Full-text search

x   Help
browse graduates | view graduates | list of graduates, list of alumni | lists of graduates, lists of alumni | alumni list, graduate list, graduation list | Graduates | dissertations, doctoral theses | Bachelors | Theses | Thesis/Dissertation | Bachelor's thesis | Bachelor's theses | MA thesis | Master's thesis | Master's theses | MA theses | PhD thesis | PhD theses | graduated | Master, Masters | Bachelor | doctoral students, PhD students | doctoral theses, dissertations | Doctoral theses, Dissertations | Advanced Master's thesis |
1.
Barna Krawczyk, Katarzyna Alicja maiden name: Krawczyk
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Philology (4-years)
Field of Study: Paleoslavic and Slavic Languages
Dissertation defence: Tendencje do skrótowości w języku czeskim i polskim

2.
Cvetkova, Zornica Cvetanova
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Philology (4-years)
Field of Study: Paleoslavic and Slavic Languages
Dissertation defence: Sémantika slovesného vidu v bulharštině a češtině z pohledu formální sémantiky

3.
Čmelíková, Oxana maiden name: Gazdošová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Philology (4-years)
Field of Study: Paleoslavic and Slavic Languages
Dissertation defence: Komparatyvne doslidžeňňa jurydyčnoji terminolohiji ukrajinskoji ta českoji mov (rozvytok i sučasnyj stan terminosystem i terminoznavstva, problemy perekladu)

4.
Demelová, Jana maiden name: Kobzová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Philology (4-years)
Field of Study: Paleoslavic and Slavic Languages
Dissertation defence: Diachrónna komparácia pomenovaní príbuzenských vzťahov v západoslovanských a južnoslovanských jazykoch

5.
Klorek, Justyna Ewelina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Philology (4-years)
Field of Study: Paleoslavic and Slavic Languages
Dissertation defence: Podobieństwa i różnice między językiem polskim i czeskim w aspekcie nazewnictwa człowieka ze względu na jego wygląd zewnętrzny oraz wykonywany zawód

6.
Lytvynyuk, Olga
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Philology (4-years)
Field of Study: Paleoslavic and Slavic Languages
Dissertation defence: Dijeslova ta dijeslivni utvoreňňa jak džerelo formuvaňňa jurydyčnoji terminolohiji (komparatyvne doslidžeňňa na materiali českoji ta ukrajinskoji mov)

7.
Martinková, Nela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Philology (4-years)
Field of Study: Paleoslavic and Slavic Languages
Dissertation defence: Lingvistická analýza politického jazyka v předvolebních kampaních v Bulharsku, Česku, Chorvatsku a Srbsku

8.
Micháliková, Jitka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Philology (4-years)
Field of Study: Paleoslavic and Slavic Languages
Dissertation defence: Doslidžeňňa rozvytku ta sučasnoho stanu terminolohiji metryčnych dokumentiv (na materiali ukrajinskoji ta českoji mov)

9.
Nikiforova, Svetlana maiden name: Kokorina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Philology (4-years)
Field of Study: Paleoslavic and Slavic Languages
Dissertation defence: Raná slovanská křesťanská terminologie: struktura a sémantika kompozita v staré ruštině a staročeštině

10.
Petrov, Ana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Philology (4-years)
Field of Study: Paleoslavic and Slavic Languages
Dissertation defence: Klasifikacija i formalna adaptacija anglicizama u češkom i srpskom jeziku u modnom diskursu (na materijalu češkog i srpskog izdanja časopisa Elle i Cosmopolitan)

11.
Rakova, Mariya
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Philology (4-years)
Field of Study: Paleoslavic and Slavic Languages
Dissertation defence: Asymetrie stylové příznakovosti výrazových prostředků v českém a bulharském překladu uměleckého textu

12.
Ratcheva, Margarita Roumenova maiden name: Roumenova
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Philology (4-years)
Field of Study: Paleoslavic and Slavic Languages
Dissertation defence: Jazyková rozcestí aneb překážky na cestě komunikace a jejich překonání (na materiálu bulharského a českého jazyka)

13.
Ševečková, Monika maiden name: Hrdinková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Philology (4-years)
Field of Study: Paleoslavic and Slavic Languages
Dissertation defence: Jazykový obraz dítěte u Slovanů (aspekt etnolingvistický a translatologický)

14.
Šubová, Cvetelina maiden name: Taneva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Philology (4-years)
Field of Study: Paleoslavic and Slavic Languages
Dissertation defence: Srovnání bulharské a české konverzace v mediálních projevech z pohledu genderové lingvistiky

15.
Tarczewska, Markéta maiden name: Rysová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Philology (4-years)
Field of Study: Paleoslavic and Slavic Languages
Dissertation defence: Dialogizacja monologu. Komunikatywne aspekty współczesnych polskich homilii

16.
Urbancová, Lujza maiden name: Borgulová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Philology
Field of Study: Paleoslavic and Slavic Languages
Dissertation defence: Mestská reč vo Zvolene

17.
Villnow Komárková, Jana maiden name: Komárková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Degree programme: Philology (4-years)
Field of Study: Paleoslavic and Slavic Languages
Dissertation defence: Etymologický výklad názvů tkalcovského stavu a jeho částí v chorvatštině, srbštině a češtině (ve srovnání s ostatními slovanskými jazyky)

Search for a graduate and thesis:

Masaryk University
 
Faculty
Surname
Year*
Degree
Department under which the thesis has been written
Select at least one of the filters and click on 'Find'.
The surname menu only lists the initial letters of existent surnames.

Programme/field:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z    expand all


* Current legal situation allows us to publicly write about alumni who have graduated since 2006.

Keywords

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Community Network

Community Network – Do you have an MU/UJEP diploma? If so, meet your former schoolmates.