Information System of Masaryk University 

Archive of Thesis/Dissertation Tomáš Zástěra FI B-AP INVS

česky | in English

Section:
Use to change section. Address within IS:

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor's degree programme/field of study:
Applied Informatics/Public Administration Informatics

Tomáš Zástěra

Use of Trademarks Online

Užívání ochranných známek online

Abstract: Bakalářská práce Užívání ochranných známek online se zabývá porušováním výlučných práv majitele ochranné známky v online prostředí, řeší problém odpovědnosti za neoprávněné užití ochranné známky a dále zkoumá, co je možné za užití považovat. Celá práce je zaměřena na území České republiky s přesahem na území Evropy. Práce popisuje systém Google AdWords, který představuje ukázkové prostředí pro tvorbu …more

Abstract: Bachelor thesis Use of Trademarks Online deals with violation of the exclusive rights of the proprietor of the mark online, solves the problem of liability for unauthorized use of trademarks and explores what can be considered for use. The whole work is focused on the Czech Republic with an overlap in Europe. The work describes Google AdWords, which represents an environment for creating and advertise …more

ochranná známka užití odpovědnost cena za proklik online reklama Google AdWords ISP trademarks laibility use online offline CPC online advertisement

Description: Ve své bakalářské práci na téma „Užívání ochranných známek online“ se autor zaměří na analýzu právních aspektů systému Google AdWords a ochranu proti zneužívání ochranných známek v tomto systému.Autor též porovná práva majitele ochranné známky a jejich prosaditelnost v "online" a "offline" prostředí a to i s ohledem a na aktuální judikaturu.Vzhledem k celosvětovému rozšíření vyhledávače Google se autor …more

Language used: Czech

  • Entered/Edited 19. 6. 2014 08:19, Alena Dvořáková
  • Record made 12. 3. 2014 10:29, Lucie Pekárková
  • Accessible from: 15. 5. 2014 11:26, Eva Drštková
  • Thesis/dissertation received 15. 5. 2014 11:26, Eva Drštková

Bachelor's thesis defense

  • Took place 18. 6. 2014, the thesis was defended successfully.

Supervisor:

  • JUDr. Matěj Myška, Ph.D., ÚPT PrF MU, Institute of Law and Technology - Faculty of Law

Reader:

Full text of thesis

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Thesis check

The thesis has been checked: 15. 5. 2014 14:14, JUDr. Matěj Myška, Ph.D.


Toolsdisplay in ascending orderdisplay in descending order Click to count the files which have not been read Click to calculate the total space occupied Zobrazit mapu souborů. folders first, files seconddisplay in ascending orderdisplay in descending order File or folderdisplay in ascending orderdisplay in descending order Uploaded/Created bydisplay in ascending orderdisplay in descending order Uploaded/Createddisplay in ascending orderdisplay in descending order expiration date: display in ascending order.expiration date: display in descending order.
Toolsthis folder,  Archive of Thesis/Dissertation Tomáš Zástěra FI B-AP INVS /fi_b/Pekárková, L.12.  3. 2014
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile annotation_english.txt, 604 B, plain textAnotace anglicky annotation_english.txtZástěra, T.13.  5. 2014
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile annotation.txt, 595 B, plain textAnotace česky annotation.txtZástěra, T.13.  5. 2014
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile keywords.txt, 161 B, plain textKlíčová slova keywords.txtZástěra, T.13.  5. 2014
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile bakalarska_prace.docx, 186,6 KB, docx File bakalarska_prace.txt, 133,7 KB, plain text File bakalarska_prace.pdf, 1,3 MB, PDFPlný text práce bakalarska_prace.docxZástěra, T.13.  5. 2014
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile Posudek_oponenta_BP-Zastera.pdf, 209,2 KB, PDF File Posudek_oponenta_BP-Zastera.txt, 3,9 KB, plain textPosudek oponenta Posudek_oponenta_BP-Zastera.pdfStupka, V.13.  6. 2014
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile Posudek_vedouciho_BP_Zastera_wuxqzlcf.pdf, 293,5 KB, PDF File Posudek_vedouciho_BP_Zastera_wuxqzlcf.txt, 4 KB, plain textPosudek vedoucího Posudek_vedouciho_BP_Zastera_wuxqzlcf.pdfMyška, M.10.  6. 2014
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
Browse this folder after logging into the System (provided you have an IS password, you can have more files displayed here)

Other references 


Go to top | Current date and time: 21. 10. 2017 04:46, Week 42 (even)

Contact: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Office for Studies, access rights administrators, is-technicians, e-technicians, IT support | Use of cookies | learn more about Information System