Informační systém Masarykovy univerzity 

Archiv závěrečné práce Milana Ostrovská PdF B-SPE OVP kombin.

česky | in English

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

bakalářský studijní program/obor:
Specializace v pedagogice/Učitelství praktického vyučování

Milana Ostrovská

Vliv multimediálních technologií na motivaci a vzdělávání žáků

The impact of multimédia technologies on the motivation and education of pupils

Anotace: Bakalářská práce „Vliv multimediálních technologií na motivaci a vzdělávání žáků“ se zabývá aktuální klíčovou problematikou moderní pedagogiky, tedy pojetím mobilních dotykových zařízení jako didaktické pomůcky. Práce zpracovává tuto problematiku z hlediska žáků 2. ročníků středních škol a z pohledu pedagogů. Zaměřuje se na využívání sociálních sítí a internetu ve volném čase a k přípravě na vyučování …více

Abstract: The Bachelor’s thesis under the name of „ The impact of current multimedia technologies on the motivation and education of pupils” deals with the current key issues of modern pedagogy, it means, with the concept of mobile touch devices acting as teaching aids. This work handles this issue from the point of view of the 2nd class of secondary school, and in terms of teachers. It is focused on the use …více

Multimédia virtuální prostředí učební pomůcka pedagog žák vzdělávací proces motivace žáků Multimedia virtual environment teaching aid teacher pupil process of education motivation of pupils

Zadání: 1) Vymezení řešené problematiky a základních pojmů (dle tématu práce) Tématem práce je vliv multimediálních technologií na motivaci a vzdělávání žáků. Jelikož se internet, televize, sociální sítě, mobilní telefony a tisk stali neodmyslitelnou součástí našeho života, jedná se velice aktuální téma. Využívání těchto technologií přináší bezesporu mnoho výhod, ale také i negativní důsledky. Všechny tyto …více

Jazyk práce: čeština

 • Zadáno/změněno 10. 5. 2016 16:04, Ivana Luklová
 • Záznam založen 22. 6. 2015 16:07, Ivana Luklová
 • Zveřejnit od 4. 4. 2016 17:03, Ivana Luklová
 • Práce převzata 4. 4. 2016 17:03, Ivana Luklová

Obhajoba bakalářské práce

 • Proběhla 10. 5. 2016, práce byla úspěšně obhájena.

Vedoucí:

Oponent:

 • PhDr. Mgr. Monika Bortlíková, KFChOV PdF MU, Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Plný text práce

Literatura:

 • ČAČKA, Otto. Psychologie dítěte. 3. vyd. Tišnov: SURSUM, 1997. 108 s. ISBN 80-85799-03-0.
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Základy psychologie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2004. 356 s. ISBN 9788024608419.
 • CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu : základy kvantitativního výzkumu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 265 s. ISBN 9788024713694.
 • HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí : obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2009. 286 s. ISBN 9788073676285.
 • POSPÍŠIL, Radek. Kázeňské problémy - šikana. In Kapitoly k aktuálním problémům pedagogiky. 1. vyd. MSD, Brno: Katedra pedagogiky, 2009. s. 44-64, 20 s. ISBN 978-80-7392-096-8.
 • KOLÁŘ, Michal. Nová cesta k léčbě šikany. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011. 332 s. ISBN 9788073678715.
 • SPITZER, Manfred. Digitální demence : jak připravujeme sami sebe a naše děti o rozum. Translated by František Ryčl. Vydání první. Brno: Host, 2014. 341 stran. ISBN 9788072948727.
 • NEUMAJER, Ondřej, Lucie ROHLÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Učíme se s tabletem - využití mobilních technologií ve vzdělávání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 188 s. ISBN 978-80-7478-768-3.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Kontrola závěrečné práce

Práce zkontrolována: 4. 4. 2016 18:46, PhDr. Jan Válek, Ph.D.


Nástroje.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Spočítat nepřečtené soubory ve složkách. Spočítat velikost složek. Zobrazit mapu souborů. Napřed složky, pak soubory.Seřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Složka či souborSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Vložil/aSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. VloženoSeřadit vzestupně.Seřadit sestupně. Expirace: Seřadit vzestupně.Expirace: Seřadit sestupně.
Nástroje.Tato složka.  Archiv závěrečné práce Milana Ostrovská PdF B-SPE OVP kombin. /n6u1z/Luklová, I.22.  6. 2015
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor annotation_english.txt, 628 B, holý textAnotace anglicky annotation_english.txtOstrovská, M.28.  3. 2016
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor annotation.txt, 504 B, holý textAnotace česky annotation.txtOstrovská, M.28.  3. 2016
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor keywords.txt, 201 B, holý textKlíčová slova keywords.txtOstrovská, M.28.  3. 2016
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor Vliv_multimedialnich_technologii_na_motivaci_a_vzdelavani_zaka.pdf, 1,2 MB, PDF Soubor Vliv_multimedialnich_technologii_na_motivaci_a_vzdelavani_zaka.txt, 83,1 KB, holý textPlný text práce Vliv_multi...i_zaka.pdfOstrovská, M.29.  3. 2016
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor posudek_oponenta_Sindelkova.pdf, 136,7 KB, PDF Soubor posudek_oponenta_Sindelkova.txt, 2,6 KB, holý textPosudek oponenta posudek_oponenta_Sindelkova.pdfBortlíková, M.26.  4. 2016
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Nástroje.Soubor posudek_vedouciho_Valek, 49,2 KB, PDF Soubor posudek_vedouciho_Valek.xml, 8,5 KB, XML Soubor posudek_vedouciho_Valek.txt, 5,3 KB, holý textPosudek vedoucího - Milana Ostrovská - Vliv multimediálních ... posudek_vedouciho_Valek Popis: kdti_pdf_bcVálek, J.27.  4. 2016
Číst smí:
• kdokoliv v Internetu
Nikdo nemá právo vkládat.Nikdo nemá právo spravovat.Žádný atribut.
Prohlédnout tuto složku po přihlášení do ISu (znáte-li svoje heslo do ISu, můžete zde vidět více souborů)

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2018 14:27, 16. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému