Fulltextové vyhledávání

x   Nápověda
Seznam absolventů | Seznamy absolventů | Přehled absolventů | Přehledy absolventů | Výpis absolventů | Absolventi | Diplomky | Bakalářky | Závěrečné práce | Závěrečná práce | Bakalářská práce | Bakalářské práce | Magisterská práce | Diplomová práce | Diplomové práce | Magisterské práce | Doktorandská práce | Doktorandské práce | Absolvovali | Magistři | Bakaláři | Doktorandi | Dizertační práce | Disertační práce | Rigorózní práce |
Další stránky seznamu vybraných absolventů:
1: Adamcová, Jana 51: Přikryl, Jaroslav

1.
Adamcová, Jana
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Obhajoba bakalářské práce: Fotometrické stanovení iontů železa a vazebné kapacity v séru vhodné pro automatické analyzátory

2.
Bačová, Věra
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Obhajoba bakalářské práce: Stanovení kyseliny askorbové a fosforečnanů coulometricky

3.
Bělehrad, Jakub
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Obhajoba bakalářské práce: Kapilarní elektroforéza pro separaci Se specií

4.
Benešová, Jana
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Obhajoba bakalářské práce: Stanovení mědi a dusičnanů coulometricky

5.
Bielská, Lucie
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Obhajoba bakalářské práce: Systém managementu kvality v laboratoři environmentálních analýz

6.
Cerulíková, Michaela
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Obhajoba bakalářské práce: Určení validačních parametrů analytické IVD metody stanovení sérové glukosy z dat naměřených v klinické laboratoři

7.
Dobeš, Jan
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Obhajoba bakalářské práce: Distribuce prvků ve vzorcích uranových rud - chemické mapování metodou LA-ICP-MS

8.
Doležalová, Alena
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2022, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Obhajoba bakalářské práce: Stanovení polyfenolů v normální a deuterované vodě

9.
Fleková, Zdeňka
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Obhajoba bakalářské práce: Komplexační schopnosti makrocyklu odvozeného od 9,10-bis(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)fenanthrenu

10.
Fogl, Tomáš
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2022, studium probíhá
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Obhajoba bakalářské práce: Optimalizace vymývání aerosolu z ablační komory pro rychlé mapování v LA-ICP-MS

11.
Frankl, Jaroslav
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Obhajoba bakalářské práce: Stanovení mědi metodou AAS

12.
Guráň, Roman
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Obhajoba bakalářské práce: Nanášení vzorků pro desorpční analytické metody

13.
Hanula, Richard
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Obhajoba bakalářské práce: Mapovaní povrchů pomocí spektroskopie laserem buzeného plazmatu

14.
Havlíková, Jana
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Obhajoba bakalářské práce: Kapilární reaktor pro záchyt fosfopeptidů

15.
Havrlová, Eva
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Obhajoba bakalářské práce: Analýza materiálů liniových staveb spektroskopií laserem buzeného plazmatu s využitím matričně odlišných kalibračních standardů

16.
Hekerle, Lukáš
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Obhajoba bakalářské práce: Optimalizace HPLC metody pomocí matematického plánování

17.
Herman, Vít
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Obhajoba bakalářské práce: Stanovení elementární formy selenu v biologických materiálech

18.
Hořínek, Vít
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Obhajoba bakalářské práce: Využití programu Origin ve cvičení z analytické chemie

19.
Hrůzová, Kateřina roz. Zetková
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Obhajoba bakalářské práce: Kombinace retenčních mechanismů ve vícerozměrné kapalinové chromatografii

20.
Hýžová, Lucie
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2017, studium neúspěšně ukončeno
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Obhajoba bakalářské práce: Analýza alkoholických nápojů metodou GC-MS

21.
Janda, Václav
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Obhajoba bakalářské práce: Stanovení methylrtuti pomocí analyzátoru rtuti AMA-254

22.
Jarošová, Petra
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Obhajoba bakalářské práce: Studium interakce alkaloidů korypalminu, jatrorrhizinu a kolumbaminu s DNA

23.
Jaša, Libor
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Obhajoba bakalářské práce: Využití programu LabVIEW ve cvičení z analytické chemie

24.
Jebavá, Alžběta
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Obhajoba bakalářské práce: Stanovení lipidů metodou HPLC

25.
Judexová, Miluše
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Obhajoba bakalářské práce: ITP analýza polyalkoholů

26.
Kadlecová, Marcela
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Obhajoba bakalářské práce: Stanovení kadmia metodou AAS

27.
Kachel, Martin
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Obhajoba bakalářské práce: Stanovení kofeinu v nápojích

28.
Klouček, Ladislav
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Obhajoba bakalářské práce: Analytická chromatografie cukrů

29.
Kolková, Kateřina
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Obhajoba bakalářské práce: Studium interakce rostlinných alkaloidů s nukleovými kyselinami

30.
Kosmáková, Anna
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Obhajoba bakalářské práce: Enzymatické reaktory na monolitických stacionárních fázích

31.
Kožuszniková, Eliška
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Obhajoba bakalářské práce: Gelová elektroforéza ve výuce analytické chemie

32.
Kratěnová, Pavla
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Obhajoba bakalářské práce: Počítač a chemometrické techniky v analytické laboratoři

33.
Kratochvilová, Daniela
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2022, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Obhajoba bakalářské práce: Interakce protopinových alkaloidů s DNA

34.
Kršíková, Eva roz. Světinská
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Obhajoba bakalářské práce: Využití programu LabVIEW v molekulové spektroskopii

35.
Kubešová, Blanka
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Obhajoba bakalářské práce: Určení validačních parametrů analytické IVD metody pro stanovení sérové aktivity enzymu GMT z dat naměřených v klinické laboratoři.

36.
Kubinyiová, Lenka
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Obhajoba bakalářské práce: Využití programu LabVIEW v argentometrii

37.
Kučera, Josef
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Obhajoba bakalářské práce: Luminiscenční vlastnosti vybraných Eu(III) komplexů

38.
Kučera, Matěj
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Obhajoba bakalářské práce: Analytické využití coulometrických redoxních titrací

39.
Kuchynka, Michaela roz. Tvrdoňová
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Obhajoba bakalářské práce: Analýza vín pomocí ICP-MS

40.
Lejsková, Bára roz. Vinklárková
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Obhajoba bakalářské práce: Stanovení flavonoidů ve víně metodou HPLC

41.
Machalíček, Michal
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Obhajoba bakalářské práce: Plynová chromatografie organických sloučenin

42.
Machálková, Kristýna
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2022, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Obhajoba bakalářské práce: Analýza čajů s využitím ITP

43.
Mulíčková, Kateřina
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Obhajoba bakalářské práce: Analýza pájek nízkovýkonnou spektroskopií laserem buzeného plazmatu

44.
Nováková, Marie
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Obhajoba bakalářské práce: Nefelometrické a turbidimetrické metody ve výuce analytické chemie

45.
Onderková, Mirka
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Obhajoba bakalářské práce: Stanovení proteinů gelovou elektroforézou

46.
Paľáková, Zuzana
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Obhajoba bakalářské práce: Iontová chromatografie kationtů

47.
Paroulek, Petr
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Obhajoba bakalářské práce: Fluorescenční DNA sondy

48.
Pečinka, Lukáš
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Obhajoba bakalářské práce: MOFs pro adsorpci nanočástic zlata (NP) a aplikace {MOFs, NP} kompositů v MALDI TOF MS

49.
Pelikánová, Blanka
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Obhajoba bakalářské práce: Stanovení organických kyselin v pivu metodou ITP

50.
Pospíchalová, Lenka
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Bc.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře
Obhajoba bakalářské práce: Studium geologických metriálů pomocí LA-ICP-MS

Další stránky seznamu vybraných absolventů:
1: Adamcová, Jana 51: Přikryl, Jaroslav

Vyhledání absolventů a závěrečných prací

Masarykova univerzita
 
Fakulta studia
Příjmení
Rok*
Titul
Pracoviště závěrečné práce
Vyberte alespoň jedno z kritérií a klikněte na 'Vyhledat.'
V nabídce příjmení naleznete počáteční písmena jen existujících absolventů.

Program/obor

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V Z Ž    vše rozbalit

* Právní stav nám umožňuje veřejně informovat o absolventech, kteří ukončili studium od roku 2006.

Klíčová slova

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Komunitní síť

Komunitní síť – Máte diplom z MU/UJEP? Setkejte se se známými ze studií.