Informační systém Masarykovy univerzity 

Archiv závěrečné práce Monika Trebichalská FSS B-SO SO, GS

česky | in English

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

bakalářský studijní program/obor:
Sociologie/Sociologie

Monika Trebichalská

Bezdětné stáří (přehledová studie)

Childless old age

Anotace: Práce se zabývá stárnutím a stářím bezdětných jakožto tématu, které si zatím nevyžádalo příliš pozornosti ani u veřejnosti, ani v odborných článcích. Bezdětných seniorů však bude stále přibývat a je tak nutné se na tuto tematiku blíže zaměřit. Práce si klade za cíl zmapovat dostupné články ze zahraničních časopisů a stati Sýkorové, které se zabývají bezdětností ve stáří a s jejich pomocí odpovědět …více

Abstract: This Bachelor´s thesis deals with a process of ageing and old age of childless as a topic, which has been still without appropriate attention not only in the public nor in specialized articles. The number of childless elderly is going to increase in the future and so that is neccessary to focus on this issues in more detail. The aim of this study is to analyze all the available articles from foreign …více

stárnutí stáří bezdětnost sociální sítě

Zadání: Posluchač(ka) zpracuje bakalářskou diplomovou práci za využití věcných a metodologických znalostí odpovídajících úrovni bakalářského studia sociologie. Základními požadavky na práci jsou: schopnost klást sociologicky relevantní výzkumné otázky a samostatně pracovat se základními zdroji informací, schopnost užívat adekvátní sociologické koncepty při jednoduché analýze zkoumaných otázek, schopnost vědeckého …více

Jazyk práce: čeština

 • Zadáno/změněno 18. 6. 2012 13:24, Soňa Enenkelová
 • Záznam založen 2. 5. 2012 17:09, Soňa Enenkelová
 • Zveřejnit od 14. 5. 2012 09:54, Soňa Enenkelová
 • Práce převzata 14. 5. 2012 09:54, Soňa Enenkelová

Obhajoba bakalářské práce

 • Proběhla 4. 6. 2012, práce byla úspěšně obhájena.

Vedoucí:

 • Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D., ÚPS VP FSS MU, Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií

Oponent:

Plný text práce

Literatura:

 • ALAN, Josef. Etapy života očima sociologie. 1. vyd. Praha: Panorama, 1989. 439 s. ISBN 8070380446.
 • SINGLY, Francois de. Sociologie současné rodiny. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 127 s. ISBN 80-7178-249-1.
 • RABUŠIC, Ladislav. Kde ty všechny děti jsou? I. Praha: SLON, 2001. 261 s. EDICE STUDIE. ISBN 80-86429-01-6.
 • Životní cyklus : sociologické a demografické perspektivy. Edited by Dana Hamplová - Petra Šalamounová - Gabriela Šamanová. Vyd. 1. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2006. 307 s. ISBN 8073300826.
 • ŠALAMOUNOVÁ, Petra, Hana VÍZNEROVÁ a Lenka ZAMYKALOVÁ. Fenomén bezdětnosti v sociologické a demografické perspektivě. Edited by Hana Hašková. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2006. 153 s. ISBN 8073300923.
 • SÝKOROVÁ, Dana. Autonomie ve stáří : kapitoly z gerontosociologie. Vyd. 1. Praha: Slon, 2007. 284 s. ISBN 9788086429625.
 • MOŽNÝ, Ivo. Rodina a společnost. Illustrated by Vladimír Jiránek. 2., upr. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2008. 323 s. ISBN 9788086429878.
 • Stárnutí, věk a diskriminace - nové souvislosti. Edited by Lucie Vidovićová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, Mezinárodní politologický ústav, 2008. 233 s. ISBN 9788021046276.
 • HAŠKOVÁ, Hana. Fenomén bezdětnosti. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. 264 s. ISBN 9788074190209.
 • SOBOTKA, Tomáš. Postponement of childbearing and low fertility in Europe. Amsterdam: Dutch University Press, 2004. 298 s. ISBN 9036191025.
 • HAŠKOVCOVÁ, Helena. Fenomén stáří. Vyd. 2., podstatně přeprac. Praha: Havlíček Brain Team, 2010. 365 s. ISBN 9788087109199.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Kontrola závěrečné práce

Práce zkontrolována: 15. 5. 2012 09:51, Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.


Nástroje.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Spočítat nepřečtené soubory ve složkách. Spočítat velikost složek. Zobrazit mapu souborů. Napřed složky, pak soubory.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Složka či souborSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Vložil/aSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. VloženoSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Expirace: Seřadit vzestupně.Expirace: Seřadit sestupně.
Nástroje.Tato složka.  Archiv závěrečné práce Monika Trebichalská FSS B-SO SO, GS /fss_b/Enenkelová, S. 2.  5. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor annotation_english.txt, 1,9 KB, holý textAnotace anglicky annotation_english.txtTrebichalská, M. 6.  5. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor annotation.txt, 1,5 KB, holý textAnotace česky annotation.txtTrebichalská, M. 6.  5. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor keywords.txt, 42 B, holý textKlíčová slova keywords.txtTrebichalská, M. 6.  5. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor Text_prace.docx, 132,3 KB, docx Soubor Text_prace.pdf, 493,2 KB, PDF Soubor Text_prace.txt, 97,5 KB, holý textPlný text práce Text_prace.docxTrebichalská, M. 6.  5. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor Trebichalska_opoposudek.docx, 12,3 KB, docx Soubor Trebichalska_opoposudek.pdf, 239,8 KB, PDF Soubor Trebichalska_opoposudek.txt, 2 KB, holý textPosudek oponenta Trebichalska_opoposudek.docxSedláčková, D.29.  5. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Soubor je nepřístupný.Posudek vedoucího Posudek_vedouciho_prace_Trebichalska.docxVidovićová, L.25.  5. 2012
Číst smí:
• kdokoliv přihlášený v ISu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Prohlédnout tuto složku po přihlášení do ISu (znáte-li svoje heslo do ISu, můžete zde vidět více souborů)

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2017 17:39, 25. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému