Fulltextové vyhledávání

x   Nápověda
Seznam absolventů | Seznamy absolventů | Přehled absolventů | Přehledy absolventů | Výpis absolventů | Absolventi | Diplomky | Bakalářky | Závěrečné práce | Závěrečná práce | Bakalářská práce | Bakalářské práce | Magisterská práce | Diplomová práce | Diplomové práce | Magisterské práce | Doktorandská práce | Doktorandské práce | Absolvovali | Magistři | Bakaláři | Doktorandi | Dizertační práce | Disertační práce | Rigorózní práce |
1.
Awuah, Godwin Kwasi
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Sociální politika a sociální práce (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce (angl.)
Obhajoba disertační práce: The Effectiveness of Social Transfers in Promoting Education, Food Security and Health Care

2.
Bajer, Pavel
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Sociální politika a sociální práce (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Obhajoba disertační práce: Zkušenost mladých mužů s přechodovými rituály v kontextu mužské identity

3.
Baláž, Roman
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Sociální politika a sociální práce (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Obhajoba disertační práce: Faktory procesu dosahování oborových zájmů v konstrukcích sociálních pracovníků

4.
Dohnalová, Zdeňka
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Sociální politika a sociální práce (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Obhajoba disertační práce: Etické otázky v práci s umírajícími, jejich blízkými a pozůstalými očima řeholních sester

5.
Dvořáková, Lenka roz. Kříčková
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Obhajoba disertační práce: Institucionalizace mediace v kontextu sociální práce v české společnosti

6.
Fisseha, Mehari
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Sociální politika a sociální práce (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce (angl.)
Obhajoba disertační práce: The actions of Trans-governmental networks in implementing the principle of non-refoulement (in Europe)

7.
Formánková, Lenka
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Sociální politika a sociální práce (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Obhajoba disertační práce: Working lives of university educated women in Slovenia and in the Czech Republic: The role of gender in the working trajectories of university educated women whitin the diverse structural, institutional and cultural contexts.

8.
Frišaufová, Magda
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Sociální politika a sociální práce (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Obhajoba disertační práce: ‘I know what I’m doing’ Agency in Narratives of Women who Have Experience with Long-term Drug Use

9.
Geregová, Markéta roz. Szotáková
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Obhajoba disertační práce: Význam participace pro lidi s marginalizovaným stylem života a pomáhající pracovníky v kontextu sociální práce

10.
Hendrych, Igor
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Sociální politika a sociální práce (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Obhajoba disertační práce: Sociální inkluze lidí po výkonu trestu odnětí svobody

11.
Hora, Ondřej
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Obhajoba disertační práce: Strategie dlouhodobě nezaměstnaných

12.
Horák, Pavel
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2007, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Obhajoba disertační práce: Změna cílů státních sociálních programů v průběhu jejich implementace street-level byrokraty

13.
Horáková, Markéta roz. Košťálová
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Sociální politika a sociální práce (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Obhajoba disertační práce: Pracovní vzdělávání a výcvik: podpora zaměstnatelnosti nebo iluze? Přínosy rekvalifikačních programů pro zaměstnatelnost účastníků (s přihlédnutím k postavení ohrožených skupin na trhu práce)

14.
Horňáček, Josef
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Sociální politika a sociální práce (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Obhajoba disertační práce: Kolektivní smlouvy a jejich význam v odvětví strojírenství
Obhajoba disertační práce: Kolektivní smlouvy a jejich vliv na trh práce v odvětví strojírenství

15.
Horová, Petra roz. Vašíčková
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Sociální politika a sociální práce (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Obhajoba disertační práce: Pojetí pachatele trestné činnosti z hlediska sociální práce

16.
Hubíková, Olga roz. Jančaříková
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Sociální politika a sociální práce (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Obhajoba disertační práce: Životní situace rodinných pečujících a intervence sociální práce

17.
Janebová, Radka
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Sociální politika a sociální práce (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Obhajoba disertační práce: Konstrukce rozhodování v sociální práci z hlediska dilematu, zda zasáhnout, či nezasáhnout

18.
Jílková, Anna roz. Michlovská
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Sociální politika a sociální práce (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Obhajoba disertační práce: Zkušenosti sociálních pracovníků OSPOD s prováděním posouzení životní situace klienta

19.
Kaňák, Jan
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Sociální politika a sociální práce (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Obhajoba disertační práce: Dělání sociální práce při střetávání profesionálního a spirituálního diskursu – studie kritických incidentů krizové intervence

20.
Klimplová, Lenka
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Sociální politika a sociální práce (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Obhajoba disertační práce: Zaměstnavatelé a kvalifikace pracovní síly

21.
Kolařík, Petr
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Sociální politika a sociální práce (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Obhajoba disertační práce: Identita Charity a její udržení

22.
Křivdová, Hana roz. Pořízková
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Sociální politika a sociální práce (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Obhajoba disertační práce: Role veřejných služeb zaměstnanosti v oblasti regulace zahraniční zaměstnanosti a integrace cizinců na trh práce

23.
Kulhavý, Václav
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2007, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Obhajoba disertační práce: Effects of Social Policy on the Labour Markets

24.
Navrátilová, Jitka roz. Šišláková
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Sociální politika a sociální práce (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Obhajoba disertační práce: Pojetí praktického vzdělávání sociálních pracovníků

25.
Otava, Ladislav
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Sociální politika a sociální práce (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Obhajoba disertační práce: Protipřenos sociálních pracovnic v supervizi

26.
Pešáková, Kristýna
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Sociální politika a sociální práce (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Obhajoba disertační práce: Násilí páchané na mužích v partnerských vztazích: Příběhy mužských obětí

27.
Plasová, Blanka
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Sociální politika a sociální práce (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Obhajoba disertační práce: Zaměstnavatelé a nerovnováha mezi prací a rodinou

28.
Procházková, Eva
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Sociální politika a sociální práce (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Obhajoba disertační práce: Pozitivní potenciál klientů s diagnózou schizofrenie

29.
Rákoczyová, Miroslava
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2006, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Obhajoba disertační práce: Začleňování na pracovní trh jako součást procesu sociálního začleňování v ČR

30.
Rídlová, Renáta roz. Talašová
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Sociální politika a sociální práce (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Obhajoba disertační práce: Prostor pro realizaci restorativního přístupu v Probační a mediační službě ČR

31.
Řezáč, Karel
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Obhajoba disertační práce: Potencialita dětí v náhradní rodinné péči

32.
Řezníková, Vlasta roz. Janská
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Sociální politika a sociální práce (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Obhajoba disertační práce: Původ interpretačních schémat klientů se zkušeností s duševním onemocněním

33.
Seberíni, Andrea roz. Odlerová
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Sociální politika a sociální práce (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Obhajoba disertační práce: Etické dilemy a syndróm vyhorenia u sociálnych pracovníkov s ľuďmi v terminálnom štádiu

34.
Shmidt, Victoria
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Sociální politika a sociální práce (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Obhajoba disertační práce: How does history predestine contemporary issues of child protection in the Czech Republic: beyound the socialist legacy

35.
Scherrerová, Dagmar roz. Hamrusová
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2006, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Obhajoba disertační práce: Poradenství pro adolescenty jako nástroj formování profesních představ a kariérových očekávání
Obhajoba disertační práce: Poradenství jako nástroj formování představ adolescentů o studijním oboru na vysoké škole

36.
Smutek, Martin
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Obhajoba disertační práce: Vnější podmínky a jednání aktérů procesu implementace lokálního sociálního programu

37.
Soukup, Tomáš
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Sociální politika a sociální práce (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Obhajoba disertační práce: Profilování a heterogenita uchazečů o zaměstnání

38.
Suchanec, Miroslav
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Sociální politika a sociální práce (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Obhajoba disertační práce: Jak se metodologické volby v procesu evaluace dopadu projevují při evaluaci dopadů české APZ prostřednictvím analýzy datové matice OK práce?

39.
Ševčíková, Stanislava
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Sociální politika a sociální práce (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Obhajoba disertační práce: Sebepojetí Romů v romské lidové slovesnosti

40.
Tomešová Bartáková, Helena roz. Bartáková
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Obhajoba disertační práce: Cesta zpátky. Návrat žen po rodičovské dovolené na trh práce v České republice

41.
Válková, Jana
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Obhajoba disertační práce: Freedom of choice? Balancing paid work and caregiving in the Czech Republic
Obhajoba disertační práce: Freedom of choice? Balancing paid work and caregiving in the Czech Republic

42.
Vander, Jiří
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Sociální politika a sociální práce (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Obhajoba disertační práce: Aplikace psychodynamického přístupu do sociální práce s lidmi po traumatu

43.
Vašat, Jan
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Sociální politika a sociální práce (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Obhajoba disertační práce: Faktory úspěšnosti programů integrace obcí a jejich sociálně vyloučených lokalit

44.
Vašečka, Imrich
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2006, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Obhajoba disertační práce: Sociálne potrební Rómovia a sociálna pomoc v Českej republike

45.
Votoupal, Miloš
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Sociální politika a sociální práce (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Obhajoba disertační práce: Kontrukce identity osob s mentálním handicapem v procesu přechodu do dospělosti

46.
Wazi, Marija roz. Nobilisová
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Sociální politika a sociální práce (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Obhajoba disertační práce: Impact of international self-development training on social functioning and participation of disadvantaget youth: perspectives of young people and practitioners

47.
Zelenková, Iveta
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Sociální politika a sociální práce (čtyřleté)
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Obhajoba disertační práce: Multilevel governance: Podmínky spolupráce a její koordinace při implementaci veřejných programů na lokální úrovni

48.
Žižlavský, Martin
Fakulta: Fakulta sociálních studií
Rok: 2007, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Sociální politika a sociální práce
Studijní obor: Sociální politika a sociální práce
Obhajoba disertační práce: Ekonomická stránka jednání pracovníků organizací služeb zaměstnanosti

Vyhledání absolventů a závěrečných prací

Masarykova univerzita
 
Fakulta studia
Příjmení
Rok*
Titul
Pracoviště závěrečné práce
Vyberte alespoň jedno z kritérií a klikněte na 'Vyhledat.'
V nabídce příjmení naleznete počáteční písmena jen existujících absolventů.

Program/obor

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V Z Ž    vše rozbalit

* Právní stav nám umožňuje veřejně informovat o absolventech, kteří ukončili studium od roku 2006.

Klíčová slova

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Komunitní síť

Komunitní síť – Máte diplom z MU/UJEP? Setkejte se se známými ze studií.