Full-text search

x   Help
browse graduates | view graduates | list of graduates, list of alumni | lists of graduates, lists of alumni | alumni list, graduate list, graduation list | Graduates | dissertations, doctoral theses | Bachelors | Theses | Thesis/Dissertation | Bachelor's thesis | Bachelor's theses | MA thesis | Master's thesis | Master's theses | MA theses | PhD thesis | PhD theses | graduated | Master, Masters | Bachelor | doctoral students, PhD students | doctoral theses, dissertations | Doctoral theses, Dissertations | Advanced Master's thesis |

1.
Anděl, Lubomír
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: Museology
Master's thesis defence: Sbírkotvorná činnost Muzea Vysočiny Pelhřimov a Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod v letech 1990 - 2005

2.
Anderová, Lucie maiden name: Nováková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: Museology
Master's thesis defence: Prezentace kulturního dědictví prostřednictvím naučné stezky pánů z Boskovic

3.
Andrisová, Anna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: Museology
Master's thesis defence: Spomienky pamätníkov ako zbierkový predmet múzeí

4.
Antošová, Radana maiden name: Studýnková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: Museology
Master's thesis defence: Lidový kroj ve sbírkách muzeí na Horácku

5.
Antošová, Radana maiden name: Studýnková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies under way
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: Museology
Advanced Master's thesis defence: Muzea na Vysočině v období druhé světové války

6.
Baránková, Zuzana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: Museology
Master's thesis defence: Hodnocení expozic vybraných západočeských muzeí

7.
Barátová, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: Museology
Master's thesis defence: Vývoj Archeologického múzea a Historického múzea v Bratislave v rokoch 1969 - 1989

8.
Bartek, Jiří
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: Museology
Master's thesis defence: Muzeum Blansko - "Moravský kras" - labyrinty poznání

9.
Bartoš, Jaromír
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: Museology
Master's thesis defence: Muzealizace současnosti na Mariánskolázeňsku

10.
Bartošová, Hana maiden name: Sládková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: Museology
Master's thesis defence: Příprava a realizace výstavy "Tajemství mistra krejčího".

11.
Bártová, Kristýna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: Museology
Master's thesis defence: Historie zaniklého muzea ve Staňkově a současný stav jeho sbírek v Muzeu Chodska

12.
Bašta, Jaroslav
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: Museology
Master's thesis defence: Muzeum v Hrotovicích

13.
Běláková, Pavlína
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: Museology
Master's thesis defence: Sbírkotvorná činnost Oddělení Přírodních věd Slezského zemského muzea v Opavě v letech 1945–2014

14.
Benešová, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Study Fields: History, Museology
Master's thesis defence: Žďárský klášter v pozdním středověku

15.
Blažková, Ivana maiden name: Soukupová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: Museology
Master's thesis defence: Od archeologického nálezu ke sbírkovému předmětu. Průzkum péče o archeologické nálezy ve sbírkotvorných i nesbírkotvorných institucích v České republice a v sousedních státech.

16.
Boček, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: Museology
Master's thesis defence: Obrázky na skle v kraji Vysočina

17.
Borková, Viola
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: Museology
Master's thesis defence: Kdo hlídá muzejní sbírky při prezentaci? Funkce kustoda jako správce sbírek i jako dnešního symbolu výstavních prostor

18.
Brdíčková, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: Museology
Master's thesis defence: Návrh edukačních programů pro žáky 2. stupně základních škol s využitím stálých expozic Podhoráckého muzea v Předklášteří

19.
Broušková, Zdenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: Museology
Master's thesis defence: Dospělý návštěvník jako cílová skupina edukační činnosti muzea

20.
Brožovičová, Klára
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Study Fields: Ethnology, Museology
Master's thesis defence: Sociální a kulturní kontext lidového oděvu. Na příkladu posledních nositelek lidového oděvu na Strážnicku

21.
Brychtová, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: Museology
Master's thesis defence: Drobná sakrální architektura Telče
Master's thesis defence: Drobná sakrální architektura Telče

22.
Březovská, Marta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: Museology
Master's thesis defence: Průvodce kulturního cestovního ruchu

23.
Cíbik, Martin
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: Museology
Master's thesis defence: Súčasné ruské múzejníctvo z pohľadu moskovských múzeí

24.
Cír, Dimitrij
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: Museology
Master's thesis defence: Teorie muzejní selekce

25.
Círová - Hacmacová, Ivana maiden name: Hacmacová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: Museology
Master's thesis defence: Příprava a scénář k výstavě "Židovské tradice a zvyky v košer kuchyni

26.
Cviklová, Helena maiden name: Mičková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: Museology
Master's thesis defence: Prezentační aktivity Valašského muzea v přírodě v oblasti lidové stravy

