FONTES, s.r.o., Křídlovická 19, 603 00 Brno
  • Posudek oponenta Posudek oponenta Posudek oponenta Posudek oponenta RNDr. Miroslav Kolář, CSc. (abs PřF MU)
Plný text práce

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Kontrola závěrečné práce

Práce zkontrolována: 21. 5. 2012 10:28, RNDr. Miroslav Kolář, CSc.


Nástroje.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Spočítat nepřečtené soubory ve složkách. Spočítat velikost složek. Zobrazit mapu souborů. Napřed složky, pak soubory.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Složka či souborSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Vložil/aSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. VloženoSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Expirace: Seřadit vzestupně.Expirace: Seřadit sestupně.
Nástroje.Tato složka.  Archiv závěrečné práce Kamila Klemešová PřF N-GK APGE /prif_m/Klemešová, K. 8.  5. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor annotation_english.txt, 605 B, holý textAnotace anglicky annotation_english.txtKlemešová, K. 9.  5. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor annotation.txt, 576 B, holý textAnotace česky annotation.txtKlemešová, K. 9.  5. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor keywords.txt, 261 B, holý textKlíčová slova keywords.txtKlemešová, K. 9.  5. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor Diplomova_prace.pdf, 3,6 MB, PDF Soubor Diplomova_prace.txt, 169,7 KB, holý textPlný text práce Diplomova_prace.pdfKlemešová, K. 9.  5. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor Klemesova_K._-_posudek_oponenta_DP.doc, 39,5 KB, Word Soubor Klemesova_K._-_posudek_oponenta_DP.pdf, 268,9 KB, PDF Soubor Klemesova_K._-_posudek_oponenta_DP.txt, 3,9 KB, holý textPosudek oponenta Klemesova_K._-_posudek_oponenta_DP.docKolář, M. 3.  6. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Soubor je nepřístupný.Posudek vedoucího Klemesova_K._-_posudek_ved._DP.docKolář, M. 3.  6. 2012
Číst smí:
• kdokoliv přihlášený v ISu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor Priloha_diplomove_prace.zip, 359,2 MB, archív ZIPPriloha_diplomove_prace.zipKlemešová, K.12.  5. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Prohlédnout tuto složku po přihlášení do ISu (znáte-li svoje heslo do ISu, můžete zde vidět více souborů)

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 9. 2017 01:20, 38. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému