Informační systém Masarykovy univerzity 

Archiv závěrečné práce Petr Šilhák PřF N-GK KART

česky | in English

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

magisterský studijní program/obor:
Geografie a kartografie/Geografická kartografie a geoinformatika

Bc. Petr Šilhák

Kolaborativní a korekční systém pro mobilní sběr biogeografických dat

A collaborative and correction system for mobile acquisition of biogeographical data

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá jak teoretickými, tak praktickými aspekty dobrovolnického sběru dat týkajícího se pozorování ptačích druhů. V úvodní teoretické části se nachází informace obecně se vztahující k fenoménu dobrovolnického sběru dat. Nachází se zde kapitoly obsahující možnosti využití dat vytvořených tímto způsobem. Postihnuta je také otázka uživatelských aspektů citizen science a kvality …více

Abstract: This diploma thesis deals with both the theoretical and practical aspects of volunteer collection of bird species data. In the introductory theoretical part there is information generally related to the phenomenon of volunteer data collection. Here are chapters containing the possibilities of using the data created in this way. The issue of user aspects of citizen science and the quality of such data …více

Občanská věda Citizen science VGI Volunteered Geographic Information kolaborativní sběr dat collaborative data collection data quality volunteers kvalita dat dobrovolníci Django PostgreSQL PostGIS

Zadání: Cílem práce je návrh a implementace mechanismů pro zohlednění časoprostorových závislostí sběru biogeografických dat, návaznost na existující záznamy a identifikaci spolehlivosti pozorování v závislosti na uživatelském kontextu. Systém by měl vést k větší spolehlivosti sběru dat prostřednictvím dobrovolníků. Postup prací: 1. rešerše existujících prací na téma kolaborativní sběr dat a určení jeho spolehlivosti …více

Jazyk práce: čeština

  • Zadáno/změněno 12. 6. 2017 10:25, Pavlína Ondráčková
  • Záznam založen 26. 11. 2015 07:33, Irena Mitášová
  • Zveřejnit od 3. 5. 2017 13:11, Pavlína Ondráčková
  • Práce převzata 3. 5. 2017 13:11, Pavlína Ondráčková

Obhajoba diplomové práce

  • Proběhla 7. 6. 2017, práce byla úspěšně obhájena.

Vedoucí:

  • Mgr. Karel Staněk, Ph.D., GeogÚ VoZ PřF MU, Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta

Oponent:

  • Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D., GeogÚ VoZ PřF MU, Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Plný text práce
Příloha
  • Příloha Příloha Mgr. Petr Šilhák (stud PřF MU)

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Kontrola závěrečné práce

Práce zkontrolována: 15. 5. 2017 08:12, Mgr. Karel Staněk, Ph.D.


Nástroje.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Spočítat nepřečtené soubory ve složkách. Spočítat velikost složek. Zobrazit mapu souborů. Napřed složky, pak soubory.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Složka či souborSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Vložil/aSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. VloženoSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Expirace: Seřadit vzestupně.Expirace: Seřadit sestupně.
Nástroje.Tato složka.  Archiv závěrečné práce Petr Šilhák PřF N-GK KART /prif_m/Mitášová, I.26. 11. 2015
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor annotation_english.txt, 766 B, holý textAnotace anglicky annotation_english.txtŠilhák, P. 2.  5. 2017
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor annotation.txt, 715 B, holý textAnotace česky annotation.txtŠilhák, P. 2.  5. 2017
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor keywords.txt, 208 B, holý textKlíčová slova keywords.txtŠilhák, P. 2.  5. 2017
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor silhak_dp.pdf, 3,6 MB, PDF Soubor silhak_dp.txt, 160,3 KB, holý textPlný text práce silhak_dp.pdfŠilhák, P. 2.  5. 2017
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor posudek_oponenta_Stachon.pdf, 358 KB, PDF Soubor posudek_oponenta_Stachon.txt, 4,3 KB, holý textPosudek oponenta posudek_oponenta_Stachon.pdfStachoň, Z. 2.  6. 2017
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor posudek_vedouciho_Stanek.pdf, 347,8 KB, PDF Soubor posudek_vedouciho_Stanek.txt, 1 KB, holý textPosudek vedoucího posudek_vedouciho_Stanek.pdfStaněk, K. 3.  6. 2017
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor silhak_dp_priloha.zip, 78,6 MB, archív ZIPPříloha silhak_dp_priloha.zipŠilhák, P. 2.  5. 2017
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Prohlédnout tuto složku po přihlášení do ISu (znáte-li svoje heslo do ISu, můžete zde vidět více souborů)

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 9. 2017 21:26, 38. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému