Information System of Masaryk University 

Archive of Thesis/Dissertation Jiří Chmelík FI D-IN4 IN kombin.

česky | in English

Section:
Use to change section. Address within IS:

Masaryk University

Faculty of Informatics

doctoral degree programme/field of study:
Informatics (4-years)/Informatics

Theses on a related topic

Display description

Mgr. Jiří Chmelík

Virtual Environment Kit for Visual Arts

Abstract: Tato práce se zabývá možnostmi využití virtuálního prostředí pro umělecké účely. Seznamujeme čtenáře s výběrem technik výtvarné informatiky a se základy oblasti virtuálních prostředí. Předkládáme rovněž přehled existujících virtuálních prostředí se vztahem k výtvarnému umění. Představujeme modulární virtuální prostředí podporující rozmanité umělecké techniky. Tento systém demonstruje možnosti, jak …more

Abstract: This thesis investigates the possibilities of virtual environment utilization for artistic purposes. We familiarize the reader with a selection of computer art techniques and with the basics of the area of virtual environments. An overview of existing virtual environment systems related to fine arts is given. We present a modular virtual environment kit supporting various art techniques. The system …more

Virtual environment computer art human-computer interaction freehand painting geometrical sculptures motion visualization fractals string sculptures VRECKO virtuální prostředí výtvarná informatika interakce člověka s počítačem prostorová malba geometrické sochy vizualizace pohybu fraktály strunové sochy

Language used: English

  • Entered/Edited 19. 9. 2013 15:27, Ada Nazarejová
  • Record made 23. 2. 2007 09:59, Dana Komárková
  • Accessible from: 30. 4. 2013 09:19, Ada Nazarejová
  • Thesis/dissertation received 30. 4. 2013 09:19, Ada Nazarejová

Dissertation defense

  • Took place 19. 9. 2013, the thesis was defended successfully.

Supervisor:

  • prof. Ing. Jiří Sochor, CSc., KPGD FI MU, Department of Computer Graphics and Design - Faculty of Informatics

Readers:

Full text of thesis

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Thesis check

The thesis has been checked: 1. 5. 2013 08:44, prof. Ing. Jiří Sochor, CSc.


Toolsdisplay in ascending orderdisplay in descending order Click to count the files which have not been read Click to calculate the total space occupied Zobrazit mapu souborů. folders first, files seconddisplay in ascending orderdisplay in descending order File or folderdisplay in ascending orderdisplay in descending order Uploaded/Created bydisplay in ascending orderdisplay in descending order Uploaded/Createddisplay in ascending orderdisplay in descending order expiration date: display in ascending order.expiration date: display in descending order.
Toolsthis folder,  Archive of Thesis/Dissertation Jiří Chmelík FI D-IN4 IN kombin. /ymb4x/ 1.  2. 2013
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile annotation_english.txt, 645 B, plain textAnotace anglicky annotation_english.txtChmelík, J.30.  4. 2013
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile annotation.txt, 652 B, plain textAnotace česky annotation.txtChmelík, J.30.  4. 2013
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile keywords.txt, 320 B, plain textKlíčová slova keywords.txtChmelík, J.30.  4. 2013
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile PhDthesis-Chmelik.pdf, 83,1 MB, PDF File PhDthesis-Chmelik.txt, 306,8 KB, plain textPlný text práce PhDthesis-Chmelik.pdfChmelík, J.30.  4. 2013
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile prof.Zara.pdf, 1 MB, PDF File prof.Zara.txt, 7,8 KB, plain textPosudek oponenta prof.Zara.pdfNazarejová, A.20.  8. 2013
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile prof.Zemcik.pdf, 1,2 MB, PDF File prof.Zemcik.txt, 7,5 KB, plain textPosudek oponenta prof.Zemcik.pdfNazarejová, A.26.  8. 2013
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
ToolsFile doc.Sochor.pdf, 314,9 KB, PDF File doc.Sochor.txt, 1 KB, plain textPosudek vedoucího doc.Sochor.pdfNazarejová, A.20.  8. 2013
The following are allowed to read the file(s):
• anyone on the Internet
No one is allowed to upload files.No one is allowed to administer files.No attribute.
Browse this folder after logging into the System (provided you have an IS password, you can have more files displayed here)

Other references 


Go to top | Current date and time: 20. 4. 2018 02:51, Week 16 (even)

Contact: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Office for Studies, access rights administrators, is-technicians, e-technicians, IT support | Use of cookies | learn more about Information System