Fulltextové vyhledávání

x   Nápověda
Seznam absolventů | Seznamy absolventů | Přehled absolventů | Přehledy absolventů | Výpis absolventů | Absolventi | Diplomky | Bakalářky | Závěrečné práce | Závěrečná práce | Bakalářská práce | Bakalářské práce | Magisterská práce | Diplomová práce | Diplomové práce | Magisterské práce | Doktorandská práce | Doktorandské práce | Absolvovali | Magistři | Bakaláři | Doktorandi | Dizertační práce | Disertační práce | Rigorózní práce |
Další stránky seznamu vybraných absolventů:
1: Antal, Róbert 51: Chabrečková, Barbora 101: Navrátilová, Iveta 151: Těsnohlídková, Kateřina roz. Doležalová

1.
Antal, Róbert
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Archeologie
Studijní obor: Klasická archeologie
Obhajoba diplomové práce: Římská kování koňského postroje na území labsko-germánského kulturního okruhu v době římské

2.
Balcárková, Adéla
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Obhajoba diplomové práce: Raně středověké osídlení na lokalitě Olomouc - Slavonín - "Horní Lán"

3.
Bartík, Jaroslav
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Archeologie
Studijní obor: Archeologie
Obhajoba diplomové práce: Sídelní a socioekonomické aspekty lengyelské kultury v prostoru nejzápadnější Moravy

4.
Bartíková, Lenka roz. Běhounková
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Archeologie
Studijní obor: Archeologie
Obhajoba diplomové práce: Keramická produkce ze středověkého sídliště Telč - Staroměstský rybník se zaměřením na technologii výroby nádob

5.
Bedáň, Lukáš
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Archeologie
Studijní obor: Archeologie
Obhajoba diplomové práce: Opasky z mladší doby železné ve střední Evropě

6.
Bělinová, Kateřina Denise roz. Kožíšková
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Historické vědy
Studijní obory: Archeologie, Historie
Obhajoba diplomové práce: Hrnčířské výrobní centrum specializované na výrobu tyglíkovitých lampiček v Kutné Hoře

7.
Benech, Jakub
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Humanitní studia
Studijní obory: Archeologie, Dějiny starověku
Obhajoba diplomové práce: Slovanské sídlisko v Brne-Medlánkach

8.
Beran, Vít
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Obhajoba diplomové práce: Analýza železných předmětů ze starší a mladší doby římské z nálezových celků z Hradiska (Burgstall) u Mušova a jeho okolí

9.
Bergerová, Kateřina
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Archeologie
Studijní obor: Archeologie
Obhajoba diplomové práce: Středověká a raně novověká kuchyňská a stolní keramika z hradu Špilberk

10.
Bíško, Richard
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Obhajoba diplomové práce: Pravěké výšinné osídlení na JZ Moravě

11.
Bíšková, Jarmila roz. Nedbalová
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Archeologie
Studijní obor: Archeologie
Obhajoba diplomové práce: Archeologické a přírodní kontexty starší doby bronzové na Moravě a Slovenku (Teoretický náhled a praktická aplikace na třech případových studiích: Blučina, Rybník a Santovka)

12.
Blaha, Ondřej
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Archeologie
Studijní obor: Archeologie
Obhajoba diplomové práce: Osídlení kultury středodunajských popelnicových polí na jihovýchodním svahu sprašové terasy v prostoru dnešní ulice Josefská (k. ú. Brno-město)

13.
Blinková, Zuzana
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Archeologie
Studijní obor: Archeologie
Obhajoba diplomové práce: Prostorové členění moravských magdalénienských lokalit v kontextu chování evropské magdalénienské populace

14.
Buchtová, Eva roz. Benešová
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Archeologie
Studijní obor: Klasická archeologie
Obhajoba diplomové práce: Meaning of dance in the Aegean Bronze Age in the context of the Eastern Mediterranean and Europe

15.
Cibulka, David
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Archeologie
Studijní obor: Archeologie
Obhajoba diplomové práce: Sídelní komponenty starší doby bronzové na katastrech obcí Lechovice a Práče.

