Fulltextové vyhledávání

x   Nápověda
Seznam absolventů | Seznamy absolventů | Přehled absolventů | Přehledy absolventů | Výpis absolventů | Absolventi | Diplomky | Bakalářky | Závěrečné práce | Závěrečná práce | Bakalářská práce | Bakalářské práce | Magisterská práce | Diplomová práce | Diplomové práce | Magisterské práce | Doktorandská práce | Doktorandské práce | Absolvovali | Magistři | Bakaláři | Doktorandi | Dizertační práce | Disertační práce | Rigorózní práce |
Další stránky seznamu vybraných absolventů:
1: Adámková, Hana 51: Mišíková, Gabriela

1.
Adámková, Hana
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Ortoptika
Obhajoba bakalářské práce: Kvalita života pacienta s diplopií

2.
Beranová, Monika roz. Herková
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Ortoptika
Obhajoba bakalářské práce: Diagnostické využití ortoptických a pleoptických přístrojů (mimo synoptoforu)

3.
Bezděková, Kateřina roz. Hřebíková
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Ortoptika
Obhajoba bakalářské práce: Mezioborová spolupráce v péči o zrakově postižené dítě

4.
Borýsková, Romana
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Ortoptika
Obhajoba bakalářské práce: Ortoptická péče o pacienta s Braunovým syndromem

5.
Brančíková, Simona roz. Chludilová
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Ortoptika
Obhajoba bakalářské práce: Ortoptická péče o pacienta po operaci vrozené katarakty

6.
Brodanská, Lívia
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Ortoptika
Studijní obor: Ortoptika
Obhajoba bakalářské práce: Konsekutivní strabismus v ortoptice

7.
Bučková, Lucie
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Ortoptika
Studijní obor: Ortoptika
Obhajoba bakalářské práce: Ortoptická léčba u pacienta s diplopií

8.
Cvachová, Aneta
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Ortoptika
Obhajoba bakalářské práce: Ortoptická péče o pacienta po operaci Brownova syndromu

9.
Čáslavská, Barbora
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Ortoptika
Studijní obor: Ortoptika
Obhajoba bakalářské práce: Suprese ve vizuálním systému

10.
Černá, Kristýna
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Ortoptika
Studijní obor: Ortoptika
Obhajoba bakalářské práce: Závažnost edukace v léčbě amblyopie

11.
Černá, Lucie
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Ortoptika
Obhajoba bakalářské práce: Kompenzační postavení hlavy u dětí a dospělých - diferenciální diagnostika, návrhy léčebných postupů

12.
Černáková, Monika
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Ortoptika
Obhajoba bakalářské práce: Segmentové řízení vergencí

13.
Česlová, Zuzana
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Ortoptika
Obhajoba bakalářské práce: Diagnostika a léčba poruch binokulárního vidění

14.
Dobšíková, Kateřina
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Ortoptika
Studijní obor: Ortoptika
Obhajoba bakalářské práce: Diagnostika a terapie amblyopie v dětské populaci

15.
Dostálková, Marcela
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Ortoptika
Obhajoba bakalářské práce: Práh dichoptického maskování kontrastem jako měřítko síly senzorické fúze u heteroforií

16.
Durstová, Helena
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Ortoptika
Obhajoba bakalářské práce: Diagnostické využití ortopticko-pleoptických přístrojů a testů

17.
Édes, Éva
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Ortoptika
Obhajoba bakalářské práce: Kvalita života pacienta s amblyopií

18.
Fojtíková, Eliška
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Ortoptika
Obhajoba bakalářské práce: Metodika vyšetření oční motility

19.
Fusková, Terezie
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Ortoptika
Studijní obor: Ortoptika
Obhajoba bakalářské práce: Heterotropie ve vztahu k amblyopii

20.
Gajdošová, Anna roz. Fojtů
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Ortoptika
Obhajoba bakalářské práce: Využití prizmat v léčbě strabismu

21.
Geletková, Miriam
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Ortoptika
Obhajoba bakalářské práce: Sítnicová korespondence

22.
Havelková, Denisa
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Ortoptika
Studijní obor: Ortoptika
Obhajoba bakalářské práce: Pooperační ortoptická péče o pacienta se strabismem

23.
Hendrychová, Michaela roz. Tomšicová
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Ortoptika
Obhajoba bakalářské práce: Komplexní motorická úloha očnice

24.
Herůfková, Šárka
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Ortoptika
Obhajoba bakalářské práce: Ortoptická diagnostika pacienta s paralytickým strabismem

25.
Hladíková, Kateřina
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Ortoptika
Obhajoba bakalářské práce: Diploptika, principy a využití v praxi

26.
Hráčková, Barbora roz. Hašková
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Ortoptika
Obhajoba bakalářské práce: Vergenčně-akomodační synkinéza

