Information System of Masaryk University 

Archive of Thesis/Dissertation Tomáš Bartoň FI N-IN EMB

česky | in English

Section:
Use to change section. Address within IS:

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master's degree programme/field of study:
Informatics/Embedded Systems

Bc. Tomáš Bartoň

Recognition of the useful signal of the spectrometric detector

Rozpoznávání užitečného signálu ze spektrometrického detektoru

Abstract: Práce se zabývá zpracováním signálu z víceparametrického spektrometrického detektoru záření FD-11, který je vyvíjen v rámci projektu SPEKTRUM. Jde o systém, který je schopen rozlišovat různé typy záření (gamma nebo neutrony) a pro každý typ zvlášť poskytnout jeho energetické spektrum. Tato práce řeší dva dílčí problémy při zpracování. V prvé řadě navrhuje způsob, jak odstranit stejnosměrnou složku …more

Abstract: This Master's thesis focuses on signal processing of data from spectrometric two-parametric system for radiation detection called FD-11, which is under development in project SPEKTRUM. It is a device, which is able to discriminate between radiation source (gamma or neutron) and provide its energy spectrum. The thesis deals with two minor problems in this device: Firstly it provides a filter, which …more

spektrometrické měření víceparametrické měření detekce záření zpracování signálů scintilace superpozice pulsů filtrování spectrometric system digitalization neutron gamma two-parametric radiation detection pile-up events scintilation Stilbene

Description: Spektrometrické měření umožňuje získat energetické spektrum záření, tj. závislost množství vyzařovaných částic na jejich energii. Jedna z možností, jak měřit energii částice, je využití scintilační vlastnosti některých materiálů. Radioaktivní částice při průchodu scintilačním materiálem může způsobit světelný záblesk, který je převeden a zároveň zesílen fotonásobičem na elektrické napětí. Výsledný …more

Language used: Czech

  • Entered/Edited 24. 6. 2014 08:24, Helena Kryštofová
  • Record made 12. 3. 2014 09:57, Helena Kryštofová
  • Accessible from: 26. 5. 2014 08:55, Helena Kryštofová
  • Thesis/dissertation received 26. 5. 2014 08:55, Helena Kryštofová

Master's thesis defence

  • Took place 23. 6. 2014, the thesis was defended successfully.

Supervisor:

  • prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., KSUZD FI MU, Department of Machine Learning and Data Processing - Faculty of Informatics

Consultant:

  • RNDr. Martin Veškrna, KSUZD FI MU

Reader:

Full text of thesis
Appendix
  • Appendix Appendix Mgr. Tomáš Bartoň (abs FI MU)

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Thesis check

The thesis has been checked: 27. 5. 2014 08:15, prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.


Toolsdisplay in ascending orderdisplay in descending order Click to count the files which have not been read Click to calculate the total space occupied Zobrazit mapu souborů. folders first, files seconddisplay in ascending orderdisplay in descending order File or folderdisplay in ascending orderdisplay in descending order Uploaded/Created bydisplay in ascending orderdisplay in descending order Uploaded/Createddisplay in ascending orderdisplay in descending order expiration date: display in ascending order.expiration date: display in descending order.
Toolsthis folder,  Archive of Thesis/Dissertation Tomáš Bartoň FI N-IN EMB /fi_m/Kryštofová, H.12.  3. 2014
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile annotation_english.txt, 636 B, plain textAnotace anglicky annotation_english.txtBartoň, T.23.  5. 2014
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile annotation.txt, 626 B, plain textAnotace česky annotation.txtBartoň, T.25.  5. 2014
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile keywords.txt, 257 B, plain textKlíčová slova keywords.txtBartoň, T.25.  5. 2014
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile diplomka.pdf, 866,8 KB, PDF File diplomka.txt, 98,6 KB, plain textPlný text práce diplomka.pdfBartoň, T.25.  5. 2014
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile posudek_Barton.pdf, 72,9 KB, PDF File posudek_Barton.txt, 1,2 KB, plain textPosudek oponenta posudek_Barton.pdfMatěj, Z.16.  6. 2014
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile 2014_06_15_Vyjadreni_vedouciho_k_DP_Barton_-_Prenosil.rtf, 48,5 KB, Rich Text Format File 2014_06_15_Vyjadreni_vedouciho_k_DP_Barton_-_Prenosil.pdf, 334 KB, PDF File 2014_06_15_Vyjadreni_vedouciho_k_DP_Barton_-_Prenosil.txt, 2,6 KB, plain textPosudek vedoucího 2014_06_15_Vyjadreni_vedouciho_k_DP_Barton_-_Prenosil.rtfPřenosil, V.17.  6. 2014
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile archiv.zip, 6,7 MB, ZIP archivePříloha archiv.zipBartoň, T.25.  5. 2014
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
Browse this folder after logging into the System (provided you have an IS password, you can have more files displayed here)

Other references 


Go to top | Current date and time: 19. 9. 2017 22:40, Week 38 (even)

Contact: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Office for Studies, access rights administrators, is-technicians, e-technicians, IT support | Use of cookies | learn more about Information System