Fulltextové vyhledávání

x   Nápověda
Seznam absolventů | Seznamy absolventů | Přehled absolventů | Přehledy absolventů | Výpis absolventů | Absolventi | Diplomky | Bakalářky | Závěrečné práce | Závěrečná práce | Bakalářská práce | Bakalářské práce | Magisterská práce | Diplomová práce | Diplomové práce | Magisterské práce | Doktorandská práce | Doktorandské práce | Absolvovali | Magistři | Bakaláři | Doktorandi | Dizertační práce | Disertační práce | Rigorózní práce |
1.
Andrašinová, Tereza roz. Dudová
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Neurologie (čtyřleté)
Studijní obor: Neurologie
Obhajoba disertační práce: Spondylogenní kompresivní neurologické syndromy - patofyziologie a klinický obraz

2.
Aulická, Štefánia roz. Rusnáková
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Neurologie (čtyřleté)
Studijní obor: Neurologie
Obhajoba disertační práce: Neurokognitivní sítě exekutivních funkcí

3.
Aulický, Petr
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Neurologie (čtyřleté)
Studijní obor: Neurologie
Obhajoba disertační práce: Diagnostika a terapie akutního mozkového infarktu

4.
Baláž, Marek
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Neurologie (čtyřleté)
Studijní obor: Neurologie
Obhajoba disertační práce: Involvement of subthalamic nucleus in executive functions. Intracranial recording studies

5.
Benešová, Yvonne roz. Barotová
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Neurologie (čtyřleté)
Studijní obor: Neurologie
Obhajoba disertační práce: Matrixmetalloproteinázy v imunopatogeneze roztroušené sklerózy

6.
Bočková, Martina
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Neurologie (čtyřleté)
Studijní obor: Neurologie
Obhajoba disertační práce: Kognitivní procesy v mozku ve světle intracerebrální registrace indukované a evokované aktivity

7.
Čechová, Ivica roz. Husárová
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Neurologie (čtyřleté)
Studijní obor: Neurologie
Obhajoba disertační práce: Úloha subkortikálních struktur v průběhu motorického časování u pacientů s Parkinsonovou nemocí v časném stadiu: Studie funkčního zobrazování a efektivní konektivity

8.
Danhofer, Pavlína roz. Cahová
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Neurologie (čtyřleté)
Studijní obor: Neurologie
Obhajoba disertační práce: Vliv spánkových epileptiformních výbojů v EEG na výskyt jádrových příznaků ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) u dětí s benigní epilepsií s centrotemporálními hroty

9.
Divišová, Šárka roz. Buršová
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Neurologie (čtyřleté)
Studijní obor: Neurologie
Obhajoba disertační práce: Význam postižení tenkých vláken v patofyziologii bolestivé diabetické neuropatie

10.
Doležalová, Irena
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Neurologie (čtyřleté)
Studijní obor: Neurologie
Obhajoba disertační práce: EEG prediktory výsledků operační léčby u pacientů s temporální epilepsií

11.
Eliášová, Ilona
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Neurologie (čtyřleté)
Studijní obor: Neurologie
Obhajoba disertační práce: Použití transkraniální magnetické stimulaci k modulaci řečových a kognitivních poruch u pacientů s neurodegenerativním onemocněním mozku

12.
Filip, Pavel
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Neurologie (čtyřleté)
Studijní obor: Neurologie
Obhajoba disertační práce: Time Estimation and Other Non-Motor Functions of Cerebellum and Subcortical Circuits

13.
Fojtíková, Dagmar
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Všeobecné lékařství
Studijní obor: Neurologie
Obhajoba disertační práce: Magnetická rezonanční spektroskopie thalamu u pacientů s idiopatickou generalizovanou a fokální epilepsií

14.
Gescheidt, Tomáš
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Neurologie (čtyřleté)
Studijní obor: Neurologie
Obhajoba disertační práce: Studium procesu rozhodování u pacientů s Parkinsonovou nemocí za použití IOWA GAMBLING TASK (analýza strategie a funkčně anatomické koreláty)

