Fulltextové vyhledávání

x   Nápověda
Seznam absolventů | Seznamy absolventů | Přehled absolventů | Přehledy absolventů | Výpis absolventů | Absolventi | Diplomky | Bakalářky | Závěrečné práce | Závěrečná práce | Bakalářská práce | Bakalářské práce | Magisterská práce | Diplomová práce | Diplomové práce | Magisterské práce | Doktorandská práce | Doktorandské práce | Absolvovali | Magistři | Bakaláři | Doktorandi | Dizertační práce | Disertační práce | Rigorózní práce |
Další stránky seznamu vybraných absolventů:
1: Amato, Filippo 51: Přikryl, Jan

1.
Amato, Filippo
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Chemie (čtyřleté)
Studijní obor: Analytická chemie
Obhajoba disertační práce: Chemometrics and data mining in chemistry

2.
Ausekar, Mayuri Vilas
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Chemie (čtyřleté)
Studijní obor: Analytická chemie
Obhajoba disertační práce: Hmotnostní spektrometrie anorganických materiálů a shluků

3.
Bednařík, Antonín
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Chemie (čtyřleté)
Studijní obor: Analytická chemie
Obhajoba disertační práce: Novel strategies for desorption mass spectrometry

4.
Ben Hameda, Azdeen A. Abdullah
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2006, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytická chemie
Obhajoba disertační práce: Capillary Electrophoresis Methods Development and Optimization

5.
Benešová, Iva roz. Tomalová
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Chemie (čtyřleté)
Studijní obor: Analytická chemie
Obhajoba disertační práce: Application of nanomaterials for desorption mass spectrometry

6.
Bittová, Miroslava roz. Spanilá
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2007, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytická chemie
Obhajoba disertační práce: Advanced approaches for analysis of wine samples and proteins in capillary zone electrophoresis

7.
Buček, Pavel
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Chemie (čtyřleté)
Studijní obor: Analytická chemie
Obhajoba disertační práce: Use of advanced chemometrics for study of acidobasic and structural processes of bioligands

8.
Budilová, Jana
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Chemie (čtyřleté)
Studijní obor: Analytická chemie
Obhajoba disertační práce: Separace a prekoncentrace peptidů a proteinů elektroforetickými metodami (Isoelektrická fokusace bez nosiče, =CAFIEF, dvourozměrná CE, frakcionace)

9.
Coufalík, Pavel
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Chemie (čtyřleté)
Studijní obor: Analytická chemie
Obhajoba disertační práce: Stanovení rtuti a jejích forem v půdách, sedimentech a hlušině atomovou absorpční spektrometrií

10.
Coufalíková, Kateřina roz. Jägerová
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Chemie (čtyřleté)
Studijní obor: Analytická chemie
Obhajoba disertační práce: Aplikace MALDI MS pro analýzu biologicky aktivních látek

11.
Červenka, Rostislav
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Chemie (čtyřleté)
Studijní obor: Analytická chemie
Obhajoba disertační práce: Stanovení a speciace rtuti v životním prostředí

12.
Čmelík, Jiří
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Chemie (čtyřleté)
Studijní obor: Analytická chemie
Obhajoba disertační práce: Stanovení síry a selenu ve vzorcích životního prostředí

13.
Čtvrtníčková, Tereza
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Chemie (čtyřleté)
Studijní obor: Analytická chemie
Obhajoba disertační práce: Analysis of solid materials by means of laser-induced breakdown spectroscopy

14.
Datinská, Vladimíra
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Chemie (čtyřleté)
Studijní obor: Analytická chemie
Obhajoba disertační práce: Analysis of biologically relevant substances by luminescence sensors

15.
Ďurč, Pavol
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytická chemie
Obhajoba disertační práce: Využití kapilární elektroforézy v analýze biomarkerů

16.
Dvořáková, Magda
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytická chemie
Obhajoba disertační práce: Analytické aspekty využití plazmové tužky

17.
Elosta, Shaban Gaballa
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2006, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytická chemie
Obhajoba disertační práce: Development of Capillary Electrophoresis and MALDI-TOF Mass Spectrometry Methods

18.
Foltynová, Pavla
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Chemie (čtyřleté)
Studijní obor: Analytická chemie
Obhajoba disertační práce: Study of sample preparation for biological applications ICP MS

19.
Greguš, Michal
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Chemie (čtyřleté)
Studijní obor: Analytická chemie
Obhajoba disertační práce: Development of non-invasive point-of-care sampling and analysis of biological fluids

20.
Grym, Jakub
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Chemie (čtyřleté)
Studijní obor: Analytická chemie
Obhajoba disertační práce: Mikrofluidická zařízení pro bioanalýzu

21.
Hegrová, Jitka roz. Studýnková
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2006, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytická chemie
Obhajoba disertační práce: Stanovení arsenu a selenu v biologických vzorcích a vzorcích životního prostředí metodami atomové spektrometrie s generováním těkavých sloučenin

22.
Houška, Jan
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Chemie (čtyřleté)
Studijní obor: Analytická chemie
Obhajoba disertační práce: Analytical chemistry of nanomaterials and their application

23.
Hrdlička, Aleš
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2006, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytická chemie
Obhajoba disertační práce: Analýza povrchových vrstev laserovou ablací

24.
Jarošová, Petra
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytická chemie
Obhajoba disertační práce: Studium interakce vybraných přírodních látek s nekanonickými strukturami DNA

25.
Jusková, Petra
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Chemie (čtyřleté)
Studijní obor: Analytická chemie
Obhajoba disertační práce: Mikrofluidika a nanotechnologie pro bioanalýzy

26.
Klimeš, Pavel
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Chemie (čtyřleté)
Studijní obor: Analytická chemie
Obhajoba disertační práce: Analytické přístupy ve výzkumu a vývoji proteinů zapojených v cytokininovém hormonálním systému rostlin

27.
Knápek, Jan
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Chemie (čtyřleté)
Studijní obor: Analytická chemie
Obhajoba disertační práce: Použití elektrodepozice pro separaci prvků v atomové spektrometrii

28.
Kohútová, Veronika roz. Košařová
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Chemie (čtyřleté)
Studijní obor: Analytická chemie
Obhajoba disertační práce: Studium malířských výtvarných děl infračervenou a Ramanovou spektroskopií

29.
Kolářová, Lenka
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Chemie (čtyřleté)
Studijní obor: Analytická chemie
Obhajoba disertační práce: Applications of mass spectrometry in biomedical research

30.
Konečná, Marie
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Chemie (čtyřleté)
Studijní obor: Analytická chemie
Obhajoba disertační práce: Použití elektrochemické depozice pro stanovení prvků atomovou absorpční spektrometrií

31.
Krajcarová, Lucie
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Chemie (čtyřleté)
Studijní obor: Analytická chemie
Obhajoba disertační práce: Mapování rozložení prvků v částech rostlin pomocí laserové spektrometrie

32.
Kuchynka, Michaela roz. Tvrdoňová
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Chemie (čtyřleté)
Studijní obor: Analytická chemie
Obhajoba disertační práce: Využití zobrazování prvků v bioaplikacích

33.
Kusý, Petr
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Chemie (čtyřleté)
Studijní obor: Analytická chemie
Obhajoba disertační práce: Microanalytical systems for coupling with mass spectrometry

34.
Ledvina, Vojtěch
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytická chemie
Obhajoba disertační práce: Analýza komponent signálních drah v jednotlivých buňkách

35.
Lejsková, Bára roz. Vinklárková
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Chemie (čtyřleté)
Studijní obor: Analytická chemie
Obhajoba disertační práce: Optimization of the determination of total protein in biological samples and reference materials used in clinical chemistry

36.
Machálková, Markéta
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytická chemie
Obhajoba disertační práce: Hmotnostně spektrometrické a fluorescenční zobrazování 3D buněčných kultur ošetřených perifosinem

37.
Malá, Zdenka roz. Žemlová
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Chemie (čtyřleté)
Studijní obor: Analytická chemie
Obhajoba disertační práce: Příspěvek k teorii a praxi v kapilární zónové elektroforéze

38.
Mawale, Ravi
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Chemie (čtyřleté)
Studijní obor: Analytická chemie
Obhajoba disertační práce: Mass spectrometry of nanomaterials and clusters

39.
Nechvátalová, Martina roz. Komendová
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytická chemie
Obhajoba disertační práce: Vývoj monolitických stacionárních fází pro analýzu nervových přenašečů

40.
Niedobová, Eva
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2006, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytická chemie
Obhajoba disertační práce: Spektrální vlastnosti ICP výboje ve vakuové ultrafialové oblasti a jejich analytické využití

41.
Novosád, Lukáš
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Chemie (čtyřleté)
Studijní obor: Analytická chemie
Obhajoba disertační práce: Interakce nízkoteplotního neizotermního plazmatu s kondenzovanou fází
Obhajoba disertační práce: Interakce nízkoteplotního neizotermního plazmatu s kondenzovanou fází

42.
Otevřel, Marek
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Chemie (čtyřleté)
Studijní obor: Analytická chemie
Obhajoba disertační práce: Mathematical Modeling of Microseparation and Interface Devices for Mass Spectrometry Coupling

43.
Pamreddy, Annapurna
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Chemie (čtyřleté)
Studijní obor: Analytická chemie
Obhajoba disertační práce: Separation Methods and Mass Spectrometry Applications

44.
Pangavhane, Sachinkumar Dagurao
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Chemie (čtyřleté)
Studijní obor: Analytická chemie
Obhajoba disertační práce: MALDI and LDI Mass Spectrometry of Solids

45.
Panyala, Nagender Reddy
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Chemie (čtyřleté)
Studijní obor: Analytická chemie
Obhajoba disertační práce: Nanomaterials and clusters. Properties, applications and mass spectrometry

46.
Partyka, Jan
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Chemie (čtyřleté)
Studijní obor: Analytická chemie
Obhajoba disertační práce: Bioanalysis of very small samples

47.
Peš, Ondřej
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Chemie (čtyřleté)
Studijní obor: Analytická chemie
Obhajoba disertační práce: Multidetekční platforma pro mikrokolonové separace

48.
Podešva, Pavel
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Chemie (čtyřleté)
Studijní obor: Analytická chemie
Obhajoba disertační práce: Electrooptical principles for miniaturized systems in bioanalytical instrumentation

49.
Potěšil, David
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Chemie (čtyřleté)
Studijní obor: Analytická chemie
Obhajoba disertační práce: Studium markerů leukemických onemocnění

50.
Prokeš, Lubomír
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Chemie (čtyřleté)
Studijní obor: Analytická chemie
Obhajoba disertační práce: Analýza archeologických objektů metodami atomové spektrometrie

Další stránky seznamu vybraných absolventů:
1: Amato, Filippo 51: Přikryl, Jan

Vyhledání absolventů a závěrečných prací

Masarykova univerzita
 
Fakulta studia
Příjmení
Rok*
Titul
Pracoviště závěrečné práce
Vyberte alespoň jedno z kritérií a klikněte na 'Vyhledat.'
V nabídce příjmení naleznete počáteční písmena jen existujících absolventů.

Program/obor

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V Z Ž    vše rozbalit* Právní stav nám umožňuje veřejně informovat o absolventech, kteří ukončili studium od roku 2006.

Klíčová slova

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Komunitní síť

Komunitní síť – Máte diplom z MU/UJEP? Setkejte se se známými ze studií.