Information System of Masaryk University 

Archive of Thesis/Dissertation Adam Valík PřF N-GK FG

česky | in English

Section:
Use to change section. Address within IS:

Masaryk University

Faculty of Science

Master's degree programme/field of study:
Geography and Cartography/Physical Geography

Bc. Adam Valík

Hydromorphological Monitoring and Evaluation of Selected Reaches in the Morava River basin in Floods Event Context

Hydromorfologický průzkum a hodnocení vybraných úseků v povodí Moravy v kontextu povodňových událostí

Abstract: Tato diplomová práce je zaměřená na hydromorfologické hodnocení ekologického stavu vodních toků. Její součástí je stručná rešerše studií zabývajících se touto problematikou i praktická část, jejímž cílem je provést toto hodnocení ve vybraných úsecích vodního toku Jihlava. Ke splnění tohoto záměru byly vybrány 2 metodiky lišící se technikou provádění terénního průzkumu i výsledného hodnocení a to britská …more

Abstract: This master‘s thesis is focused on hydromorphological assessment of the river‘s ecological status. It includes a brief research studies dealing with this issue and a practical part, which aids to carry out this evaluation in selected sections of the Jihlava river. To accomplish this goal were selected two methods, which have different techniques of the field survey and the resulting evaluation. These …more

povodí Jihlavy hydromorfologický průzkum a hodnocení Stream visual assessment protocol River habitat survey HEM-F povodně revitalizace

Description: Zkompilujte stručnou přehledovou rešerši k problematice hydromorfologického monitoringu. Proveďte hydromorfologický průzkum vybraných úseků toků pomocí dvou zvolených metodik. Vyhodnoťte stupeň upravenosti daného úseku. Vyhledejte a charakterizujte úseky, které nebyly přímo dotčeny antropogenními úpravami. Vyhodnoťte, zda se v daném povodí vyskytli významné povodňové události a porovnejte jejich možný …more

Language used: Czech

  • Entered/Edited 7. 6. 2016 13:40, Pavlína Ondráčková
  • Record made 20. 2. 2015 13:28, Pavlína Ondráčková
  • Accessible from: 5. 5. 2016 09:12, Pavlína Ondráčková
  • Thesis/dissertation received 5. 5. 2016 09:12, Pavlína Ondráčková

Master's thesis defence

  • Took place 7. 6. 2016, the thesis was defended successfully.

Supervisor:

  • Mgr. Monika Šulc Michalková, Ph.D. et Ph.D., GeogÚ VoZ PřF MU, Department of Geography - Earth Sciences Section - Faculty of Science

Reader:

  • RNDr. Zdeněk Máčka, Ph.D., GeogÚ VoZ PřF MU, Department of Geography - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Full text of thesis

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Thesis check

The thesis has been checked: 5. 5. 2016 23:35, Mgr. Monika Šulc Michalková, Ph.D. et Ph.D.


Toolsdisplay in ascending orderdisplay in descending order Click to count the files which have not been read Click to calculate the total space occupied Zobrazit mapu souborů. folders first, files seconddisplay in ascending orderdisplay in descending order File or folderdisplay in ascending orderdisplay in descending order Uploaded/Created bydisplay in ascending orderdisplay in descending order Uploaded/Createddisplay in ascending orderdisplay in descending order expiration date: display in ascending order.expiration date: display in descending order.
Toolsthis folder,  Archive of Thesis/Dissertation Adam Valík PřF N-GK FG /prif_m/Ondráčková, P.20.  2. 2015
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile annotation_english.txt, 624 B, plain textAnotace anglicky annotation_english.txtValík, A. 3.  5. 2016
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile annotation.txt, 617 B, plain textAnotace česky annotation.txtValík, A. 3.  5. 2016
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile keywords.txt, 140 B, plain textKlíčová slova keywords.txtValík, A. 3.  5. 2016
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile Diplomova_prace.docx, 28,1 MB, docx File Diplomova_prace.txt, 253,5 KB, plain text File Diplomova_prace.pdf, 10,9 MB, PDFPlný text práce Diplomova_prace.docxValík, A. 3.  5. 2016
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile posudek_oponenta_Macka.doc, 43 KB, Word File posudek_oponenta_Macka.txt, 5,7 KB, plain text File posudek_oponenta_Macka.pdf, 176,4 KB, PDFPosudek oponenta posudek_oponenta_Macka.docMáčka, Z. 4.  6. 2016
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile posudek_vedouciho_Sulc_Michalkova.doc, 38,5 KB, Word File posudek_vedouciho_Sulc_Michalkova.txt, 3 KB, plain text File posudek_vedouciho_Sulc_Michalkova.pdf, 174,8 KB, PDFPosudek vedoucího posudek_vedouciho_Sulc_Michalkova.docŠulc Michalková, M. 2.  6. 2016
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
Browse this folder after logging into the System (provided you have an IS password, you can have more files displayed here)

Other references 


Go to top | Current date and time: 22. 9. 2017 15:32, Week 38 (even)

Contact: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Office for Studies, access rights administrators, is-technicians, e-technicians, IT support | Use of cookies | learn more about Information System