Information System of Masaryk University 

Archive of Thesis/Dissertation Zuzana Bušíková PřF B-AG APGI (GITU)

česky | in English

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zuzana Bušíková

Grain-size control of sedimentary-geological features of glaciofluvial sediments: case study from the Kolnovice site

Vliv zrnitosti na sedimentárně-geologické vlastnosti glacifluviálních sedimentů: příkladová studie z lokality Kolnovice

Abstract: Bakalárska práca sa zaoberá výskumom kvartérnych glacifluviálnych sedimentov na území pieskovne Kolnovice, ktorá predstavuje glacifluviálnu výplavovú plošinu. V teoretickej časti je opísané obdobie kvartéru, paleogeografia a stratigrafia kontinentálneho zaľadnenia a rozdelenie ľadovcových sedimentov. V ďalšej časti predložená práca podáva informácie o samotnej lokalite pieskovne, jej geomorfologické …more

Abstract: This thesis deals with the research of Quaternary glacifluvial sediments from the Kolnovice sandpit, which represents a glacifluvial outwash plain. Quaternary, paleogeography and stratigraphy of continental glaciation, and discription of glacial sediments are presented in the theoretical part. In the next part, this thesis informs about the locality of the sandpit and geomorphological and geological …more

Kvartér Kontinentálne zaľadnenie Pieskovňa Kolnovice Glacifluviálne sedimenty Okruhliaková analýza Kovariančná analýza Quaternary Continental glaciation Kolnovice sandpit Glaciofluvial sediments Clast provenance analysis Covariance analysis

Description: Bakalářská práce bude založená na sedimentárně petrologickém studiu štěrkové frakce glacifluviálních sedimentů z lokality Kolnovice. Výsledky laboratorních analýz zahrnujících petrologii, tvar a zaoblení klastů v jednotlivých zrnitostních štěrkových frakcích budou následně analyzovány a prezentovány s použitím vhodných statistických a grafických metod. Výsledky bakalářské práce osvětlí variabilitu …more

Language used: Slovak

  • Entered/Edited 17. 6. 2016 12:20, Pavlína Ondráčková
  • Record made 9. 11. 2015 12:26, Pavlína Ondráčková
  • Accessible from: 11. 5. 2016 13:16, Pavlína Ondráčková
  • Thesis/dissertation received 11. 5. 2016 13:16, Pavlína Ondráčková

Bachelor's thesis defense

  • Took place 13. 6. 2016, the thesis was defended successfully.

Supervisor:

  • doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D., GeogÚ VoZ PřF MU, Department of Geography - Earth Sciences Section - Faculty of Science

Reader:

  • Mgr. Daniel Šimíček, Ph.D., abs PřF MU, Department of Geography - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Full text of thesis

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Thesis check

The thesis has been checked: 12. 5. 2016 06:05, doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.


Toolsdisplay in ascending orderdisplay in descending order Click to count the files which have not been read Click to calculate the total space occupied Zobrazit mapu souborů. folders first, files seconddisplay in ascending orderdisplay in descending order File or folderdisplay in ascending orderdisplay in descending order Uploaded/Created bydisplay in ascending orderdisplay in descending order Uploaded/Createddisplay in ascending orderdisplay in descending order expiration date: display in ascending order.expiration date: display in descending order.
Toolsthis folder,  Archive of Thesis/Dissertation Zuzana Bušíková PřF B-AG APGI (GITU) /prif_b/Ondráčková, P. 9. 11. 2015
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile annotation_english.txt, 1,1 KB, plain textAnotace anglicky annotation_english.txtBušíková, Z.10.  5. 2016
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile annotation.txt, 1 KB, plain textAnotace česky annotation.txtBušíková, Z.10.  5. 2016
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile keywords.txt, 251 B, plain textKlíčová slova keywords.txtBušíková, Z.10.  5. 2016
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile Busikova_Bakalarska_praca.pdf, 3,9 MB, PDF File Busikova_Bakalarska_praca.txt, 107,4 KB, plain textPlný text práce Busikova_Bakalarska_praca.pdfBušíková, Z.11.  5. 2016
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile posudek_oponenta_Simicek.pdf, 297 KB, PDF File posudek_oponenta_Simicek.txt, 3,2 KB, plain textPosudek oponenta posudek_oponenta_Simicek.pdfNývlt, D.19.  5. 2016
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile posudek_vedouciho_Nyvlt.pdf, 247,5 KB, PDF File posudek_vedouciho_Nyvlt.txt, 1,9 KB, plain textPosudek vedoucího posudek_vedouciho_Nyvlt.pdfNývlt, D. 6.  6. 2016
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
Browse this folder after logging into the System (provided you have an IS password, you can have more files displayed here)

Other references 


Go to top | Current date and time: 25. 9. 2017 04:38, Week 39 (odd)

Contact: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Office for Studies, access rights administrators, is-technicians, e-technicians, IT support | Use of cookies | learn more about Information System