Full-text search

x   Help
browse graduates | view graduates | list of graduates, list of alumni | lists of graduates, lists of alumni | alumni list, graduate list, graduation list | Graduates | dissertations, doctoral theses | Bachelors | Theses | Thesis/Dissertation | Bachelor's thesis | Bachelor's theses | MA thesis | Master's thesis | Master's theses | MA theses | PhD thesis | PhD theses | graduated | Master, Masters | Bachelor | doctoral students, PhD students | doctoral theses, dissertations | Doctoral theses, Dissertations | Advanced Master's thesis |
1.
Andrašinová, Tereza maiden name: Dudová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Neurology (4-years)
Field of Study: Neurology
Dissertation defence: Spondylogenní kompresivní neurologické syndromy - patofyziologie a klinický obraz

2.
Aulická, Štefánia maiden name: Rusnáková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Neurology (4-years)
Field of Study: Neurology
Dissertation defence: Neurokognitivní sítě exekutivních funkcí

3.
Aulický, Petr
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Neurology (4-years)
Field of Study: Neurology
Dissertation defence: Diagnostika a terapie akutního mozkového infarktu

4.
Baláž, Marek
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Neurology (4-years)
Field of Study: Neurology
Dissertation defence: Involvement of subthalamic nucleus in executive functions. Intracranial recording studies

5.
Benešová, Yvonne maiden name: Barotová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Neurology (4-years)
Field of Study: Neurology
Dissertation defence: Matrixmetalloproteinázy v imunopatogeneze roztroušené sklerózy

6.
Bočková, Martina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Neurology (4-years)
Field of Study: Neurology
Dissertation defence: Kognitivní procesy v mozku ve světle intracerebrální registrace indukované a evokované aktivity

7.
Čechová, Ivica maiden name: Husárová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Neurology (4-years)
Field of Study: Neurology
Dissertation defence: Úloha subkortikálních struktur v průběhu motorického časování u pacientů s Parkinsonovou nemocí v časném stadiu: Studie funkčního zobrazování a efektivní konektivity

8.
Danhofer, Pavlína maiden name: Cahová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Neurology (4-years)
Field of Study: Neurology
Dissertation defence: Vliv spánkových epileptiformních výbojů v EEG na výskyt jádrových příznaků ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) u dětí s benigní epilepsií s centrotemporálními hroty

9.
Divišová, Šárka maiden name: Buršová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Neurology (4-years)
Field of Study: Neurology
Dissertation defence: Význam postižení tenkých vláken v patofyziologii bolestivé diabetické neuropatie

10.
Doležalová, Irena
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Neurology (4-years)
Field of Study: Neurology
Dissertation defence: EEG prediktory výsledků operační léčby u pacientů s temporální epilepsií

11.
Eliášová, Ilona
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Neurology (4-years)
Field of Study: Neurology
Dissertation defence: Použití transkraniální magnetické stimulaci k modulaci řečových a kognitivních poruch u pacientů s neurodegenerativním onemocněním mozku

12.
Filip, Pavel
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Neurology (4-years)
Field of Study: Neurology
Dissertation defence: Time Estimation and Other Non-Motor Functions of Cerebellum and Subcortical Circuits

13.
Fojtíková, Dagmar
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: General Medicine
Field of Study: Neurology
Dissertation defence: Magnetická rezonanční spektroskopie thalamu u pacientů s idiopatickou generalizovanou a fokální epilepsií

14.
Gescheidt, Tomáš
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Neurology (4-years)
Field of Study: Neurology
Dissertation defence: Studium procesu rozhodování u pacientů s Parkinsonovou nemocí za použití IOWA GAMBLING TASK (analýza strategie a funkčně anatomické koreláty)

15.
Hadač, Jan
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: General Medicine
Field of Study: Neurology
Dissertation defence: Lateralizace řeči u dětí s s epileptogenní lézí levé hemisféry - fMRI studie

16.
Haršány, Michal
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Neurology (4-years)
Field of Study: Neurology
Dissertation defence: Analýza logistiky péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou v rámci trombolytického programu

17.
Hladíková, Magdaléna maiden name: Plachá
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Neurology (4-years)
Field of Study: Neurology
Dissertation defence: Variabilita genů renin-angiotenzinového systému u roztroušené sklerózy mozkomíšní

18.
Hradílek, Pavel
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: General Medicine
Field of Study: Neurology
Dissertation defence: Longitudinální sledování vizuálních funkcí ve vztahu k vybraným paraklinickým parametrům u pacientů po iniciální optické neuritidě

19.
Chlebus, Pavel
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: General Medicine
Field of Study: Neurology
Dissertation defence: Reorganizace řečových kortikálních okruhů u pacientů s epilepsií temporálního laloku v obraze funkční magnetické rezonance

20.
Kolčava, Jan
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Neurosciences
Field of Study: Neurology
Dissertation defence: Protilátkový JCV index u pacientů s RS léčených imunomodulační léčbou - prevalence, dynamika a význam

21.
Kovaľová, Ivana maiden name: Sciranková
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Neurology (4-years)
Field of Study: Neurology
Dissertation defence: Nové metody diagnostiky polyneuropatie tenkých nervových vláken

22.
Krajčovičová, Lenka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Neurology (4-years)
Field of Study: Neurology
Dissertation defence: Studium "default mode" sítě a její konektivity u neurodegenerativních onemocnění mozku pomocí funkční magnetické rezonance

23.
Král, Jiří
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Neurosciences
Field of Study: Neurology
Dissertation defence: Importance of CT scans in acute and subacute ischemic stroke

