Informační systém Masarykovy univerzity 

Archiv závěrečné práce Jan Bednařík ESF N-EKM PEM

česky | in English

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

magisterský studijní program/obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management

Jan Bednařík, BA (Hons)

Hodnocení efektivnosti investičního projektu a jeho financování

Evaluation of investment projects efficiency and its financial resources

Anotace: Předmětem diplomové práce „Hodnocení efektivnosti investičního projektu a jeho financování“ je hodnocení efektivnosti investičního projektu ve variantních scénářích včetně možností jeho financování. V teoretické části je práce zaměřena na fáze investičního rozhodování, konstrukci peněžních toků z investice a metody hodnocení efektivnosti investic. Teoretická část se dále věnuje zdrojům financování …více

Abstract: Subject of the dissertation “Evaluation of investment projects efficiency and its financial resources“ is evaluation of efficiency of investment project in different types of its scenarios including possibilities of its financial resources. In the theoretical part is dissertation focused on phases of investment decision, construction of cash flows from the investment and methods of evaluation of investment …více

Čistá současná hodnota diskontní míra efektivnost investiční projekt peněžní toky varianty investičního projektu zdroje financování Net present value discount rate efficiency investment project cash flow variations of investment project financial resources

Zadání: Cíl práce: Provést hodnocení efektivnosti investičního projektu ve variantních scénářích včetně možností jeho financování. Postup práce a použité metody: Úvod; teoretická část - definování metod a dalších (v práci využitých) východisek a postupů; praktická část - aplikace v teoretické části popsaných postupů na konkrétní podnik - hodnocení efektivnosti konkrétního investičního projektu ve variantních …více

Jazyk práce: čeština

 • Zadáno/změněno 6. 6. 2012 08:50, Lucie Malá
 • Záznam založen 4. 4. 2012 15:35, Vlasta Radová
 • Zveřejnit od 27. 4. 2012 09:24, Vlasta Radová
 • Práce převzata 27. 4. 2012 09:24, Vlasta Radová

Obhajoba diplomové práce

 • Proběhla 5. 6. 2012, práce byla úspěšně obhájena.

Vedoucí:

 • Mgr. Ing. Milan Sedláček, Ph.D., KPH ESF MU, Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta

Oponent:

Plný text práce
Příloha

Literatura:

 • VALACH, Josef. Finanční řízení podniku. 2. aktualizované a rozší. Praha: Ekopress, 1998. 324 s. ISBN 8086119211.
 • VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. přeprac. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 465 s. ISBN 8086929019.
 • SYNEK, Miloslav. Podniková ekonomika. 4., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006. xxv, 475. ISBN 8071798924.
 • KALOUDA, František. Finanční řízení podniku. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 279 s. ISBN 9788073801748.
 • PAVELKOVÁ, Drahomíra a Adriana KNÁPKOVÁ. Výkonnost podniku z pohledu finančního manažera. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2009. 333 s. ISBN 9788086131856.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Kontrola závěrečné práce

Práce zkontrolována: 1. 5. 2012 19:44, Mgr. Ing. Milan Sedláček, Ph.D.


Nástroje.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Spočítat nepřečtené soubory ve složkách. Spočítat velikost složek. Zobrazit mapu souborů. Napřed složky, pak soubory.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Složka či souborSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Vložil/aSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. VloženoSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Expirace: Seřadit vzestupně.Expirace: Seřadit sestupně.
Nástroje.Tato složka.  Archiv závěrečné práce Jan Bednařík ESF N-EKM PEM /esf_m/Radová, V. 4.  4. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor annotation_english.txt, 814 B, holý textAnotace anglicky annotation_english.txtBednařík, J.27.  4. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor annotation.txt, 649 B, holý textAnotace česky annotation.txtBednařík, J.27.  4. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor Varianta_A.xls, 106,5 KB, Excel Soubor Varianta_A.txt, 24 KB, holý text Soubor Varianta_A.pdf, 485,7 KB, PDFInvestiční varianta A Varianta_A.xls Popis: Výpočty v excelluBednařík, J.27.  4. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor Varianta_B.xls, 107 KB, Excel Soubor Varianta_B.txt, 23,5 KB, holý text Soubor Varianta_B.pdf, 519,7 KB, PDFInvestiční varianta B Varianta_B.xls Popis: Výpočty v excelluBednařík, J.27.  4. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor Varianta_C.xls, 119,5 KB, Excel Soubor Varianta_C.txt, 25,2 KB, holý text Soubor Varianta_C.pdf, 508,2 KB, PDFInvestiční varianta C Varianta_C.xls Popis: Výpočty v excelluBednařík, J.27.  4. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor keywords.txt, 269 B, holý textKlíčová slova keywords.txtBednařík, J.27.  4. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor posudek_oponenta_bednarik.doc, 67,5 KB, Word Soubor posudek_oponenta_bednarik.txt, 4 KB, holý text Soubor posudek_oponenta_bednarik.pdf, 121,6 KB, PDFPosudek oponenta posudek_oponenta_bednarik.docRichter, J.28.  5. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Soubor je nepřístupný.Posudek vedoucího posudek_vedouciho_2012_ing_Bednarik.docSedláček, M.26.  5. 2012
Číst smí:
• kdokoliv přihlášený v ISu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor DP_Zeocem__a.s..doc, 4,7 MB, Word Soubor DP_Zeocem__a.s..txt, 536,8 KB, holý text Soubor DP_Zeocem__a.s..pdf, 1,2 MB, PDFVlastní diplomová práce DP_Zeocem__a.s..docBednařík, J.27.  4. 2012
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Prohlédnout tuto složku po přihlášení do ISu (znáte-li svoje heslo do ISu, můžete zde vidět více souborů)

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 1. 2018 22:49, 4. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému