Information System of Masaryk University 

Archive of Thesis/Dissertation Dominik Kevický PřF B-GK GEOG (HG)

česky | in English

Section:
Use to change section. Address within IS:

Dominik Kevický

Geographical Analysis of Parliamentary Election Results in Slovakia

Geografická analýza výsledků parlamentních voleb na Slovensku

Abstract: Táto bakalárska práca sa venuje volebnej geografii Slovenskej republiky. Cieľom práce je zodpovedať na otázky, aké faktory najviac ovplyvňujú volebné chovanie voličov v parlamentných voľbách v rokoch 2012 a 2016 a ako sa voliči za štyri roky zmenili. Teoretickým základom analýzy sú poznatky predchádzajúcich autorov. Hlavnou metódou výskumu priestorovej diferenciácie výsledkov volieb je viacnásobná …more

Abstract: This thesis deals with electoral geography of the Slovak Republic. The main aim of the thesis is to answer questions which factors mostly influence voting behavior of voters in 2012 a 2016 and how the voters have changed. The analysis is based on knowledge of previous authors. The main method of spatial differentiation of the election results is multiple regression analysis with correlation analysis …more

Volebná geografia Parlamentné voľby Slovenská republika Regresná analýza Funkčné mestské regióny Electoral geography Parliamentary elections Slovak Republic Regression analysis Functional urban regions

Description: Cílem práce je analýza výsledků parlamentních voleb na Slovensku a kvantitativní zhodnocení jejich podmíněnosti socioekonomickými proměnnými a dalšími geografickými faktory. Předpokladem pro zpracování tématu je znalost multivariantních statistických metod (zvláště vícenásobná regresní analýza), orientace v datech slovenské statistiky a základní znalost vizualizačních postupů v GIS.

Language used: Slovak

  • Entered/Edited 16. 6. 2016 14:24, Pavlína Ondráčková
  • Record made 9. 11. 2015 12:26, Pavlína Ondráčková
  • Accessible from: 12. 5. 2016 10:54, Pavlína Ondráčková
  • Thesis/dissertation received 12. 5. 2016 10:54, Pavlína Ondráčková

Bachelor's thesis defense

  • Took place 15. 6. 2016, the thesis was defended successfully.

Supervisor:

  • RNDr. Petr Daněk, Ph.D., GeogÚ VoZ PřF MU, Department of Geography - Earth Sciences Section - Faculty of Science

Reader:

Full text of thesis

Literature:

  • KOSTELECKÝ, Tomáš, Jana STACHOVÁ and Daniel ČERMÁK. Region a politika. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2002. 76 s. ISBN 8073300303.
  • KOSTELECKÝ, Tomáš. Vzestup nebo pád politického regionalismu? : změny na politické mapě v letech 1992 až 1998 - srovnání České a Slovenské republiky. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. 100 s. ISBN 8073300036.
  • KOSTELECKÝ, Tomáš. Koho volí Vaši sousedé? : prostorové vzorce volebního chování na území Česka od roku 1920 do roku 2006, jejich změny a možné příčiny. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR, 2014. 173 s. ISBN 9788073302467.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Thesis check

The thesis has been checked: 13. 5. 2016 09:54, RNDr. Petr Daněk, Ph.D.


Toolsdisplay in ascending orderdisplay in descending order Click to count the files which have not been read Click to calculate the total space occupied Zobrazit mapu souborů. folders first, files seconddisplay in ascending orderdisplay in descending order File or folderdisplay in ascending orderdisplay in descending order Uploaded/Created bydisplay in ascending orderdisplay in descending order Uploaded/Createddisplay in ascending orderdisplay in descending order expiration date: display in ascending order.expiration date: display in descending order.
Toolsthis folder,  Archive of Thesis/Dissertation Dominik Kevický PřF B-GK GEOG (HG) /prif_b/Ondráčková, P. 9. 11. 2015
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile annotation_english.txt, 877 B, plain textAnotace anglicky annotation_english.txtKevický, D. 3.  5. 2016
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile annotation.txt, 891 B, plain textAnotace česky annotation.txtKevický, D. 3.  5. 2016
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile keywords.txt, 210 B, plain textKlíčová slova keywords.txtKevický, D. 3.  5. 2016
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile BP.pdf, 2,5 MB, PDF File BP.txt, 166,4 KB, plain textPlný text práce BP.pdfKevický, D. 3.  5. 2016
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile posudek_oponenta_Visnovsky.pdf, 45,8 KB, PDF File posudek_oponenta_Visnovsky.txt, 6,4 KB, plain textPosudek oponenta posudek_oponenta_Visnovsky.pdfVišňovský, M. 6.  6. 2016
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile posudek_vedouciho_Danek.doc, 36 KB, Word File posudek_vedouciho_Danek.txt, 2,9 KB, plain text File posudek_vedouciho_Danek.pdf, 168,9 KB, PDFPosudek vedoucího posudek_vedouciho_Danek.docDaněk, P.25.  5. 2016
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
Browse this folder after logging into the System (provided you have an IS password, you can have more files displayed here)

Other references 


Go to top | Current date and time: 19. 11. 2017 17:14, Week 46 (even)

Contact: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Office for Studies, access rights administrators, is-technicians, e-technicians, IT support | Use of cookies | learn more about Information System