Informační systém Masarykovy univerzity 

Archiv závěrečné práce Ondřej Krejčí PřF N-GK SGRR

česky | in English

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

magisterský studijní program/obor:
Geografie a kartografie/Sociální geografie a regionální rozvoj

Bc. Ondřej Krejčí

Produkce a zpracování potravin na okrese Brno-venkov

The production of foods and their manipulation in the region Brno-conutry

Anotace: Diplomová práce má za cíl analyzovat produkci potravin v okrese Brno-venkov a to jak v zemědělském, tak i v průmyslovém sektoru. Velký důraz je kladen na dodavatelsko-odběratelské vztahy jednotlivých zkoumaných subjektů přímo v regionu a nejbližším okolí. Cílem je zjištění vlivu podniků na region, popřípadě na nejbližší okolí. Data pro práci byla získána především vlastním terénním výzkumem. Část práce …více

Abstract: The aim of this diploma thesis is to analyze the food production in Brno-country region both in the agricultural sector and in the industrial sector too. A great emphasize is put on supply chain of the individual investigated subjects directly in the region and its surroundings. The objective is an ascertainment of influences on the region, possibly on its nearest neighbourhood. The data for this …více

zemědělství potravinářský průmysl produkce potravin okres Brno-venkov dodavatelsko-odběratelské vztahy rostlinná výroba Alternativní potravinové sítě agriculture food industry food production Brno-country supply chain crop production alternative food systems

Zadání: V první části práce bude zpracována všeobecně geografická charakteristika studovaného území,zejména z pohledu zemědělské výroby a produkce potravin. Dále v. Dále bude studováno rozmístnění,kapacity a technologická úroveń potravinářského průmyslu v regionu a analyzovány jednotlivé dodavatelsko-odběratelské vztahy rozhodujících producentů. Součástí práce bude rovněž analýza a lokalizace farmářských …více

Jazyk práce: čeština

  • Zadáno/změněno 9. 6. 2016 08:41, Pavlína Ondráčková
  • Záznam založen 20. 2. 2015 13:29, Pavlína Ondráčková
  • Zveřejnit od 5. 5. 2016 08:04, Pavlína Ondráčková
  • Práce převzata 5. 5. 2016 08:04, Pavlína Ondráčková

Obhajoba diplomové práce

  • Proběhla 7. 6. 2016, práce byla úspěšně obhájena.

Vedoucí:

  • doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc., GeogÚ VoZ PřF MU, Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta

Oponent:

  • RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., KGeog PdF MU, Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Plný text práce

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Kontrola závěrečné práce

Práce zkontrolována: 6. 5. 2016 09:47, doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.


Nástroje.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Spočítat nepřečtené soubory ve složkách. Spočítat velikost složek. Zobrazit mapu souborů. Napřed složky, pak soubory.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Složka či souborSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Vložil/aSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. VloženoSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Expirace: Seřadit vzestupně.Expirace: Seřadit sestupně.
Nástroje.Tato složka.  Archiv závěrečné práce Ondřej Krejčí PřF N-GK SGRR /prif_m/Ondráčková, P.20.  2. 2015
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor annotation_english.txt, 598 B, holý textAnotace anglicky annotation_english.txtKrejčí, O. 3.  5. 2016
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor annotation.txt, 546 B, holý textAnotace česky annotation.txtKrejčí, O. 3.  5. 2016
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor Zaverecna_prace, 12,3 MB, docx Soubor Zaverecna_prace.pdf, 7,3 MB, PDF Soubor Zaverecna_prace.txt, 303,3 KB, holý textDiplomová práce Zaverecna_praceKrejčí, O. 3.  5. 2016
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor keywords.txt, 270 B, holý textKlíčová slova keywords.txtKrejčí, O. 3.  5. 2016
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor posudek_oponenta_Svobodova.doc, 40,5 KB, Word Soubor posudek_oponenta_Svobodova.pdf, 446,4 KB, PDF Soubor posudek_oponenta_Svobodova.txt, 4,1 KB, holý textPosudek oponenta posudek_oponenta_Svobodova.docSvobodová, H. 8.  5. 2016
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor posudek_vedouciho_Veznik.doc, 34 KB, Word Soubor posudek_vedouciho_Veznik.pdf, 164 KB, PDF Soubor posudek_vedouciho_Veznik.txt, 1,6 KB, holý textPosudek vedoucího posudek_vedouciho_Veznik.docVěžník, A. 2.  6. 2016
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Prohlédnout tuto složku po přihlášení do ISu (znáte-li svoje heslo do ISu, můžete zde vidět více souborů)

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2017 23:31, 21. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému