Information System of Masaryk University 

Archive of Thesis/Dissertation Marek Trtík FI D-IN4 IN

česky | in English

Section:
Use to change section. Address within IS:

Masaryk University

Faculty of Informatics

doctoral degree programme/field of study:
Informatics (4-years)/Informatics

Theses on a related topic

Display description

Mgr. Marek Trtík

Symbolic Execution and Program Loops

Abstract: Symbolické vykonávání programů je druh analýzy programů, který lze použít jak pro automatické generování testovacích vstupů, tak i pro přímé hledání defektů v programech. Cílem této analýzy je symbolicky vykonat ty cesty v programu, které lze též vykonat standardním způsobem pro konkrétní vstupy. Počty těchto vykonatelných cest programem jsou typicky astronomicky velké dokonce i pro relativně malé …more

Abstract: Symbolic execution is a program analysis which can be effectively used for automated generation of test inputs and for direct finding of defects in programs. The goal of symbolic execution is to symbolically execute those program paths which can be followed by standard execution for concrete inputs. Number of such executable program paths is typically astronomically large even for relatively small …more

Symbolic execution Program loops Program location reachability Symbolic memory.

Language used: English

  • Entered/Edited 26. 3. 2014 15:03, Ada Nazarejová
  • Record made 4. 7. 2008 09:14, Dana Komárková
  • Accessible from: 31. 10. 2013 12:41, Ada Nazarejová
  • Thesis/dissertation received 31. 10. 2013 12:41, Ada Nazarejová

Dissertation defense

  • Took place 25. 3. 2014, the thesis was defended successfully.

Supervisor:

  • prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D., KTP FI MU, Department of Computer Science - Faculty of Informatics

Consultant:

  • doc. RNDr. Jan Strejček, Ph.D., KTP FI MU, Department of Computer Science - Faculty of Informatics

Readers:

Full text of thesis

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Thesis check

The thesis has been checked: 1. 11. 2013 10:02, prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D.


Toolsdisplay in ascending orderdisplay in descending order Click to count the files which have not been read Click to calculate the total space occupied Zobrazit mapu souborů. folders first, files seconddisplay in ascending orderdisplay in descending order File or folderdisplay in ascending orderdisplay in descending order Uploaded/Created bydisplay in ascending orderdisplay in descending order Uploaded/Createddisplay in ascending orderdisplay in descending order expiration date: display in ascending order.expiration date: display in descending order.
Toolsthis folder,  Archive of Thesis/Dissertation Marek Trtík FI D-IN4 IN /fi_d/ 1.  2. 2013
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile annotation_english.txt, 3,9 KB, plain textAnotace anglicky annotation_english.txtTrtík, M.29. 10. 2013
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile annotation.txt, 4,3 KB, plain textAnotace česky annotation.txtTrtík, M.29. 10. 2013
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile keywords.txt, 82 B, plain textKlíčová slova keywords.txtTrtík, M. 3.  9. 2013
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile komise.pdf, 303 KB, PDF File komise.txt, 1 KB, plain textKomise komise.pdfNazarejová, A.10.  3. 2014
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile trtik_phdThesis.pdf, 1,1 MB, PDF File trtik_phdThesis.txt, 493,5 KB, plain textPlný text práce trtik_phdThesis.pdfTrtík, M.29. 10. 2013
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile N.Tillmann.pdf, 1,1 MB, PDF File N.Tillmann.txt, 6,1 KB, plain textPosudek oponenta N.Tillmann.pdfNazarejová, A. 3.  3. 2014
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile prof.Kroening.pdf, 1,6 MB, PDF File prof.Kroening.txt, 8,5 KB, plain textPosudek oponenta prof.Kroening.pdfNazarejová, A.10.  3. 2014
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile prof.Kucera.pdf, 294 KB, PDF File prof.Kucera.txt, 1,1 KB, plain textPosudek vedoucího prof.Kucera.pdfNazarejová, A. 3.  3. 2014
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
Browse this folder after logging into the System (provided you have an IS password, you can have more files displayed here)

Other references 


Go to top | Current date and time: 25. 9. 2017 22:37, Week 39 (odd)

Contact: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Office for Studies, access rights administrators, is-technicians, e-technicians, IT support | Use of cookies | learn more about Information System