Information System of Masaryk University 

Archive of Thesis/Dissertation Jakub Macák FI N-AP AP

česky | in English

Section:
Use to change section. Address within IS:

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master's degree programme/field of study:
Applied Informatics/Applied Informatics

Bc. Jakub Macák

Tool for planning activities of cover profiles on the Internet

Nástroj pro plánování činnosti krycích profilů na internetu

Abstract: Cílem diplomové práce bylo popsat problematiku fiktivních a krycích uživatelských profilů v internetovém prostředí. Pozornost byla věnována využití těchto profilů při sběru dat, jejich detekci provozovateli služeb a mechanismům, jež tuto detekci znesnadňují. Popsány byly etické a právní aspekty využití fiktivních profilů bezpečnostními složkami státu. Navrženy byly mechanismy a algoritmy plánování …more

Abstract: The aim of the thesis was to describe usage of fictious and cover profiles on the Internet. The attention was paid to the utilization of these profiles during data collection, to detection of this type of profiles and to mechanisms that make difficult to detect fictious and cover profiles. Ethical and legal aspects of the use of cover profiles by police and state security forces were described. The …more

sociální sítě fiktivní profily plánování činnosti policejní vyšetřování sběr dat Ruby on Rails

Description: Popsat problematiku automatického prohledávání a sběru dat v internetovém prostředí pomocí robotů využívajících fiktivní uživatelské profily. Popsat mechanismy, které takovéto fiktivní profily detekují a navrhnout strategie zabraňující této detekci. Uvést právní a etické aspekty tohoto sběru dat, přičemž lze vycházet z předpokladu, že tuto činnost provádí bezpečnostní složky státu (policie, bezpečnostní …more

Language used: Czech

  • Entered/Edited 30. 6. 2016 17:26, Helena Kryštofová
  • Record made 29. 3. 2016 15:19, Jana Zemanová
  • Accessible from: 30. 5. 2016 09:28, Alena Dvořáková
  • Thesis/dissertation received 30. 5. 2016 09:28, Alena Dvořáková

Master's thesis defence

  • Took place 30. 6. 2016, the thesis was defended successfully.

Supervisor:

  • RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D., KPSK FI MU, Department of Computer Systems and Communications - Faculty of Informatics

Reader:

Full text of thesis
Appendix

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Thesis check

The thesis has been checked: 12. 6. 2016 13:37, RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.


Toolsdisplay in ascending orderdisplay in descending order Click to count the files which have not been read Click to calculate the total space occupied Zobrazit mapu souborů. folders first, files seconddisplay in ascending orderdisplay in descending order File or folderdisplay in ascending orderdisplay in descending order Uploaded/Created bydisplay in ascending orderdisplay in descending order Uploaded/Createddisplay in ascending orderdisplay in descending order expiration date: display in ascending order.expiration date: display in descending order.
Toolsthis folder,  Archive of Thesis/Dissertation Jakub Macák FI N-AP AP /fi_m/Zemanová, J.29.  3. 2016
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile annotation_english.txt, 653 B, plain textAnotace anglicky annotation_english.txtMacák, J.29.  5. 2016
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile annotation.txt, 568 B, plain textAnotace česky annotation.txtMacák, J.29.  5. 2016
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile keywords.txt, 99 B, plain textKlíčová slova keywords.txtMacák, J.29.  5. 2016
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile diplomova-prace-jakub-macak.pdf, 2,2 MB, PDF File diplomova-prace-jakub-macak.txt, 132,8 KB, plain textPlný text práce diplomova-prace-jakub-macak.pdfMacák, J.29.  5. 2016
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile Posudek_opo_Macak.pdf, 183,8 KB, PDF File Posudek_opo_Macak.txt, 1,5 KB, plain textPosudek oponenta Posudek_opo_Macak.pdfRáček, J.21.  6. 2016
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile Posudek_ved_Macak.pdf, 198,1 KB, PDF File Posudek_ved_Macak.txt, 1,7 KB, plain textPosudek vedoucího Posudek_ved_Macak.pdfRáček, J.20.  6. 2016
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile priloha-DP.zip, 3,5 MB, ZIP archivePříloha priloha-DP.zipMacák, J.29.  5. 2016
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
Browse this folder after logging into the System (provided you have an IS password, you can have more files displayed here)

Other references 


Go to top | Current date and time: 24. 6. 2017 17:39, Week 25 (odd)

Contact: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Office for Studies, access rights administrators, is-technicians, e-technicians, IT support | Use of cookies | learn more about Information System