24.
Marcián, Václav
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Neurosciences
Field of Study: Neurology
Dissertation defence: Epilepsie a mozeček

25.
Martinka, Ivan
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Neurology (4-years)
Field of Study: Neurology
Dissertation defence: Epidemiologie myastenie gravis ve Slovenské republice

26.
Mikulík, Robert
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: General Medicine
Field of Study: Neurology
Dissertation defence: Terapie mozkového infarktu: trombolýza, akcelerovaná trombolýza a možnosti její aplikace pomocí telemedicíny

27.
Minks, Eduard
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Neurology (4-years)
Field of Study: Neurology
Dissertation defence: Parkinsonova nemoc: Ovlivnění motoriky nízkofrekvenční repetitivní transkraniální magnetickou stimulací (rTMS) cerebella a zpracování nevědomé senzorické informace při intracerebrálním snímání mismatch negativity (MMN). Neurofyziologická studie

28.
Mitášová, Adéla maiden name: Haluzová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Neurology (4-years)
Field of Study: Neurology
Dissertation defence: Delirium u pacientů s cévmí mozkovou příhodou

29.
Musilová, Klára
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Neurology (4-years)
Field of Study: Neurology
Dissertation defence: Iktální semiologie epileptických záchvatů - role temporálního laloku.

30.
Ošlejšková, Hana maiden name: Krčová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: General Medicine
Field of Study: Neurology
Dissertation defence: Epilepsie, epileptiformní abnormita, lateralita jiná než praváctví, hypotonie a závažné snížení IQ jsou rizikovými faktory asociované s řečovými poruchami u dětí s autismem

31.
Pail, Martin
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Neurology (4-years)
Field of Study: Neurology
Dissertation defence: Postprocessing MR obrazů u pacientů s farmakorezistentní meziotemporální epilepsií a hipokampální sklerózou

32.
Parmová, Olesja maiden name: Drohobecká
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2021, studies under way
Degree programme: Neurosciences
Field of Study: Neurology
Dissertation defence: Spektrum systémových poruch u myotonické dystrofie

33.
Praksová, Petra
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Neurology (4-years)
Field of Study: Neurology
Dissertation defence: Lymfocytární subpopulace u pacientů s roztroušenou sklerózou a jejich ovlivnění léčbou interferonem beta a glatiramer acetátem

34.
Ryzí, Michal
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Neurology (4-years)
Field of Study: Neurology
Dissertation defence: Dlouhodobý přístup k pacientům s výskytem záchvatů po resekčním epileptochirurgickém výkonu

35.
Řehulka, Pavel
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Neurology (4-years)
Field of Study: Neurology
Dissertation defence: Bilaterální postižení u epilepsie temporálního laloku

36.
Sedláčková, Silvie
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Neurology (4-years)
Field of Study: Neurology
Dissertation defence: Efekt rTMS na hybné symptomy, kognitivní funkce a kortikální excitabilitu u pacientů s Parkinsonovou nemocí a cévním onemocněním mozku

37.
Sochůrková, Daniela
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: General Medicine
Field of Study: Neurology
Dissertation defence: Oscilačmní aktivita humánního mozku

38.
Srovnalová, Hana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Neurology (4-years)
Field of Study: Neurology
Dissertation defence: Patofyziologické mechanismy neuropsychiatrických symptomů Parkinsonovy nemoci a možnost jejich ovlivnění pomocí repetitivní transkraniální magnetické stimulace

39.
Strýček, Ondřej
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Neurosciences
Field of Study: Neurology
Dissertation defence: Změny mozkových sítí u epilepsie temporálního laloku

40.
Šedová, Petra maiden name: Kofroňová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Neurology (4-years)
Field of Study: Neurology
Dissertation defence: Neuroepidemiologie cévních mozkových příhod v České republice

41.
Šrotová, Iva maiden name: Okáčová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Neurology (4-years)
Field of Study: Neurology
Dissertation defence: Neuropatická bolest a možnosti její diagnostiky

42.
Štillová, Klára
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Neurology (4-years)
Field of Study: Neurology
Dissertation defence: Memory processing in intracerebral recordings

43.
Vališ, Martin
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: General Medicine
Field of Study: Neurology
Dissertation defence: Diagnostické markery v mozkomíšním moku u neurodegenerativních onemocnění

44.
Veselý, Branislav
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Neurology (4-years)
Field of Study: Neurology
Dissertation defence: Long-term prospective study of contribution of vascular, metabolic and inflammatory co-morbidities to cognitive and motor impairment in Parkinson's disease

45.
Vlčková, Eva maiden name: Moravcová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Neurology (4-years)
Field of Study: Neurology
Dissertation defence: Neuropatie tenkých vláken - komplexní diagnostika a etiologie

46.
Volný, Ondřej
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Neurology (4-years)
Field of Study: Neurology
Dissertation defence: Neurozobrazování u pacientů s cévní mozkovou příhodou

47.
Zelená, Věra
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Neurology (4-years)
Field of Study: Neurology
Dissertation defence: Sexuální dysfunkce u žen s epilepsií

Search for a graduate and thesis:

Masaryk University
 
Faculty
Surname
Year*
Degree
Department under which the thesis has been written
Select at least one of the filters and click on 'Find'.
The surname menu only lists the initial letters of existent surnames.

Programme/field:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z    expand all* Current legal situation allows us to publicly write about alumni who have graduated since 2006.

Keywords

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Community Network

Community Network – Do you have an MU/UJEP diploma? If so, meet your former schoolmates.