Full-text search

x   Help
browse graduates | view graduates | list of graduates, list of alumni | lists of graduates, lists of alumni | alumni list, graduate list, graduation list | Graduates | dissertations, doctoral theses | Bachelors | Theses | Thesis/Dissertation | Bachelor's thesis | Bachelor's theses | MA thesis | Master's thesis | Master's theses | MA theses | PhD thesis | PhD theses | graduated | Master, Masters | Bachelor | doctoral students, PhD students | doctoral theses, dissertations | Doctoral theses, Dissertations | Advanced Master's thesis |

1.
Adamíková, Denisa
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Education
Field of Study: Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Možnosti zájmového vzdělávání dětí se zdravotním postižením ve střediscích volného času

2.
Andrlíková, Eva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Education
Field of Study: Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Reakce rodičů na školní výsledky jejich dětí

3.
Antošová, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Education
Field of Study: Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Drogová problematika z pohledu žáka - Zkušenost žáka s drogovou závislostí od 6. do 9. třídy ZŠ
Bachelor's thesis defence: Drogová problematika z pohledu žáka - Zkušenost žáka s drogami od 6. do 9. třídy ZŠ

4.
Auerová, Gabriela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Education
Field of Study: Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Úskalí péče o seniora v rodinném prostředí

5.
Augustinová, Aneta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Education
Field of Study: Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Mindfulness jako technika psychohygieny u osob pracujících v profesích s rizikem syndromu vyhoření

6.
Babcová, Tereza
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Education
Field of Study: Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Sociální klima málotřídní školy

7.
Babinská, Alžběta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Education
Field of Study: Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Adaptace dětí cizinců na české školní prostředí

8.
Balová, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Education
Field of Study: Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Vzdělávací příležitosti v Unii neslyšících Brno

9.
Bareš, Michal
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Education
Field of Study: Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Realizace programů zážitkové pedagogiky lektory volnočasových aktivit v Junáku

10.
Bartoníková, Klára
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Education
Field of Study: Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Role tet a strýců v Klokánku FOD

11.
Bartoňová, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Education
Field of Study: Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Konzumace alkoholu u vysokoškoláků

12.
Bartošová, Hana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Education
Field of Study: Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Rizikové faktory vzniku poruch příjmu potravy

13.
Bartošová, Markéta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Education
Field of Study: Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Možnosti využití metod arteterapie a artefiletiky v hodinách výtvarné výchovy na základní škole a jejich vliv na atmosféru školní třídy

14.
Bártová, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Education
Field of Study: Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Rodičovská volba ZŠ pro sluchově postižené děti

15.
Bártů, Anna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Education
Field of Study: Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Adaptace dítěte v pěstounské rodině

16.
Bartúnková, Kristýna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Degree programme: Education
Field of Study: Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Dětské pojetí nelegálních drog na prvním stupni základní školy

17.
Bartušková, Jaroslava
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Education
Field of Study: Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Motivace k využívání a poskytování sociální opory u žáků 2. stupně základních škol

18.
Barvířová, Eva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Education
Field of Study: Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Podnikové vzdělávání a podniková kultura ve vzájemných vztazích

19.
Bednáriková, Ema
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Education
Field of Study: Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Životní dráha klientů střediska výchovné péče

20.
Bednářová, Petra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Education
Field of Study: Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Mezigenerační učení ve škole

21.
Bělehrádková, Bára
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Education
Field of Study: Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Živitel versus vychovatel – otcovská role na křižovatce

22.
Benešová, Šárka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Education
Field of Study: Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Využití zážitku v práci s problematickou mládeží

23.
Beránková, Martina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Education
Field of Study: Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Asistent pedagoga v přípravné třídě

24.
Beránková, Petra maiden name: Sýkorová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Education
Field of Study: Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Komparace studijních výsledků studentů přijatých řádně do studia a studentů přijatých v rámci CŽV

25.
Beránková, Simona
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Education
Field of Study: Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Reflexe probíhající distanční výuky pohledem učitelů druhého stupně základních škol

26.
Beranová, Klára maiden name: Gregrová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Education
Field of Study: Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Průběh realizace rekvalifikací z pohledu realizátorů v Republikovém centru vzdělávání

27.
Bergmanová, Klára
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Education
Field of Study: Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Komunikace mezi učitelem a žáky v modulově uspořádané třídě

28.
Beťáková, Eva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Education
Field of Study: Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Realizace environmentální výchovy v dětských oddílech Junáka a Pionýra

29.
Bil, Petr
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Education
Field of Study: Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Pracovní spokojenost agenturních zaměstnanců na pomocných a nekvalifikovaných pozicích

30.
Bizová, Kristýna maiden name: Lejsková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Education
Field of Study: Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Analýza vzdělávacích programů v Muzeu romské kultury
Bachelor's thesis defence: Analýza vzdělávacích programů v Muzeu romské kultury

31.
Bláblová, Eva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Education
Field of Study: Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Arteterapie, jako pomocný nástroj při práci s mladistvými v diagnostickém ústavu

32.
Blažek, Robin
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Education
Field of Study: Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Dva otcové: Názory homosexuálních mužských párů na potencionální rodičovství

33.
Bočková, Tereza
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Education
Field of Study: Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Výuka v klubech pro nadané při ZŠ

34.
Bodláková, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Education
Field of Study: Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Motivace ke vzdělávání u dětí z dětských domovů

35.
Bradáčová, Zuzana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Education
Field of Study: Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Osobní asistence u jedinců s mentálním postižením na letním táboře

36.
Brachtelová, Michaela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Education
Field of Study: Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Projevy přátelství u dětí předškolního věku v MŠ

37.
Brodecká, Dominika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Education
Field of Study: Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Připravenost romských dětí na školní vzdělávání

38.
Brücknerová, Kateřina maiden name: Šmídová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Education
Field of Study: Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Rodinná politika a programy nevládních organizací na podporu rodin s dětmi v Jihomoravském kraji

39.
Brychtová, Veronika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Education
Field of Study: Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Kvalita života seniorů v rezidenční péči

40.
Břečková, Petra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Education
Field of Study: Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Institucionální možnosti pro využívání volného času dětí v mikroregionu Dačicko

41.
Břízová, Tereza
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Education
Field of Study: Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Péče o děti od narození do tří let očima tří generací žen

42.
Buchtová, Hana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Education
Field of Study: Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Práce dospívajících s informacemi při výběru středoškolského vzdělávání

43.
Burešová, Aneta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Education
Field of Study: Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Vzdělávání romských dětí v předškolním věku
Bachelor's thesis defence: Vzdělávání romských dětí v předškolním věku

44.
Bušová, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Education
Field of Study: Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Vzdělávání pracovníků v oblasti sexuality u osob s mentálním postižením

45.
Cabalková, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Education
Field of Study: Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Waldorské základní školy v České Republice

46.
Cajzlová, Marie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Education
Field of Study: Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Facilitace zpětné vazby ve skautském týmu

47.
Cásková, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Education
Field of Study: Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Výchovné prostředky v souvislosti s rodičovskými výchovnými styly

48.
Cebová, Karolína
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Education
Field of Study: Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Implementace osobnostní a sociální výchovy do vzdělávacího obsahu výtvarné výchovy na základní škole

49.
Cejhonová, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Education
Field of Study: Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Pracovní motivace kurátora pro děti a mládež při výkonu profese

50.
Cibulková, Andrea
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Education
Field of Study: Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defence: Podvádění očima středoškolských učitelů

Search for a graduate and thesis:

Masaryk University
 
Faculty
Surname
Year*
Degree
Department under which the thesis has been written
Select at least one of the filters and click on 'Find'.
The surname menu only lists the initial letters of existent surnames.

Programme/field:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z    expand all


* Current legal situation allows us to publicly write about alumni who have graduated since 2006.

Keywords

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Community Network

Community Network – Do you have an MU/UJEP diploma? If so, meet your former schoolmates.