27.
Janoušková, Petra
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Ortoptika
Obhajoba bakalářské práce: Binokulární steropse, Panumův prostor

28.
Kálal, Hana roz. Pustková
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Ortoptika
Obhajoba bakalářské práce: Porovnání validity výsledků stereoskopických testů

29.
Karácsonyová, Diana
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Ortoptika
Studijní obor: Ortoptika
Obhajoba bakalářské práce: Historický vývoj oboru ortoptika

30.
Kašingová, Eva
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Ortoptika
Studijní obor: Ortoptika
Obhajoba bakalářské práce: Operace strabismu v dospělém věku

31.
Kelemenová, Barbora
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Ortoptika
Studijní obor: Ortoptika
Obhajoba bakalářské práce: Binokularita při dekorelované fúzi

32.
Kleisová, Natálie
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Ortoptika
Obhajoba bakalářské práce: Podíl ortoptisty na diagnostice a léčbě pacienta s roztroušenou sklerózou

33.
Kmeťová, Anna
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Ortoptika
Obhajoba bakalářské práce: Komparace refrakčních hodnot optických členů oka v jednotlivých obdobích růstu

34.
Kodetová, Marie
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Ortoptika
Obhajoba bakalářské práce: Diagnostika a ortoptická léčba u pacienta s nystagmem

35.
Kopalová, Kateřina
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Ortoptika
Obhajoba bakalářské práce: Metodika vyšetření vízu u dětí různých věkových kategorií

36.
Kopalová, Kristýna
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Ortoptika
Studijní obor: Ortoptika
Obhajoba bakalářské práce: Úhel kappa a jeho význam v ortoptice a oftalmologii

37.
Košňarová, Tereza
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Ortoptika
Studijní obor: Ortoptika
Obhajoba bakalářské práce: Virtuální realita v udržovací (domácí) ortopticko- pleoptické léčbě

38.
Kovačovicová, Beáta
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Ortoptika
Obhajoba bakalářské práce: Možnosti korekce afakie u dětského pacienta

39.
Kroulíková, Veronika roz. Němcová
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Ortoptika
Obhajoba bakalářské práce: Spolupráce rodičů při léčbě amblyopie

40.
Krupová, Barbora
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Ortoptika
Obhajoba bakalářské práce: Kvalita života pacienta po operaci strabismu

41.
Kujalová, Veronika
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Ortoptika
Studijní obor: Ortoptika
Obhajoba bakalářské práce: Diagnostika a terapie akomodativních strabismů

42.
Kyněrová, Olga
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2018, studium neúspěšně ukončeno
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Ortoptika
Obhajoba bakalářské práce: Ortoptická péče o pacienta po operaci strabismu

43.
Lebedová, Karolína
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Ortoptika
Studijní obor: Ortoptika
Obhajoba bakalářské práce: Ortoptická léčba u amblyopického pacienta

44.
Lekešová, Aneta
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Ortoptika
Studijní obor: Ortoptika
Obhajoba bakalářské práce: Současné přístupy k okluzní terapii při léčbě amblyopie

45.
Lenčéš, Anna
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Ortoptika
Obhajoba bakalářské práce: Kontraindikace aplikace a komplikace spojené s užíváním kontaktních čoček se zřetelem na dětského pacienta

46.
Letková, Veronika
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Ortoptika
Obhajoba bakalářské práce: Částečná (Bangerterova) okluze

47.
Lončaričová, Dominika
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Ortoptika
Studijní obor: Ortoptika
Obhajoba bakalářské práce: JBV - diagnostika poruch a jejich léčba

48.
Malá, Kateřina roz. Dostálková
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Ortoptika
Obhajoba bakalářské práce: Práh dichoptického maskování kontrastem jako měřítko síly senzorické fúze u heterotropií s ARK

49.
Miklišová, Gabriela
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Ortoptika
Studijní obor: Ortoptika
Obhajoba bakalářské práce: Ortoptická léčba u pacienta s insuficiencí konvergence

50.
Mistrová, Adéla
Fakulta: Lékařská fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Ortoptika
Obhajoba bakalářské práce: Diagnostika a ortoptická léčba u pacienta s vývojovou poruchou učení

Další stránky seznamu vybraných absolventů:
1: Adámková, Hana 51: Mišíková, Gabriela

Vyhledání absolventů a závěrečných prací

Masarykova univerzita
 
Fakulta studia
Příjmení
Rok*
Titul
Pracoviště závěrečné práce
Vyberte alespoň jedno z kritérií a klikněte na 'Vyhledat.'
V nabídce příjmení naleznete počáteční písmena jen existujících absolventů.

Program/obor

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V Z Ž    vše rozbalit* Právní stav nám umožňuje veřejně informovat o absolventech, kteří ukončili studium od roku 2006.

Klíčová slova

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Komunitní síť

Komunitní síť – Máte diplom z MU/UJEP? Setkejte se se známými ze studií.