Informační systém Masarykovy univerzity 

Archiv závěrečné práce Jakub Hájek PrF M-PPV PR

česky | in English

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

magisterský studijní program/obor:
Právo a právní věda/Právo

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Mgr. Jakub Hájek

Ospravedlnění právní regulace masových médií

Justification of Legal Regulation of Mass Media

Anotace: Tématem této diplomové práce je ospravedlnění právní regulace masových médií. Práce je zaměřena na popis a analýzu pozice masových médií ve společnosti s ohledem na určité technologické trendy. Hlavní důraz je kladen na oblast regulace médií šířených vysíláním. Práce je dělena na tři kapitoly. První kapitola je věnována širšímu teoretickému úvodu do oblasti mediálních studií a mediálního práva. Druhá …více

Abstract: The topic of this diploma thesis is the justification of the legal regulation of the mass media. The thesis is focused on the description and analysis of the position of the mass media in society with an emphasis on certain technological trends. The main interest of this thesis lies in the field of broadcasting media regulation. The thesis consists of three chapters. The first chapter is dedicated …více

masová média sdělovací prostředky masová komunikace tisk vysílání analogové digitální multimedialita interaktivita televize rozhlas televizní rozhlasové regulace médií licence rada odpovědnost svoboda projevu veřejnoprávní média média veřejné služby

Zadání: Diplomant se ve své práci zaměří na důvody, které ospravedlňují právní regulaci masových médií a tyto důvody zhodnotí. Práce bude obsahovat teoretickou průpravu, ve které nastíní vůbec možný právní (a společenskovědní) přístup k pojmu masová média a klasické způsoby zdůvodňování právní regulace této oblasti (jak z pohledu možného mocenského působení médií, tak z pohledu dynamického). Hlavní těžiště …více

Jazyk práce: čeština

  • Zadáno/změněno 11. 6. 2009 08:47, Petra Marková
  • Záznam založen 20. 2. 2009 09:46, Petra Marková
  • Zveřejnit od 31. 3. 2009 15:31, Věra Šilingrová
  • Práce převzata 31. 3. 2009 15:31, Věra Šilingrová

Obhajoba diplomové práce

  • Proběhla 10. 6. 2009, práce byla úspěšně obhájena.

Vedoucí:

  • doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D., KPrávT PrF MU, Katedra právní teorie - Právnická fakulta

Oponent:

  • doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc., KPrávT PrF MU
Plný text práce

Literatura:

  • SOKOL, Tomáš, Karel MALÝ a Olga SOVOVÁ. Tisk a právo. 1. vyd. Praha: Orac, 2001. 135 s. ISBN 80-86199-17-7.
  • Mediální právo. Edited by Aleš Rozehnal. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004. 295 s. ISBN 8086473791.
  • Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a předpisy související : komentář. Edited by Helena Chaloupková - Petr Holý. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2004. xvi, 540. ISBN 8071798495.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Kontrola závěrečné práce

Práce zkontrolována: 1. 4. 2009 01:40, (IS automaticky)


Nástroje.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Spočítat nepřečtené soubory ve složkách. Spočítat velikost složek. Zobrazit mapu souborů. Napřed složky, pak soubory.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Složka či souborSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Vložil/aSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. VloženoSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Expirace: Seřadit vzestupně.Expirace: Seřadit sestupně.
Nástroje.Tato složka.  Archiv závěrečné práce Jakub Hájek PrF M-PPV PR /pravf_m/Hájek, J.30.  3. 2009
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor annotation_english.txt, 926 B, holý textAnotace anglicky annotation_english.txtHájek, J.30.  3. 2009
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor annotation.txt, 782 B, holý textAnotace česky annotation.txtHájek, J.30.  3. 2009
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor dr.Harvanek-pos.opon_DP_J._Hajek.doc, 109,5 KB, Word Soubor dr.Harvanek-pos.opon_DP_J._Hajek.txt, 4,4 KB, holý text Soubor dr.Harvanek-pos.opon_DP_J._Hajek.pdf, 233,5 KB, PDFdr.Harvanek-pos.opon_DP_J._Hajek.docŠilingrová, V. 2.  6. 2009
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor dr.Skop-pos.ved.DP_Jakub_Hajek.doc, 144,5 KB, Word Soubor dr.Skop-pos.ved.DP_Jakub_Hajek.pdf, 290,5 KB, PDF Soubor dr.Skop-pos.ved.DP_Jakub_Hajek.txt, 5,1 KB, holý textdr.Skop-pos.ved.DP_Jakub_Hajek.docŠilingrová, V.19.  5. 2009
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor keywords.txt, 278 B, holý textKlíčová slova keywords.txtHájek, J.30.  3. 2009
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor diplomka_final.pdf, 312,5 KB, PDF Soubor diplomka_final.txt, 130,5 KB, holý textOspravedlnění právní regulace masových médií diplomka_final.pdfHájek, J.30.  3. 2009
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Prohlédnout tuto složku po přihlášení do ISu (znáte-li svoje heslo do ISu, můžete zde vidět více souborů)

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 11. 2017 03:55, 46. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému