Informační systém Masarykovy univerzity 

Archiv závěrečné práce Petr Marek PřF N-GK SGRR

česky | in English

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

magisterský studijní program/obor:
Geografie a kartografie/Sociální geografie a regionální rozvoj

Bc. Petr Marek

Vnímání reliktní hranice na příkladu severní části česko-moravské zemské hranice

Perception of the relict border on the example of northern part of Czech-Moravian provincial boundary

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá vnímáním reliktní hranice na příkladu severní části česko-moravské zemské hranice, jež ztratila svoji původní funkci na sklonku roku 1948. Hlavním cílem bylo zjistit, zda tato hranice nadále přežívá v myslích místních lidí a zda ji případně tito lidé vnímají odlišně v závislosti na rozdílných charakteristikách (pohlaví, věk, nejvyšší dosažené vzdělání, národnost, délka …více

Abstract: This diploma thesis deals with the perception of the relict border on the example of northern part of Czech-Moravian provincial boundary, which lost its original function in the fall of the year 1948. The main aim was to discover whether this boundary still persists in the minds of citizens and to find out whether it is eventually perceived differently by these people according to their distinct characteristics …více

vnímání reliktní hranice Čechy Morava regionální identita perception relict border Bohemia Moravia regional identity

Zadání: Reliktní hranice představuje/může představovat v současné době předěl v myšlení zdejší populace. Tato problematika bude zkoumána v modelovém území severní části česko-moravské zemské hranice (s případným přesahem do Kladska resp. současného Polska). Jádrem práce bude výzkum diferenciace názorů z pohledu územního a struktury populace. 1. Úvod, cíl, metodika, rešerše literatury 2. Vývoj administrativního …více

Jazyk práce: čeština

  • Zadáno/změněno 4. 6. 2015 07:48, Pavlína Ondráčková
  • Záznam založen 3. 12. 2013 10:41, Pavlína Ondráčková
  • Zveřejnit od 6. 5. 2015 14:01, Pavlína Ondráčková
  • Práce převzata 6. 5. 2015 14:01, Pavlína Ondráčková

Obhajoba diplomové práce

  • Proběhla 2. 6. 2015, práce byla úspěšně obhájena.

Vedoucí:

  • doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D., GeogÚ VoZ PřF MU, Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta

Oponent:

Plný text práce

Literatura:

  • SIWEK, Tadeusz. Česko-polská etnická hranice. Vyd. 1. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1996. 94 s. ISBN 8070424575.
  • HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, Jan JANÁK a Jan DOBEŠ. Dějiny správy v českých zemích :od počátků státu po současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 568 s. ISBN 8071067091.
  • HEŘMANOVÁ, Eva a Pavel CHROMÝ. Kulturní regiony a geografie kultury : kulturní reálie a kultura v regionech Česka. Vydání první. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2009. 348 stran. ISBN 9788073573393.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Kontrola závěrečné práce

Práce zkontrolována: 7. 5. 2015 08:57, doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.


Nástroje.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Spočítat nepřečtené soubory ve složkách. Spočítat velikost složek. Zobrazit mapu souborů. Napřed složky, pak soubory.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Složka či souborSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Vložil/aSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. VloženoSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Expirace: Seřadit vzestupně.Expirace: Seřadit sestupně.
Nástroje.Tato složka.  Archiv závěrečné práce Petr Marek PřF N-GK SGRR /prif_m/Ondráčková, P. 3. 12. 2013
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor annotation_english.txt, 1 KB, holý textAnotace anglicky annotation_english.txtMarek, P. 5.  5. 2015
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor annotation.txt, 915 B, holý textAnotace česky annotation.txtMarek, P. 5.  5. 2015
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor keywords.txt, 125 B, holý textKlíčová slova keywords.txtMarek, P. 5.  5. 2015
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor DP_Petr_MAREK.pdf, 16,3 MB, PDF Soubor DP_Petr_MAREK.txt, 300,2 KB, holý textPlný text práce DP_Petr_MAREK.pdfMarek, P. 5.  5. 2015
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor posudek_oponenta.pdf, 59,5 KB, PDF Soubor posudek_oponenta.txt, 15 KB, holý textPosudek oponenta posudek_oponenta.pdfHerber, V.28.  5. 2015
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor Marek_DPv.pdf, 288,6 KB, PDF Soubor Marek_DPv.txt, 1,4 KB, holý textPosudek vedoucího Marek_DPv.pdfJeřábek, M.27.  5. 2015
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Prohlédnout tuto složku po přihlášení do ISu (znáte-li svoje heslo do ISu, můžete zde vidět více souborů)

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2017 23:32, 21. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému