Fulltextové vyhledávání

x   Nápověda
Seznam absolventů | Seznamy absolventů | Přehled absolventů | Přehledy absolventů | Výpis absolventů | Absolventi | Diplomky | Bakalářky | Závěrečné práce | Závěrečná práce | Bakalářská práce | Bakalářské práce | Magisterská práce | Diplomová práce | Diplomové práce | Magisterské práce | Doktorandská práce | Doktorandské práce | Absolvovali | Magistři | Bakaláři | Doktorandi | Dizertační práce | Disertační práce | Rigorózní práce |
1.
Buzrlová, Leona
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2010, studium neúspěšně ukončeno
Studijní program: Teoretické právní vědy
Studijní obor: Pracovní právo
Obhajoba disertační práce: Srovnání pracovních podmínek v zemích Evropy s úpravou v ČR

2.
Buzrlová, Leona
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2012, studium neúspěšně ukončeno
Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Pracovní právo
Obhajoba disertační práce: Srovnání pracovních podmínek v zemích Evropy s úpravou v ČR

3.
Černá, Jitka roz. Šalomounová
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Pracovní právo
Obhajoba disertační práce: Koordinace dávek sociálního zabezpečení podmíněných nepříznivým zdravotním stavem v právu Evropské unie

4.
Dejmková, Hana
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Pracovní právo
Obhajoba disertační práce: Možnosti a meze smluvní svobody v individuálním pracovním právu

5.
Dittrich, Michal
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Pracovní právo
Obhajoba disertační práce: Soukromoprávní apsekty agenturního záměstnávání

6.
Dvorská, Olga
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Teoretické právní vědy
Studijní obor: Pracovní právo
Obhajoba disertační práce: Zásada rovného zacházení, zákaz diskriminace a jejich uplatňování v pracovním právu

7.
Eichlerová, Simona roz. Máchová
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Pracovní právo
Obhajoba disertační práce: Ochrana zaměstnance ve veřejné správě při změně zaměstnavatele

8.
Gutová, Hana roz. Votýpková
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Teoretické právní vědy
Studijní obor: Pracovní právo
Obhajoba disertační práce: Komparace právní úpravy ochrany zaměstnance v České republice s vybranou zemí EU - Anglií

9.
Halíř, Jakub
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Pracovní právo
Obhajoba disertační práce: Vývoj důchodového pojištění v České republice
Obhajoba disertační práce: Vývoj důchodového pojištění v České republice

10.
Havlová, Jana
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2022, studium neúspěšně ukončeno
Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Pracovní právo
Obhajoba disertační práce: Diskriminace sluchově postižených osob v pracovněprávních vztazích

11.
Hocko, Michal
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2006, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Teoretické právní vědy
Studijní obor: Pracovní právo
Obhajoba disertační práce: Realizace práva na zaměstnání v České republice

12.
Horecký, Jan
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Pracovní právo
Obhajoba disertační práce: Kolektivní pracovní právo s akcentem na institut kolektivního vyjednávání

13.
Hrdličková, Andrea roz. Valová
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Pracovní právo
Obhajoba disertační práce: Ochrana postavení zaměstnance při změnách pracovního poměru

14.
Kadlubiec, Vojtěch
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Pracovní právo
Obhajoba disertační práce: Zdravotní nezpůsobilost zaměstnance k výkonu práce a právní povaha lékařských posudků

15.
Komendová, Jana roz. Kadlčíková
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Teoretické právní vědy
Studijní obor: Pracovní právo
Obhajoba disertační práce: Pracovní podmínky osob se zdravotním postižením

16.
Lindová, Jana roz. Jirková
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Pracovní právo
Obhajoba disertační práce: Ochrana sociálních práv nezletilých v oblasti soukromého práva

17.
Smejkal, Michal
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Pracovní právo
Obhajoba disertační práce: Pracovní poměr pedagogických pracovníků ve školství

18.
Springinsfeldová, Nelly
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Pracovní právo
Obhajoba disertační práce: Právní úprava odměňování pedagogických pracovníků

19.
Stránský, Jaroslav
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Pracovní právo
Obhajoba disertační práce: Vývoj a postavení pracovního práva jako soukromoprávního odvětví

20.
Šmíd, Martin
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Pracovní právo
Obhajoba disertační práce: Kolize zásady smluvní volnosti a zásady rovného zacházení v pracovním právu

21.
Turek, Roman
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Teoretické právní vědy
Studijní obor: Pracovní právo
Obhajoba disertační práce: Konkurenční jednání zaměstnance a jeho odraz v pracovním právu

22.
Zemanová Šimonová, Hana roz. Šimonová
Fakulta: Právnická fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Pracovní právo
Obhajoba disertační práce: Ochrana soukromí a osobních údajů zaměstnanců

Vyhledání absolventů a závěrečných prací

Masarykova univerzita
 
Fakulta studia
Příjmení
Rok*
Titul
Pracoviště závěrečné práce
Vyberte alespoň jedno z kritérií a klikněte na 'Vyhledat.'
V nabídce příjmení naleznete počáteční písmena jen existujících absolventů.

Program/obor

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V Z Ž    vše rozbalit

* Právní stav nám umožňuje veřejně informovat o absolventech, kteří ukončili studium od roku 2006.

Klíčová slova

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Komunitní síť

Komunitní síť – Máte diplom z MU/UJEP? Setkejte se se známými ze studií.