Problematika šikany na Základní škole Podivín

The bullying in Basic school Podivín

Bc. Petr Florián
Anotace

Diplomová práce „Problematika šikany na Základní škole Podivín“ pojednává o problematice šikany a agresivního chování dětí v současné době v naší společnosti. Má nám objasnit základní pojmy s tím spojené a příčiny vzniku takového chování dětí. Neméně důležitá jsou preventivní opatření, postup v případě zjištění šikany a její postižitelnost. V empirické části diplomové práce se zaměříme na konkrétní …více

Abstract

Diploma thesis „Problems of bullying at Primary School Podivín“ deals with the problems of bullying and aggressive behaviour of children nowadays in our society. It clarifies the basic terms that are connected with this topic and then the causes of the origin of this behaviour among children. The preventive arrangements are also very important, e.g. the procedure in case of the bullying and the possible …více

Zadání práce
Diplomová práce „Problematika šikany na Základní škole Podivín“ pojednává o problematice šikany a agresivního chování dětí v současné době v naší společnosti se zaměřením na konkrétní skupinu jedinců. Má nám nejprve objasnit základní pojmy s tím spojené a příčiny vzniku takového chování dětí a to působením různých determinantů školního i mimoškolního prostředí, jako jsou rodiče, pedagogové nebo třídní kolektiv. Neméně důležitá jsou preventivní opatření, postup v případě zjištění šikany a její postižitelnost. V empirické části diplomové práce se zaměříme na konkrétní skupinu respondentů ze Základní školy ve městě Podivín s cílem potvrdit či vyvrátit hypotézy o existenci šikany na dané škole a o povědomí žáků a pedagogů o takovém jednání.
Práce zkontrolována:
24. 4. 2010 12:53, prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., učo 1615
Plný text práce
757 KB / soubor PDF
Jazyk práce

čeština čeština

Termín obhajoby

6. 5. 2010

Práce byla úspěšně obhájena

Vedoucí

Mgr. Radek Pospíšil, učo 55467
KPed PdF MU

Oponent

prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., učo 1615
KSpecPed PdF MU

Literatura

 • ŘÍČAN, Pavel. Agresivita a šikana mezi dětmi :jak dát dětem ve škole pocit bezpečí. Vyd. 1. Praha: Portál, 1995. 95 s. ISBN 80-7178-049-9.
 • MATĚJČEK, Zdeněk. Po dobrém, nebo po zlém? : o výchovných odměnách a trestech [Matějček, 1997]. 4. vyd. Praha: Portál, 1997. 109 s. ISBN 80-7178-138-X.
 • KOLÁŘ, Michal. Skrytý svět šikanování ve školách :příčiny, diagnostika a praktická pomoc. Vyd. 1. Praha: Portál, 1997. 127 s. ISBN 80-7178-123-1.
 • MATĚJČEK, Zdeněk. Co děti nejvíc potřebují. Vyd. 3. Praha: Portál, 2003. 108 s. ISBN 80-7178-853-8.
 • KOLÁŘ, Michal. Bolest šikanování. Edited by Bohumil Stejskal. Vydání první. Praha: Portál, 2001. 255 stran. ISBN 807178513X.
 • Děti a mládež v obtížných životních situacích : nové pohledy na problematiku životních krizí, deviací a úlohu pomáhajích profesí. Edited by Richard Jedlička. Vyd. 1. Praha: Themis, 2004. 478 s. ISBN 8073120380.
 • VOJTOVÁ, Věra. Kapitoly etopedie I. Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti. 2. rozšířené vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 136 s. učebnice. ISBN 978-80-210-4573-6.

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta
Studijní program
Speciální pedagogika
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.