16.
Čechová, Eva
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Obhajoba diplomové práce: "Sacerdotes" praveku az raneho stredoveku

17.
Čerevková, Alžběta
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Archeologie
Studijní obor: Archeologie
Obhajoba diplomové práce: Sídliště kultury s lineární keramikou v Žádovicích (okr. Hodonín)

18.
Červená, Kateřina
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Archeologie
Studijní obor: Archeologie
Obhajoba diplomové práce: Pozdně halštatské sídliště v Lažínkách u Moravských Budějovic.

19.
Čiháčková, Lucie
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Obhajoba diplomové práce: Dům U Zlatého orla, nám. Svobody 1/ Česká 2. Městská parcela do poloviny 16. století v odrazu hmotné kultury

20.
Čihák, Roman
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2006, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Obhajoba diplomové práce: Nastínění problematiky skalních rytin ve Skandinávii

21.
Čižmář, Ivan
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Obhajoba diplomové práce: Zázemí keltského oppida Staré Hradisko

22.
Čižmářová, Hana roz. Bradáčová
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Obhajoba diplomové práce: Vybraná sídliště z doby laténské ve východní části Brněnska

23.
Dejmal, Miroslav
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Obhajoba diplomové práce: Vývoj osídlení Bartolomějského ostrova ve Veselí nad Moravou

24.
Dočkalová, Petra roz. Janovská
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2015, studium neúspěšně ukončeno
Studijní program: Archeologie
Studijní obor: Klasická archeologie
Obhajoba diplomové práce: Vztah člověka a psa na pozadí řeckého a římského umění

25.
Dohnalová, Petra
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2007, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Humanitní studia
Studijní obory: Archeologie, Dějiny umění
Obhajoba diplomové práce: Středověké sakrální stavby a jejich doklady na Moravských hradech

26.
Dzurušová, Michaela
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Archeologie
Studijní obor: Archeologie
Obhajoba diplomové práce: Dvorníky-Včeláre. Komplexné vyhodnotenie pohrebiska juhovýchodných popolnicových polí kultúr pilinskej a kyjatickej.

27.
Eigner, Jan
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Obhajoba diplomové práce: Pozdně paleolitické a mezolitické osídlení česko-bavorského příhraničí na příkladu vybraných regionů

28.
Endlicherová, Michaela
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2007, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Historické vědy
Studijní obory: Archeologie, Historie
Obhajoba diplomové práce: Keramické nálezy z budovy č. 1 a 4 hradu Skály (okr. Žďár nad Sázavou)
Obhajoba diplomové práce: Keramické nálezy z budovy č. 1 a 4 hradu Skály (okr. Žďár nad Sázavou)

29.
Filipová, Margita
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Archeologie
Studijní obor: Archeologie
Obhajoba diplomové práce: Prstencové misky v strednom Podunajsku

30.
Fojtík, Adam
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Archeologie
Studijní obor: Archeologie
Obhajoba diplomové práce: Starobronzové osídlení z lokality Zlín – Malenovice
Obhajoba diplomové práce: Starobronzové osídlení z lokality Zlín – Malenovice

31.
Foltýnová, Simona roz. Kováčová
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2007, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Historické vědy
Studijní obory: Archeologie, Historie
Obhajoba diplomové práce: Československo-britské vztahy v letech 1925 - 1931

32.
Gánovský, Jan
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Obhajoba diplomové práce: Horní Heršpice. Sídelní areál kultury středodunajských popelnicových polí.