15.
Hadač, Jan
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Všeobecné lékařství
Studijní obor: Neurologie
Obhajoba disertační práce: Lateralizace řeči u dětí s s epileptogenní lézí levé hemisféry - fMRI studie

16.
Haršány, Michal
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Neurologie (čtyřleté)
Studijní obor: Neurologie
Obhajoba disertační práce: Analýza logistiky péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou v rámci trombolytického programu

17.
Hladíková, Magdaléna roz. Plachá
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Neurologie (čtyřleté)
Studijní obor: Neurologie
Obhajoba disertační práce: Variabilita genů renin-angiotenzinového systému u roztroušené sklerózy mozkomíšní

18.
Hradílek, Pavel
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Všeobecné lékařství
Studijní obor: Neurologie
Obhajoba disertační práce: Longitudinální sledování vizuálních funkcí ve vztahu k vybraným paraklinickým parametrům u pacientů po iniciální optické neuritidě

19.
Chlebus, Pavel
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2007, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Všeobecné lékařství
Studijní obor: Neurologie
Obhajoba disertační práce: Reorganizace řečových kortikálních okruhů u pacientů s epilepsií temporálního laloku v obraze funkční magnetické rezonance

20.
Kolčava, Jan
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Neurovědy
Studijní obor: Neurologie
Obhajoba disertační práce: Protilátkový JCV index u pacientů s RS léčených imunomodulační léčbou - prevalence, dynamika a význam

21.
Kovaľová, Ivana roz. Sciranková
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Neurologie (čtyřleté)
Studijní obor: Neurologie
Obhajoba disertační práce: Nové metody diagnostiky polyneuropatie tenkých nervových vláken

22.
Krajčovičová, Lenka
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Neurologie (čtyřleté)
Studijní obor: Neurologie
Obhajoba disertační práce: Studium "default mode" sítě a její konektivity u neurodegenerativních onemocnění mozku pomocí funkční magnetické rezonance

23.
Král, Jiří
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Neurovědy
Studijní obor: Neurologie
Obhajoba disertační práce: Importance of CT scans in acute and subacute ischemic stroke

24.
Marcián, Václav
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Neurovědy
Studijní obor: Neurologie
Obhajoba disertační práce: Epilepsie a mozeček

25.
Martinka, Ivan
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Neurologie (čtyřleté)
Studijní obor: Neurologie
Obhajoba disertační práce: Epidemiologie myastenie gravis ve Slovenské republice

26.
Mikulík, Robert
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2007, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Všeobecné lékařství
Studijní obor: Neurologie
Obhajoba disertační práce: Terapie mozkového infarktu: trombolýza, akcelerovaná trombolýza a možnosti její aplikace pomocí telemedicíny

27.
Minks, Eduard
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Neurologie (čtyřleté)
Studijní obor: Neurologie
Obhajoba disertační práce: Parkinsonova nemoc: Ovlivnění motoriky nízkofrekvenční repetitivní transkraniální magnetickou stimulací (rTMS) cerebella a zpracování nevědomé senzorické informace při intracerebrálním snímání mismatch negativity (MMN). Neurofyziologická studie

28.
Mitášová, Adéla roz. Haluzová
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Neurologie (čtyřleté)
Studijní obor: Neurologie
Obhajoba disertační práce: Delirium u pacientů s cévmí mozkovou příhodou

29.
Musilová, Klára
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Neurologie (čtyřleté)
Studijní obor: Neurologie
Obhajoba disertační práce: Iktální semiologie epileptických záchvatů - role temporálního laloku.

30.
Ošlejšková, Hana roz. Krčová
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Všeobecné lékařství
Studijní obor: Neurologie
Obhajoba disertační práce: Epilepsie, epileptiformní abnormita, lateralita jiná než praváctví, hypotonie a závažné snížení IQ jsou rizikovými faktory asociované s řečovými poruchami u dětí s autismem

31.
Pail, Martin
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Neurologie (čtyřleté)
Studijní obor: Neurologie
Obhajoba disertační práce: Postprocessing MR obrazů u pacientů s farmakorezistentní meziotemporální epilepsií a hipokampální sklerózou

32.
Parmová, Olesja roz. Drohobecká
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2021, studium probíhá
Studijní program: Neurovědy
Studijní obor: Neurologie
Obhajoba disertační práce: Spektrum systémových poruch u myotonické dystrofie

