Informační systém Masarykovy univerzity 

Archiv závěrečné práce Tomáš Ondrušík PřF B-GE GE

česky | in English

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Tomáš Ondrušík

Studium kvartérního profilu u Táborského mlýna na Třebíčsku

Study of Quaternary section near Táborský mlýn, Třebíč district

Anotace: Práca sa zaoberá štúdiom jednoho z najzápadnejšie situovaných sprašových profilov na území Moravy (Táborský mlyn, Třebíč I). V rešéršnej časti sú zhrnuté informácie o geomorfologii, geológii, a kvartérnych sedimentoch v oblasti Táborského mlyna a okolí Třebíča. Vo výzkumnej časti boli spísané výsledky zo zrnitostného rozboru a profil bol detailne popísaný. Štúdium ukázalo, že v rámci sprašového profilu …více

Abstract: The focus of this study is based on the most western loass profile that is situated in the Moravia (Táborský mlyn, Třebíč I). Theoretical part includes information about geomorphology, geology, especially quarternary sediments in the location Táborský mlýn and area around the Tŕebíč. Practical part covers the results of granulometry and detail describing of the loass profile. Thanks to the observation …více

sedimenty kvartér zrnitostná analýza geomorfológia sediments quaternary granulometry geomorphology

Zadání: Student popíše a sedimentologicky zpracuje profil kvartérními sedimenty v bývalé cihelně poblíž "Táborského mlýna" na Třebíčsku. Profil je zajímavý nálezy pleistocenních obratlovců v jednom z horizontů. V rámci terenních prací bude profil zdokumentován a podrobně popsán, v případě nutnosti budou provedeny základní laboratorní sedimentologické analýzy. Postup prací: 1. Rešerše literatury týkající …více

Jazyk práce: slovenština

  • Zadáno/změněno 14. 6. 2010 09:35, Jindřiška Chlebečková
  • Záznam založen 9. 12. 2009 09:55, Jindřiška Chlebečková
  • Zveřejnit od 14. 5. 2010 12:05, Jindřiška Chlebečková
  • Práce převzata 14. 5. 2010 12:05, Jindřiška Chlebečková

Obhajoba bakalářské práce

  • Proběhla 8. 6. 2010, práce byla úspěšně obhájena.

Vedoucí:

  • doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr., ÚGP VoZ PřF MU, Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Plný text práce

Literatura:

  • LOŽEK, Vojen. Příroda ve čtvrtohorách. Vyd. 1. Praha: Academia, 1973. 372 s., xx.
  • ŠOFFROVÁ, Vlasta. Geologické poměry širšího okolí Třebíče. 1960. 71 l., 10.
  • RŮŽIČKOVÁ, Eliška. Kvartérní klastické sedimenty České republiky :struktury a textury hlavních genetických typů. 1. vyd. Praha: Česká geologická služba, 2003. 68 s., 92. ISBN 80-7075-600-4.
  • HUBBARD, Bryn a Neil F. GLASSER. Field techniques in glaciology and glacial geomorphology. Chichester: John Wiley & Sons, 2005. x, 400. ISBN 0470844264.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Kontrola závěrečné práce

Práce zkontrolována: 17. 5. 2010 16:33, doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.


Nástroje.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Spočítat nepřečtené soubory ve složkách. Spočítat velikost složek. Zobrazit mapu souborů. Napřed složky, pak soubory.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Složka či souborSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Vložil/aSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. VloženoSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Expirace: Seřadit vzestupně.Expirace: Seřadit sestupně.
Nástroje.Tato složka.  Archiv závěrečné práce Tomáš Ondrušík PřF B-GE GE /prif_b/Ondrušík, T.10.  5. 2010
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor annotation_english.txt, 696 B, holý textAnotace anglicky annotation_english.txtOndrušík, T.14.  5. 2010
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor annotation.txt, 654 B, holý textAnotace česky annotation.txtOndrušík, T.14.  5. 2010
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor keywords.txt, 105 B, holý textKlíčová slova keywords.txtOndrušík, T.14.  5. 2010
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor posudek_oponent_Ondrusik.xls, 37,5 KB, Excel Soubor posudek_oponent_Ondrusik.txt, 5,1 KB, holý text Soubor posudek_oponent_Ondrusik.pdf, 137 KB, PDFposudek_oponent_Ondrusik.xlsHolečková, S.31.  5. 2010
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Soubor je nepřístupný.Posudek_vedouci-Ondrusik.xlsHolečková, S. 1.  6. 2010
Číst smí:
• kdokoliv přihlášený v ISu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor Studium_kvarterneho_profilu_pri_Taborskom_mlyne_na_Trebicsku_-_resers.doc, 611,5 KB, Word Soubor Studium_kvarterneho_profilu_pri_Taborskom_mlyne_na_Trebicsku_-_resers.txt, 36,4 KB, holý text Soubor Studium_kvarterneho_profilu_pri_Taborskom_mlyne_na_Trebicsku_-_resers.pdf, 884,1 KB, PDFŠtúdium kvartérneho profilu pri Táborskom mlyne - rešérš Studium_kv...resers.doc Popis: V rešérši sú spísané informácie o geologii a geomorfológii okolia. Popísané sú kvartérne sedimenty v okolí ako aj lokalita kde sa nachádza študovaný profil a tiež podobné lokality v blízkom okolí.Ondrušík, T.10.  5. 2010
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor Bakalarska_praca_Tomas_Ondrusik.pdf, 10,5 MB, PDF Soubor Bakalarska_praca_Tomas_Ondrusik.txt, 65,2 KB, holý textŠtúdium kvartérneho profilu pri Táborskom mlyne na Třebíčsku Bakalarska...drusik.pdfOndrušík, T.14.  5. 2010
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Prohlédnout tuto složku po přihlášení do ISu (znáte-li svoje heslo do ISu, můžete zde vidět více souborů)

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 9. 2017 04:41, 39. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému