Information System of Masaryk University 

Archive of Thesis/Dissertation Martin Kelnar FI N-AP SSME

česky | in English

Section:
Use to change section. Address within IS:

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master's degree programme/field of study:
Applied Informatics/Service Science, Management and Engineering

Theses on a related topic

Display description

Bc. Martin Kelnar

Visualization of law

Vizualizace právních předpisů

Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na vizuální techniky pro zefektivnění a usnadnění práce s českým právním předpisem. Součástí práce je analýza struktury a náležitostí právního předpisu. Dále jsou vytvořeny návrhy jednotlivých komponent, jejich datový model a návrh výsledného prototypu. Prototyp je realizován jako ucelené rozhraní ve formě statické webové stránky, která disponuje částí reálných dat pro demonstrační účely. Zahrnuto je také uživatelské testování a jeho vyhodnocení.

Abstract: Thesis deals with the visual techniques to streamline and simplify the work with Czech legislation. It contains an analysis of the structure and requirements of legislation. There is also design of the individual components including their data model and design of the final prototype. The prototype is implemented as an uniform interface in the form of static web page that includes part of real data for demonstration purposes. User testing and evaluation are also covered.

Vizualizace dat analýza právního předpisu návrh rozhraní realizace rozhraní design dashboard uživatelské testování

Description: Student se zaměří na vizuální techniky pro zefektivnění a usnadnění práce s českým právním předpisem, které pomohou čtenáři jak při prvním, tak opětovném osvojení si předpisu. Student se seznámí s problematikou vizualizace dat a detailní podobou, strukturou a náležitostmi právního předpisu. Cílem práce je navrhnout ucelené uživatelské rozhraní, které se bude sestávat jak z jednotlivých vizualizačních …more

Language used: Czech

  • Entered/Edited 18. 2. 2016 17:40, Helena Kryštofová
  • Record made 7. 12. 2015 10:06, Pavla Wolfová
  • Accessible from: 6. 1. 2016 14:34, Miroslava Tomíčková
  • Thesis/dissertation received 6. 1. 2016 14:34, Miroslava Tomíčková

Master's thesis defence

  • Took place 18. 2. 2016, the thesis was defended successfully.

Supervisor:

Reader:

  • Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D., KPSK FI MU, Department of Computer Systems and Communications - Faculty of Informatics
Full text of thesis
Appendix

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Thesis check

The thesis has been checked: 23. 1. 2016 18:49, Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.


Toolsdisplay in ascending orderdisplay in descending order Click to count the files which have not been read Click to calculate the total space occupied Zobrazit mapu souborů. folders first, files seconddisplay in ascending orderdisplay in descending order File or folderdisplay in ascending orderdisplay in descending order Uploaded/Created bydisplay in ascending orderdisplay in descending order Uploaded/Createddisplay in ascending orderdisplay in descending order expiration date: display in ascending order.expiration date: display in descending order.
Toolsthis folder,  Archive of Thesis/Dissertation Martin Kelnar FI N-AP SSME /fi_m/Wolfová, P. 7. 12. 2015
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile annotation_english.txt, 475 B, plain textAnotace anglicky annotation_english.txtKelnar, M. 5.  1. 2016
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile annotation.txt, 478 B, plain textAnotace česky annotation.txtKelnar, M. 5.  1. 2016
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile keywords.txt, 120 B, plain textKlíčová slova keywords.txtKelnar, M. 5.  1. 2016
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile dp.pdf, 1,6 MB, PDF File dp.txt, 146,7 KB, plain textPlný text práce dp.pdfKelnar, M. 6.  1. 2016
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile posudek_oponenta_Riha.doc, 38 KB, Word File posudek_oponenta_Riha.pdf, 286,1 KB, PDF File posudek_oponenta_Riha.txt, 1,8 KB, plain textPosudek oponenta posudek_oponenta_Riha.docŘíha, Z. 3.  2. 2016
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile posudek_vedouciho_Walletzky, 33,5 KB, PDF File posudek_vedouciho_Walletzky.txt, 2,8 KB, plain text File posudek_vedouciho_Walletzky.xml, 4,6 KB, XMLPosudek vedoucího - Martin Kelnar - Vizualizace právních ... posudek_ve..._Walletzky Description: fi_muWalletzký, L. 5.  2. 2016
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile navrh.zip, 31,3 KB, ZIP archivePříloha navrh.zipKelnar, M. 5.  1. 2016
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile prototyp.zip, 1 MB, ZIP archivePříloha prototyp.zipKelnar, M. 5.  1. 2016
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
Browse this folder after logging into the System (provided you have an IS password, you can have more files displayed here)

Other references 


Go to top | Current date and time: 22. 9. 2017 22:46, Week 38 (even)

Contact: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Office for Studies, access rights administrators, is-technicians, e-technicians, IT support | Use of cookies | learn more about Information System