Information System of Masaryk University 

Archive of Thesis/Dissertation Ivo Bek FI N-AP SSME

česky | in English

Section:
Use to change section. Address within IS:

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master's degree programme/field of study:
Applied Informatics/Service Science, Management and Engineering

Theses on a related topic

Display description

Bc. Ivo Bek

Business Process Management Taxonomy in Practice

Abstract: Tato práce se zabývá procesním řízením z širšího hlediska zkoumající způsoby a doporučené techniky takového řízení. Od dob kdy se prvně objevily myšlenky procesního řízení, vznikají metodologie a osvědčené techniky pro zvýšení efektivity práce. Na některé z nich se zaměříme v naší práci. Jelikož chceme porozumnět samotným činnostem v procesním řízení, práce rozebírá i strukturu organizace podnikových …more

Abstract: This thesis deals with business process management from a broader perspective exploring the ways and recommended techniques of management. From the times when the first thoughts about business process management came out, new methodologies and proven techniques for work optimizations emerged. We will look at some of them in this work. Since we want to understand the activities in business process …more

Business Process Management Employee on-boarding process BPM methodologies BPM Center of Excellence Business project Process mapping Process modeling Process automation BPMS Red Hat JBoss BPM Suite

Description: The goal of this thesis is to document and automate business processes according to a designed solution that follows the latest trends in business process management. Red Hat JBoss BPM Suite will be used to automate business processes. Within the work do all the following tasks for the employee on-boarding process:

• Study a possible organizational structure and BPM project life-cycle …more

Language used: English

  • Entered/Edited 13. 2. 2015 10:02, Helena Kryštofová
  • Record made 7. 10. 2014 16:00, Helena Kryštofová
  • Accessible from: 8. 1. 2015 09:53, Helena Kryštofová
  • Thesis/dissertation received 8. 1. 2015 09:53, Helena Kryštofová

Master's thesis defence

  • Took place 12. 2. 2015, the thesis was defended successfully.

Supervisor:

  • Mgr. Marek Grác, Ph.D., ÚČJ FF MU, Computational Linguistics Centre - Department of Czech Language - Faculty of Arts

Reader:

Full text of thesis
Appendix

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Thesis check

The thesis has been checked: 9. 1. 2015 19:22, Mgr. Marek Grác, Ph.D.


Toolsdisplay in ascending orderdisplay in descending order Click to count the files which have not been read Click to calculate the total space occupied Zobrazit mapu souborů. folders first, files seconddisplay in ascending orderdisplay in descending order File or folderdisplay in ascending orderdisplay in descending order Uploaded/Created bydisplay in ascending orderdisplay in descending order Uploaded/Createddisplay in ascending orderdisplay in descending order expiration date: display in ascending order.expiration date: display in descending order.
Toolsthis folder,  Archive of Thesis/Dissertation Ivo Bek FI N-AP SSME /fi_m/Kryštofová, H. 7. 10. 2014
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile annotation_english.txt, 722 B, plain textAnotace anglicky annotation_english.txtBek, I. 4.  1. 2015
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile annotation.txt, 667 B, plain textAnotace česky annotation.txtBek, I. 4.  1. 2015
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile keywords.txt, 206 B, plain textKlíčová slova keywords.txtBek, I. 4.  1. 2015
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile thesis.pdf, 3 MB, PDF File thesis.txt, 130,3 KB, plain textPlný text práce thesis.pdfBek, I. 5.  1. 2015
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile posudek-ibek.odt, 73,5 KB, Open Document Text File posudek-ibek.txt, 4,8 KB, plain text File posudek-ibek.pdf, 56,1 KB, PDFPosudek oponenta posudek-ibek.odtGrác, M.28.  1. 2015
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile dp-bek.odt, 25,4 KB, Open Document Text File dp-bek.txt, 1,1 KB, plain text File dp-bek.pdf, 38,6 KB, PDFPosudek vedoucího dp-bek.odtGrác, M.28.  1. 2015
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile data.zip, 23,2 MB, ZIP archivePříloha data.zipBek, I. 7.  1. 2015
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
Browse this folder after logging into the System (provided you have an IS password, you can have more files displayed here)

Other references 


Go to top | Current date and time: 19. 11. 2017 15:15, Week 46 (even)

Contact: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Office for Studies, access rights administrators, is-technicians, e-technicians, IT support | Use of cookies | learn more about Information System