27.
Čechlovská, Klára
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: Museology
Master's thesis defence: Zhodnocení vybraného souboru sbírkových předmětů Židovského muzea v Praze z hlediska odlišných výsledků materiálového průzkumů slitin stříbra a údajů zjištěných z puncovních značek jako podkladů pro restaurátorské práce

28.
Čereba, Vladimír
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: Museology
Master's thesis defence: Sběratelství knoflíků a katalog sbírky britských vojenských knoflíků

29.
Čerstvá, Šárka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: Museology
Master's thesis defence: Muzejní edukace mimo muzeum. Cesta písma, mobilní muzejně edukační program Muzea města Brna

30.
Čistotová, Tereza
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: Museology
Master's thesis defence: Výstava - Sto let s vámi

31.
Demjanová, Romana maiden name: Matoušová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: Museology
Master's thesis defence: Muzeum a žáci speciálního školství

32.
Dohnalová, Aneta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: Museology
Master's thesis defence: Scénář a realizace výstavy "Světem bublinek s třebíčskou Zonkou"

33.
Dokoupilová, Sylva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: Museology
Master's thesis defence: Scénář k výstavě fajánsí

34.
Dosoudilová, Pavla
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: Museology
Master's thesis defence: Masarykovo muzeum v Hodoníně od jeho vzniku do roku 1990

35.
Drahotušská, Silvie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: Museology
Master's thesis defence: Muzeum jako výchovně vzdělávací i volnočasová instituce pro dětské návštěvníky

36.
Dušková, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Study Fields: History, Museology
Master's thesis defence: Scénář výstavy - Svět dětí - od kolébky po školní lavici

37.
Dušková, Markéta maiden name: Pazderková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: Museology
Master's thesis defence: Mobiliární fondy státních hradů a zámků - mobiliární fond Hostim

38.
Dvořák, Jaroslav
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: PhDr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: Museology
Advanced Master's thesis defence: Muzejní dokumentace betlémářství v severovýchodních a východních Čechách

39.
Férová, Rút
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: Museology
Master's thesis defence: Katalogizace sbírky starých tisků Českého muzea stříbra v Kutné Hoře

40.
Fiedler, Zdeněk
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: Museology
Master's thesis defence: Počítačová tomografie a postprocesuální 3D tisk jako nástroj prezentace a materiálového průzkumu v současné muzejní praxi

41.
Figarová, Alena maiden name: Šimková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: Museology
Master's thesis defence: Fond vystěhovalectví v Muzeu ve Frenštátě pod Radhoštěm

42.
Filipová, Eliška
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Study Fields: Ethnology, Museology
Master's thesis defence: Obřadní objížďky na koních. Velikonoční jízdy na území České republiky

43.
Foltýnová, Jana maiden name: Pohlová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: Museology
Master's thesis defence: Katalog propagačních a edukačních materiálů ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity v Brně

44.
Formánková, Eva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Study Fields: History, Museology
Master's thesis defence: EHS a evropská integrace z pohledu československého periodického tisku v letech 1957-1969

45.
Frajerová, Karla
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: Museology
Master's thesis defence: Problematika dodržování restaurátorského kodexu při konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů

46.
Fricová, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Study Fields: History, Museology
Master's thesis defence: Mikroklimatické systémy ukládání sbírkových předmětů v expozici, depozitáři a při transportu

47.
Gilbertová, Marie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Study Fields: Ethnology, Museology
Master's thesis defence: Vývoj lidového oděvu na základě působení folklorních souborů. Na příkladu pěti folklorních souborů z Brna

48.
Goliášová, Petra maiden name: Pavlíčková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Humanities
Study Fields: History of Arts, Museology
Master's thesis defence: Zpřístupnění brněnských památek a muzeí zrakově postiženým.
Master's thesis defence: Zpřístupnění brněnských památek a muzeí zrakově postiženým.

49.
Grenová, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Field of Study: Museology
Master's thesis defence: From archaeological thought to exhibitions - Comparison of Czech and Swedish exhibitions

50.
Grygera, Vojtěch
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Historical Sciences
Study Fields: History, Museology
Master's thesis defence: Konfiskace muzejních předmětů na Opavsku po 2. světové válce

Search for a graduate and thesis:

Masaryk University
 
Faculty
Surname
Year*
Degree
Department under which the thesis has been written
Select at least one of the filters and click on 'Find'.
The surname menu only lists the initial letters of existent surnames.

Programme/field:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z    expand all


* Current legal situation allows us to publicly write about alumni who have graduated since 2006.

Keywords

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Community Network

Community Network – Do you have an MU/UJEP diploma? If so, meet your former schoolmates.