Information System of Masaryk University 

Archive of Thesis/Dissertation Eva Svobodová PřF B-GK GEOG (FG)

česky | in English

Section:
Use to change section. Address within IS:

Eva Svobodová

Old raceways and their function in country, past and present

Staré náhony a jejich funkce v krajině v minulosti a v současnosti

Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá inventarizací a hydrografickou analýzou vodních náhonů v povodí Javorky a v části povodí Cidliny. Cílem bylo analyzovat jejich vliv na krajinu a společnost v současnosti a v minulosti. Studováno bylo devět náhonů současně protékaných a dva se suchým korytem. U každého zkoumaného náhonu bylo detailně popsáno jeho prostorové vymezení, průběh, historický vývoj a vliv na …more

Abstract: The subject of this thesis is a hydrographic analysis and an inventory of water raceways in the Javorka river basin and part of the Cidlina river basin. The main goal was to analyse the effect of raceways on the landscape in past and in present. Nine currently used raceways with water and two with dry riverbed were studied. There is a detailed description of their spatial location, their track and …more

náhon vodní mlýn malá vodní elektrárna jez vodní energie Javorka Heřmanka raceway water mill small hydropower stations hydropower

Description: Na základě dostupných mapových podkladů, rešerše literatury a terénního průzkumu poveďte inventarizaci starých náhonů ve vybraném povodí či jeho části. Sestavte prostorovou a popisnou databázi pro jednotlivé náhony. Zhodnoťte jejich hydrologickou funkci v minulosti i v současnosti a diskutujte jejich další význam v podmínkách současné změny klimatu. Základní kroky zpracování 1. Sestavte rešerši prací …more

Language used: Czech

  • Entered/Edited 16. 6. 2016 14:08, Pavlína Ondráčková
  • Record made 10. 11. 2015 10:26, Pavlína Ondráčková
  • Accessible from: 12. 5. 2016 11:07, Pavlína Ondráčková
  • Thesis/dissertation received 12. 5. 2016 11:07, Pavlína Ondráčková

Bachelor's thesis defense

  • Took place 15. 6. 2016, the thesis was defended successfully.

Supervisor:

  • prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc., GeogÚ VoZ PřF MU, Department of Geography - Earth Sciences Section - Faculty of Science

Consultant:

  • doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.

Reader:

  • RNDr. Zdeněk Máčka, Ph.D., GeogÚ VoZ PřF MU, Department of Geography - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Full text of thesis

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Thesis check

The thesis has been checked: 12. 5. 2016 14:13, prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.


Toolsdisplay in ascending orderdisplay in descending order Click to count the files which have not been read Click to calculate the total space occupied Zobrazit mapu souborů. folders first, files seconddisplay in ascending orderdisplay in descending order File or folderdisplay in ascending orderdisplay in descending order Uploaded/Created bydisplay in ascending orderdisplay in descending order Uploaded/Createddisplay in ascending orderdisplay in descending order expiration date: display in ascending order.expiration date: display in descending order.
Toolsthis folder,  Archive of Thesis/Dissertation Eva Svobodová PřF B-GK GEOG (FG) /prif_b/Ondráčková, P.10. 11. 2015
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile annotation_english.txt, 669 B, plain textAnotace anglicky annotation_english.txtSvobodová, E.11.  5. 2016
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile annotation.txt, 610 B, plain textAnotace česky annotation.txtSvobodová, E.11.  5. 2016
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile keywords.txt, 159 B, plain textKlíčová slova keywords.txtSvobodová, E.11.  5. 2016
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile BAKALARSKA_PRACE.pdf, 11 MB, PDF File BAKALARSKA_PRACE.txt, 132 KB, plain textPlný text práce BAKALARSKA_PRACE.pdfSvobodová, E.11.  5. 2016
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile posudek_oponenta_Macka.pdf, 129,2 KB, PDF File posudek_oponenta_Macka.txt, 4,3 KB, plain textPosudek oponenta posudek_oponenta_Macka.pdfMáčka, Z. 9.  6. 2016
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile posudek_vedouciho_Dobrovolny.pdf, 41,2 KB, PDF File posudek_vedouciho_Dobrovolny.txt, 2 KB, plain textPosudek vedoucího posudek_vedouciho_Dobrovolny.pdfDobrovolný, P. 2.  6. 2016
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
Browse this folder after logging into the System (provided you have an IS password, you can have more files displayed here)

Other references 


Go to top | Current date and time: 25. 9. 2017 04:34, Week 39 (odd)

Contact: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Office for Studies, access rights administrators, is-technicians, e-technicians, IT support | Use of cookies | learn more about Information System