Informační systém Masarykovy univerzity 

Archiv závěrečné práce Andrea Marcaníková PřF N-GK UZ, FF:AJU

česky | in English

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

magisterský studijní program/obor:
Geografie a kartografie/Učitelství geografie a kartografie pro střední školy

Bc. Andrea Marcaníková

Průřezová témata RVP v geografickém vzdělávání

Cross-Curricular Subjects of the FEP in geography education

Anotace: V této diplomové se věnujeme průřezovým tématům Rámcového vzdělávacího programu v geografickém vzdělávání. V první části práci je analyzován podíl geografického gymnaziálního vzdělávání na realizaci průřezových témat ve Školních vzdělávacích programech. Druhý oddíl práce rozebírá přístupy k průřezovému tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech v evropském školství. Další část …více

Abstract: In this thesis, we study cross-curricular subjects of Framework Educational Programme in geography education. The first part of the thesis analyzes the proportion of geographical grammar school education on realization of cross-curricular subjects in School Educational Programmes. The second section concerns the various approaches to the cross-curricular subject Education towards thinking in European …více

RVP Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Globalizace Fair trade Rozvojové cíle tisíciletí FEP Education towards thinking in European and global contexts Globalization Millennium development goals

Zadání: Cílem průřezových témat je podpora výchovné funkce v gymnaziálním vzdělávání žáků – formování a upevňování určitých postojů, hodnot a návyků napříč nejen konkrétním předmětem, ale i většinou dalších předmětů. Průřezová témata lze realizovat různými způsoby - jako součást vyučovacího předmětu, školní projekt, tematicky zaměřený seminář, jiná školní akce/aktivita, anebo vytvoření samostatného vyučovacího …více

Jazyk práce: čeština

  • Zadáno/změněno 11. 6. 2012 08:29, Jindřiška Chlebečková
  • Záznam založen 21. 12. 2010 11:09, Romana Němcová
  • Zveřejnit od 9. 5. 2012 11:07, Irena Mitášová
  • Práce převzata 9. 5. 2012 11:07, Irena Mitášová

Obhajoba diplomové práce

  • Proběhla 8. 6. 2012, práce byla úspěšně obhájena.

Vedoucí:

  • RNDr. Vladimír Herber, CSc., GeogÚ VoZ PřF MU, Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta

Oponent:

  • Mgr. Martina Holková, FFJS KAA FF MU
  • Posudek oponenta Posudek oponenta Posudek oponenta Posudek oponenta RNDr. Vladimír Herber, CSc. (GeogÚ VoZ PřF MU)
Plný text práce

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Kontrola závěrečné práce

Práce zkontrolována: 12. 5. 2012 08:12, RNDr. Vladimír Herber, CSc.


Nástroje.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Spočítat nepřečtené soubory ve složkách. Spočítat velikost složek. Zobrazit mapu souborů. Napřed složky, pak soubory.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Složka či souborSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Vložil/aSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. VloženoSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Expirace: Seřadit vzestupně.Expirace: Seřadit sestupně.
Nástroje.Tato složka.  Archiv závěrečné práce Andrea Marcaníková PřF N-GK UZ, FF:AJU /prif_m/Marcaníková, A. 4.  5. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Složka /th/270203/prif_m/33337845/, jedna složka nebo soubor/1Příloha 1 /33337845/Marcaníková, A. 6.  5. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Složka /th/270203/prif_m/33337862/, 5 složek nebo souborů/5Příloha 2 /33337862/Marcaníková, A. 6.  5. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Složka /th/270203/prif_m/33337865/, jedna složka nebo soubor/1Příloha 3 /33337865/Marcaníková, A. 6.  5. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor annotation_english.txt, 973 B, holý textAnotace anglicky annotation_english.txtMarcaníková, A. 6.  5. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor annotation.txt, 787 B, holý textAnotace česky annotation.txtMarcaníková, A. 6.  5. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor keywords.txt, 236 B, holý textKlíčová slova keywords.txtMarcaníková, A. 6.  5. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor DiplomovaPrace.pdf, 3 MB, PDF Soubor DiplomovaPrace.txt, 194,7 KB, holý textPlný text práce DiplomovaPrace.pdfMarcaníková, A. 6.  5. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor dp_oponent.doc, 30 KB, Word Soubor dp_oponent.txt, 7,4 KB, holý text Soubor dp_oponent.pdf, 307,7 KB, PDFPosudek oponenta dp_oponent.docHerber, V. 2.  6. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Soubor je nepřístupný.Posudek vedoucího dp_vedouci_Marcanikova.pdfHerber, V. 4.  6. 2012
Číst smí:
• kdokoliv přihlášený v ISu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Prohlédnout tuto složku po přihlášení do ISu (znáte-li svoje heslo do ISu, můžete zde vidět více souborů)

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 9. 2017 01:20, 38. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému