Information System of Masaryk University 

Archive of Thesis/Dissertation Eliška Trnková PřF B-GK KART

česky | in English

Section:
Use to change section. Address within IS:

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor's degree programme/field of study:
Geography and Cartography/Geographical Cartography and Geoinformatics

Eliška Trnková

GIS tools for digital photography processing

Nástroje GIS pro účely zpracování digitálních fotografií.

Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu nástrojů GIS umožňujících zpracování digitálních fotografií pořízených běžnými neměřickými fotoaparáty. Práce se věnuje jednotlivým fázím zpracování obrazu a jejich teoretickým základům. Součástí práce je hodnocení dostupných nástrojů pro zpracování digitálních fotografií v komerčních a nekomerčních GIS softwarech a jejich vzájemné porovnání. Praktická část …more

Abstract: The thesis focuses on an analysis of GIS tools enabling the processing of digital photographs taken by common non-metric cameras. The thesis deals with particular phases of image processing and their theoretical bases. The part of this thesis is the evaluation of available tools for digital photography processing in commercial and non-commercial GIS softwares and their mutual comparisons. The practical …more

nástroje GIS digitální fotografie 3D model zpracování obrazu fotogrammetrie GIS tools digital photograph image processing photogrammetry

Description: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku využití digitálních fotografií pro účely mapování. Hlavním cílem práce je popis a srovnání existujících nástrojů pro zpracování digitálních fotografií v dostupných komerčních a nekomerčních GIS software. Součástí práce bude praktické ověření funkčnosti na zvoleném tématu. Zpracování práce předpokládá provedení následujících kroků: 1. Úvod 2. Rešerše dostupné …more

Language used: Czech

  • Entered/Edited 19. 6. 2015 09:00, Pavlína Ondráčková
  • Record made 20. 11. 2014 09:37, Pavlína Ondráčková
  • Accessible from: 13. 5. 2015 13:11, Pavlína Ondráčková
  • Thesis/dissertation received 13. 5. 2015 13:11, Pavlína Ondráčková

Bachelor's thesis defense

  • Took place 17. 6. 2015, the thesis was defended successfully.

Supervisor:

  • Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D., GeogÚ VoZ PřF MU, Department of Geography - Earth Sciences Section - Faculty of Science

Reader:

Full text of thesis

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Thesis check

The thesis has been checked: 14. 5. 2015 09:00, Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.


Toolsdisplay in ascending orderdisplay in descending order Click to count the files which have not been read Click to calculate the total space occupied Zobrazit mapu souborů. folders first, files seconddisplay in ascending orderdisplay in descending order File or folderdisplay in ascending orderdisplay in descending order Uploaded/Created bydisplay in ascending orderdisplay in descending order Uploaded/Createddisplay in ascending orderdisplay in descending order expiration date: display in ascending order.expiration date: display in descending order.
Toolsthis folder,  Archive of Thesis/Dissertation Eliška Trnková PřF B-GK KART /prif_b/Ondráčková, P.20. 11. 2014
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile annotation_english.txt, 790 B, plain textAnotace anglicky annotation_english.txtTrnková, E.12.  5. 2015
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile annotation.txt, 722 B, plain textAnotace česky annotation.txtTrnková, E.12.  5. 2015
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile keywords.txt, 154 B, plain textKlíčová slova keywords.txtTrnková, E.12.  5. 2015
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile BP.pdf, 1,7 MB, PDF File BP.txt, 108,2 KB, plain textPlný text práce BP.pdfTrnková, E.12.  5. 2015
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile bp_oponent_trnkova.pdf, 310,6 KB, PDF File bp_oponent_trnkova.txt, 3,4 KB, plain textPosudek oponenta bp_oponent_trnkova.pdfHerman, L. 9.  6. 2015
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile bp_vedouci_Trnkova.pdf, 347,8 KB, PDF File bp_vedouci_Trnkova.txt, 1,7 KB, plain textPosudek vedoucího bp_vedouci_Trnkova.pdfStachoň, Z.11.  6. 2015
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
Browse this folder after logging into the System (provided you have an IS password, you can have more files displayed here)

Other references 


Go to top | Current date and time: 16. 8. 2017 19:24, Week 33 (odd)

Contact: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Office for Studies, access rights administrators, is-technicians, e-technicians, IT support | Use of cookies | learn more about Information System