33.
Gašpar, Adam
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Archeologie
Studijní obor: Archeologie
Obhajoba diplomové práce: Lužická kultúra na moravsko-slovenskom pomedzí

34.
Geisler, Adam
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Archeologie
Studijní obor: Klasická archeologie
Obhajoba diplomové práce: Fortifikace výšinné byzantské polohy Oxa (Kréta)

35.
Gonzálezová, Kristina
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Archeologie
Studijní obor: Klasická archeologie
Obhajoba diplomové práce: Rozšíření mozaikové výzdoby od helénistického období do raného středověku v egejské oblasti
Obhajoba diplomové práce: Rozšíření mozaikové výzdoby od helénistického období do raného středověku v egejské oblasti

36.
Gottierová, Alexandra
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Archeologie
Studijní obor: Archeologie
Obhajoba diplomové práce: Účes ako indikátor sociálnej identity v praveku

37.
Grasgruber, Pavel
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Archeologie
Studijní obor: Archeologie
Obhajoba diplomové práce: Populační změny v pravěké Evropě a jejich antropologický kontext

38.
Hájek, Zdeněk
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2007, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Obhajoba diplomové práce: Osada kultury s lineární keramikou a moravskou malovanou keramikou v Chornici

39.
Hanák, Aleš
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Archeologie
Studijní obor: Archeologie
Obhajoba diplomové práce: Struktura osídlení Prostějovské kotliny v období eneolitu

40.
Hanzelková, Anna
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Archeologie
Studijní obor: Pravěká archeologie Předního východu
Obhajoba diplomové práce: The Late Neolithic Pottery from the Khabur Basin during the second half of 7th millennium: evidence from the Khabur Basin Project

41.
Harangozóová, Erika
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Archeologie
Studijní obory: Archeologie, Klasická archeologie
Obhajoba diplomové práce: Sídliště doby římské z Hrušovan u Brna

42.
Havelka, Jan
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Archeologie
Studijní obor: Archeologie
Obhajoba diplomové práce: Nedestruktivní průzkum opevněných sídel mladší doby hradištní na Moravě

43.
Havlická, Zuzana
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Archeologie
Studijní obor: Archeologie
Obhajoba diplomové práce: Analýza rostlinných makrozbytků požárových vrstev dolního paláce na hradě Rokštejn

44.
Havlíček, Filip
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Obhajoba diplomové práce: Nové strategie popularizační činnosti v archeologii. Realizace archeologické popularizace na území města Boskovice a vyhodnocení jejího dopadu

45.
Hlavica, Michal
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Archeologie
Studijní obor: Archeologie
Obhajoba diplomové práce: Značky na dnech nádob z Břeclavi-Pohanska v kontextu raně středověkého hrnčířství

46.
Hoch, Aleš
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Obhajoba diplomové práce: Dřevěné a kožené nálezy z hradu ve Veselí nad Moravou

47.
Holub, Petr
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2006, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Obhajoba diplomové práce: Stavební keramika v Brně na základě nálezů z archeologických výzkumů

48.
Hons, David
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Archeologie
Studijní obor: Archeologie
Obhajoba diplomové práce: Stavební techniky a postupy na základě analýzy souborů mazanic z doby bronzové a halštatské v regionu středního Pomoraví

49.
Hromádková, Vendula
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Historické vědy
Studijní obor: Archeologie
Obhajoba diplomové práce: Sídelní areál popelnicových polí u Jiříkovic

50.
Husseiniová, Andrea
Fakulta: Filozofická fakulta
Rok: 2007, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Humanitní studia
Studijní obory: Archeologie, Dějiny umění
Obhajoba diplomové práce: Ite ad Joseph: sakrální výšivka v umění vrcholného baroka. Z pokladu bývalého kláštera františkánek v Brně.

Další stránky seznamu vybraných absolventů:
1: Antal, Róbert 51: Chabrečková, Barbora 101: Navrátilová, Iveta 151: Těsnohlídková, Kateřina roz. Doležalová

Vyhledání absolventů a závěrečných prací

Masarykova univerzita
 
Fakulta studia
Příjmení
Rok*
Titul
Pracoviště závěrečné práce
Vyberte alespoň jedno z kritérií a klikněte na 'Vyhledat.'
V nabídce příjmení naleznete počáteční písmena jen existujících absolventů.

Program/obor

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V Z Ž    vše rozbalit* Právní stav nám umožňuje veřejně informovat o absolventech, kteří ukončili studium od roku 2006.

Klíčová slova

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Komunitní síť

Komunitní síť – Máte diplom z MU/UJEP? Setkejte se se známými ze studií.