Information System of Masaryk University 

Archive of Thesis/Dissertation Vojtěch Umlauf PřF B-GK GEOG (FG)

česky | in English

Section:
Use to change section. Address within IS:

Vojtěch Umlauf

Meteorological records of František Jan Vavák from Milčice in the 1770-1816 period

Meteorologické záznamy Františka Jana Vaváka z Milčic v období 1770-1816

Abstract: Bakalářská práce analyzuje teplotní a srážkové poměry středočeské obce Milčice v období 1770–1816 na základě záznamů o počasí a příbuzných jevech v Pamětech sedláka a rychtáře Františka Jana Vaváka (1741–1816), vydaných edičně v letech 1907–1938 a 2009. Klimatologická analýza se opírá o rozbor podrobných a shrnujících zápisů o počasí se zřetelem na použitou terminologii (teplota vzduchu, srážky, oblačnost …more

Abstract: The Bc. thesis analyses temperature and precipitation patterns of the Milčice village (Central Bohemia) in the 1770–1816 period, based on records of weather and related phenomena included in the memoires (Paměti) of peasant and reeve František Jan Vavák (1771–1816), editorially issued in the years 1907–1938 and 2009. Climatological analysis is based on the investigation of detailed and summary reports …more

František Jan Vavák historická klimatologie Milčice paměti srážkové indexy teplotní indexy rekonstrukce klimatu záznamy počasí historical climatology memoires precipitation indices temperature indices climate reconstruction weather records

Description: 1. Úvod (historická klimatologie, rešerše dosavadních poznatků o denních záznamech počasí a způsobu jejich analýzy, cíl práce) 2. Osobnost Františka Jana Vaváka (životopisné údaje, důvod a motivace pro vedení záznamů) 3. Edice Vavákových záznamů (základní informace o edičním zpracování a publikování Vavákových záznamů) 4. Charakteristiky počasí a hydrometeorologických událostí ve Vavákových záznamech …more

Language used: Czech

  • Entered/Edited 16. 6. 2016 14:10, Pavlína Ondráčková
  • Record made 12. 11. 2015 09:43, Pavlína Ondráčková
  • Accessible from: 11. 5. 2016 14:16, Pavlína Ondráčková
  • Thesis/dissertation received 11. 5. 2016 14:16, Pavlína Ondráčková

Bachelor's thesis defense

  • Took place 15. 6. 2016, the thesis was defended successfully.

Supervisor:

  • prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc., GeogÚ VoZ PřF MU, Department of Geography - Earth Sciences Section - Faculty of Science

Reader:

  • Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D., GeogÚ VoZ PřF MU, Department of Geography - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Full text of thesis

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Thesis check

The thesis has been checked: 12. 5. 2016 09:37, prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.


Toolsdisplay in ascending orderdisplay in descending order Click to count the files which have not been read Click to calculate the total space occupied Zobrazit mapu souborů. folders first, files seconddisplay in ascending orderdisplay in descending order File or folderdisplay in ascending orderdisplay in descending order Uploaded/Created bydisplay in ascending orderdisplay in descending order Uploaded/Createddisplay in ascending orderdisplay in descending order expiration date: display in ascending order.expiration date: display in descending order.
Toolsthis folder,  Archive of Thesis/Dissertation Vojtěch Umlauf PřF B-GK GEOG (FG) /prif_b/Ondráčková, P.12. 11. 2015
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile annotation_english.txt, 1,6 KB, plain textAnotace anglicky annotation_english.txtUmlauf, V.10.  5. 2016
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile annotation.txt, 1,3 KB, plain textAnotace česky annotation.txtUmlauf, V. 9.  5. 2016
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile bakalarska_prace.docx, 4 MB, docx File bakalarska_prace.pdf, 2,1 MB, PDF File bakalarska_prace.txt, 230,3 KB, plain textbakalářská práce bakalarska_prace.docxUmlauf, V. 9.  5. 2016
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile keywords.txt, 282 B, plain textKlíčová slova keywords.txtUmlauf, V.10.  5. 2016
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile posudek_oponenta_Burianova.docx, 20,2 KB, docx File posudek_oponenta_Burianova.txt, 8,1 KB, plain text File posudek_oponenta_Burianova.pdf, 168,8 KB, PDFPosudek oponenta posudek_oponenta_Burianova.docxBurianová, J. 6.  6. 2016
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile posudek_vedouciho_Brazdil.doc, 34,5 KB, Word File posudek_vedouciho_Brazdil.txt, 2,6 KB, plain text File posudek_vedouciho_Brazdil.pdf, 150 KB, PDFPosudek vedoucího posudek_vedouciho_Brazdil.docBrázdil, R. 8.  6. 2016
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
Browse this folder after logging into the System (provided you have an IS password, you can have more files displayed here)

Other references 


Go to top | Current date and time: 25. 9. 2017 00:59, Week 39 (odd)

Contact: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Office for Studies, access rights administrators, is-technicians, e-technicians, IT support | Use of cookies | learn more about Information System