Information System of Masaryk University 

Archive of Thesis/Dissertation Barbora Ježková PřF N-GK UZ, FF:HIU

česky | in English

Section:
Use to change section. Address within IS:

Masaryk University

Faculty of Science

Master's degree programme/field of study:
Geography and Cartography/

Theses on a related topic

Display description

Bc. Barbora Barešová

Project fieldwork education in the Český Krumlov Region

Terénní projektová výuka v českokrumlovském regionu

Abstract: Tato diplomová práce se věnuje využití projektové terénní výuky v geografickém vzdělávání. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V rámci části teoretické jsou obecně charakterizovány obě výukové metody – projektové výuka i výuka v terénu. Také jsou představeny jejich klady, rizika a specifika v geografickém vzdělávání. V praktické části jsou vypracovány čtyři projekty s metodickými podklady …more

Abstract: The aim of this MA thesis is to observe the use of project-based fieldwork in the teaching of geography. The first, theoretical part of the thesis is a presentation of both teaching methods: the project-based method and the fieldwork method. Specific aspects of both methods are discussed, including their benefits and anticipated problems in geography education. In the second part of the thesis, the …more

Terénní výuka Projektová výuka Český Krumlov Krajina Pracovní list Metodický list Fieldwork Project based Education Outdoor Education Landscape Worksheet Methodological sheet

Description: Cílem diplomové práce je zpracování návrhů na terénní projektovou výuku v českokrumlovském regionu jako součást geografického a environmentálního vzdělávání pro žáky gymnázií. Práci budou tvořit dvě hlavní části – teoretická, ve které zhodnotíte na základě rešerše literatury postavení a význam terénní a projektové výuky v geografickém vzdělávání s důrazem na rozvíjení klíčových kompetencí. Druhá …more

Language used: Czech

  • Entered/Edited 27. 6. 2016 08:47, Pavlína Ondráčková
  • Record made 19. 2. 2014 14:59, Pavlína Ondráčková
  • Accessible from: 4. 1. 2016 14:15, Pavlína Ondráčková
  • Thesis/dissertation received 4. 1. 2016 14:15, Pavlína Ondráčková

Master's thesis defence

  • Took place 24. 6. 2016, the thesis was defended successfully.

Supervisor:

  • RNDr. Vladimír Herber, CSc., GeogÚ VoZ PřF MU, Department of Geography - Earth Sciences Section - Faculty of Science

Reader:

  • Mgr. Gabriela Petříková, Ph.D., abs PřF MU, Department of Geography - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Full text of thesis

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Thesis check

The thesis has been checked: 6. 1. 2016 09:22, RNDr. Vladimír Herber, CSc.


Toolsdisplay in ascending orderdisplay in descending order Click to count the files which have not been read Click to calculate the total space occupied Zobrazit mapu souborů. folders first, files seconddisplay in ascending orderdisplay in descending order File or folderdisplay in ascending orderdisplay in descending order Uploaded/Created bydisplay in ascending orderdisplay in descending order Uploaded/Createddisplay in ascending orderdisplay in descending order expiration date: display in ascending order.expiration date: display in descending order.
Toolsthis folder,  Archive of Thesis/Dissertation Barbora Ježková PřF N-GK UZ, FF:HIU /prif_m/Ondráčková, P.19.  2. 2014
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile annotation_english.txt, 828 B, plain textAnotace anglicky annotation_english.txtBarešová, B. 4.  1. 2016
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile annotation.txt, 764 B, plain textAnotace česky annotation.txtBarešová, B. 4.  1. 2016
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile keywords.txt, 202 B, plain textKlíčová slova keywords.txtBarešová, B. 4.  1. 2016
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile DP_Komplet_B._Baresova.docx, 11,7 MB, docx File DP_Komplet_B._Baresova.txt, 186,4 KB, plain text File DP_Komplet_B._Baresova.pdf, 8,3 MB, PDFPlný text práce DP_Komplet_B._Baresova.docxBarešová, B. 4.  1. 2016
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile posudek_oponenta_Petrikova.doc, 48 KB, Word File posudek_oponenta_Petrikova.pdf, 197,5 KB, PDF File posudek_oponenta_Petrikova.txt, 7,4 KB, plain textPosudek oponenta posudek_oponenta_Petrikova.docPetříková, G.15.  6. 2016
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile posudek_vedouciho_Herber.pdf, 96,2 KB, PDF File posudek_vedouciho_Herber.txt, 2 KB, plain textPosudek vedoucího posudek_vedouciho_Herber.pdfHerber, V.21.  6. 2016
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
Browse this folder after logging into the System (provided you have an IS password, you can have more files displayed here)

Other references 


Go to top | Current date and time: 16. 8. 2017 19:17, Week 33 (odd)

Contact: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Office for Studies, access rights administrators, is-technicians, e-technicians, IT support | Use of cookies | learn more about Information System