Information System of Masaryk University 

Archive of Thesis/Dissertation Martin Musil PřF B-AG APGI (GITU)

česky | in English

Section:
Use to change section. Address within IS:

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor's degree programme/field of study:
Applied Geography/Applied Geography and Geoinformatics

Martin Musil

The role of crowdsourcing for acqusition and update of physical geography data

Využití crowdsourcingu pro sběr a aktualizaci dat v oblasti fyzické geografie

Abstract: Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou dobrovolně sbíraných dat a jejich využitím ve fyzické geografii, zejména pak se zaměřením na oblast biogeografie. Navrhuje rozšíření aplikace BioLog, která slouží k mapování organismů v České republice. V současné době aplikace BioLog využívá metod necíleného monitoringu a navrhované rozšíření zapracovává do systému aplikace také možnosti monitoringu …more

Abstract: This thesis studies issues of voluntarily collected data in physical geography, with focus on the field of biogeography. It suggests extension for application BioLog, that currently serves as a notebook for observation of organisms. This application provides data collection via surveillance monitoring and this thesis proposes extension enabling targeted monitoring as well. It also summarizes advantages …more

crowdsourcing citizen science VGI BioLog mobilní aplikace cílený monitoring biogeografie mapování organismů mobile application targeted monitoring biogeography biogeographic observation

Description: Práce bude zaměřena na současný stav využití dobrovolně sbíraných dat ve vybrané oblasti fyzické geografie. Součástí práce bude: 1) Analýza metod crowdsourcingu s důrazem na oblast fyzické geografie 2) Příklady využití metod crowdsourcingu v Evropě a České republice. 3) Návrh koncepce sběru a aktualizace prostorových dat ve zvolené aplikační oblasti. 4) Pilotní aplikace na vybraném území. Doporučená …more

Language used: Czech

  • Entered/Edited 17. 6. 2016 12:44, Pavlína Ondráčková
  • Record made 9. 11. 2015 12:26, Pavlína Ondráčková
  • Accessible from: 10. 5. 2016 10:48, Pavlína Ondráčková
  • Thesis/dissertation received 10. 5. 2016 10:48, Pavlína Ondráčková

Bachelor's thesis defense

  • Took place 13. 6. 2016, the thesis was defended successfully.

Supervisor:

  • doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc., GeogÚ VoZ PřF MU, Department of Geography - Earth Sciences Section - Faculty of Science

Reader:

Full text of thesis

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Thesis check

The thesis has been checked: 13. 5. 2016 09:49, doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.


Toolsdisplay in ascending orderdisplay in descending orderClick to count the files which have not been read Click to calculate the total space occupied Zobrazit mapu souborů. folders first, files seconddisplay in ascending orderdisplay in descending order File or folderdisplay in ascending orderdisplay in descending order Uploaded/Created bydisplay in ascending orderdisplay in descending order Uploaded/Createddisplay in ascending orderdisplay in descending order expiration date: display in ascending order.expiration date: display in descending order.
Toolsthis folder,  Archive of Thesis/Dissertation Martin Musil PřF B-AG APGI (GITU) /prif_b/Ondráčková, P. 9. 11. 2015
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile annotation_english.txt, 524 B, plain textAnotace anglicky annotation_english.txtMusil, M. 8.  5. 2016
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile annotation.txt, 559 B, plain textAnotace česky annotation.txtMusil, M. 8.  5. 2016
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile keywords.txt, 196 B, plain textKlíčová slova keywords.txtMusil, M. 8.  5. 2016
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile Bakalarska_prace, 20,1 MB, PDF File Bakalarska_prace.txt, 122,5 KB, plain textBakalářská práce Bakalarska_praceMusil, M. 8.  5. 2016
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile posudek_oponenta_Divisek.pdf, 182,1 KB, PDF File posudek_oponenta_Divisek.txt, 3,2 KB, plain textPosudek oponenta - externí AOPK posudek_op...ivisek.pdf Description: Jedná se o posudek vypracovaný na žádost vedoucího práce odborným konzultantem z AOPK - Mgr. Jan Zárybnický, ředitel Odboru ISOP.Kubíček, P. 2.  6. 2016
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile posudek_oponenta_Divisek_bbvdepkr.pdf, 246,8 KB, PDF File posudek_oponenta_Divisek_bbvdepkr.txt, 5,7 KB, plain textPosudek oponenta posudek_oponenta_Divisek_bbvdepkr.pdfDivíšek, J. 5.  6. 2016
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile posudek_vedouciho_Kubicek.pdf, 363,4 KB, PDF File posudek_vedouciho_Kubicek.txt, 1,3 KB, plain textPosudek vedoucího posudek_vedouciho_Kubicek.pdfKubíček, P. 3.  6. 2016
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
Browse this folder after logging into the System (provided you have an IS password, you can have more files displayed here)

Other references 


Go to top | Current date and time: 22. 10. 2017 13:53, Week 42 (even)

Contact: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Office for Studies, access rights administrators, is-technicians, e-technicians, IT support | Use of cookies | learn more about Information System