33.
Praksová, Petra
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Neurologie (čtyřleté)
Studijní obor: Neurologie
Obhajoba disertační práce: Lymfocytární subpopulace u pacientů s roztroušenou sklerózou a jejich ovlivnění léčbou interferonem beta a glatiramer acetátem

34.
Ryzí, Michal
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Neurologie (čtyřleté)
Studijní obor: Neurologie
Obhajoba disertační práce: Dlouhodobý přístup k pacientům s výskytem záchvatů po resekčním epileptochirurgickém výkonu

35.
Řehulka, Pavel
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Neurologie (čtyřleté)
Studijní obor: Neurologie
Obhajoba disertační práce: Bilaterální postižení u epilepsie temporálního laloku

36.
Sedláčková, Silvie
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Neurologie (čtyřleté)
Studijní obor: Neurologie
Obhajoba disertační práce: Efekt rTMS na hybné symptomy, kognitivní funkce a kortikální excitabilitu u pacientů s Parkinsonovou nemocí a cévním onemocněním mozku

37.
Sochůrková, Daniela
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2006, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Všeobecné lékařství
Studijní obor: Neurologie
Obhajoba disertační práce: Oscilačmní aktivita humánního mozku

38.
Srovnalová, Hana
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Neurologie (čtyřleté)
Studijní obor: Neurologie
Obhajoba disertační práce: Patofyziologické mechanismy neuropsychiatrických symptomů Parkinsonovy nemoci a možnost jejich ovlivnění pomocí repetitivní transkraniální magnetické stimulace

39.
Strýček, Ondřej
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Neurovědy
Studijní obor: Neurologie
Obhajoba disertační práce: Změny mozkových sítí u epilepsie temporálního laloku

40.
Šedová, Petra roz. Kofroňová
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Neurologie (čtyřleté)
Studijní obor: Neurologie
Obhajoba disertační práce: Neuroepidemiologie cévních mozkových příhod v České republice

41.
Šrotová, Iva roz. Okáčová
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Neurologie (čtyřleté)
Studijní obor: Neurologie
Obhajoba disertační práce: Neuropatická bolest a možnosti její diagnostiky

42.
Štillová, Klára
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Neurologie (čtyřleté)
Studijní obor: Neurologie
Obhajoba disertační práce: Memory processing in intracerebral recordings

43.
Vališ, Martin
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Všeobecné lékařství
Studijní obor: Neurologie
Obhajoba disertační práce: Diagnostické markery v mozkomíšním moku u neurodegenerativních onemocnění

44.
Veselý, Branislav
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Neurologie (čtyřleté)
Studijní obor: Neurologie
Obhajoba disertační práce: Long-term prospective study of contribution of vascular, metabolic and inflammatory co-morbidities to cognitive and motor impairment in Parkinson's disease

45.
Vlčková, Eva roz. Moravcová
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Neurologie (čtyřleté)
Studijní obor: Neurologie
Obhajoba disertační práce: Neuropatie tenkých vláken - komplexní diagnostika a etiologie

46.
Volný, Ondřej
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Neurologie (čtyřleté)
Studijní obor: Neurologie
Obhajoba disertační práce: Neurozobrazování u pacientů s cévní mozkovou příhodou

47.
Zelená, Věra
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Neurologie (čtyřleté)
Studijní obor: Neurologie
Obhajoba disertační práce: Sexuální dysfunkce u žen s epilepsií

Vyhledání absolventů a závěrečných prací

Masarykova univerzita
 
Fakulta studia
Příjmení
Rok*
Titul
Pracoviště závěrečné práce
Vyberte alespoň jedno z kritérií a klikněte na 'Vyhledat.'
V nabídce příjmení naleznete počáteční písmena jen existujících absolventů.

Program/obor

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V Z Ž    vše rozbalit


* Právní stav nám umožňuje veřejně informovat o absolventech, kteří ukončili studium od roku 2006.

Klíčová slova

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Komunitní síť

Komunitní síť – Máte diplom z MU/UJEP? Setkejte se se známými ze studií.