Fulltextové vyhledávání

x   Nápověda
Seznam absolventů | Seznamy absolventů | Přehled absolventů | Přehledy absolventů | Výpis absolventů | Absolventi | Diplomky | Bakalářky | Závěrečné práce | Závěrečná práce | Bakalářská práce | Bakalářské práce | Magisterská práce | Diplomová práce | Diplomové práce | Magisterské práce | Doktorandská práce | Doktorandské práce | Absolvovali | Magistři | Bakaláři | Doktorandi | Dizertační práce | Disertační práce | Rigorózní práce |
1.
Adamec, Martin
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Anorganická chemie
Obhajoba diplomové práce: Schiffovy baze odvozené od diaminoglykolurilu

2.
Babiak, Michal
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Anorganická chemie
Obhajoba diplomové práce: Studium komplexů platnatých a platičitých s vybranými N-donorovými ligandy

3.
Bartoš, Peter
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obory: Anorganická chemie, Učitelství chemie pro střední školy
Obhajoba diplomové práce: Syntéza vícefunkčních ligandů a jejich molekulárních a polymerních komplexů

4.
Demo, Gabriel
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obory: Anorganická chemie, Učitelství chemie pro střední školy
Obhajoba diplomové práce: Syntéza a reaktivita vícefunkčních ligandů a studium jejich vazebných poměrů RTG difrakcí

5.
Fellner, Ondřej František
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Anorganická chemie
Obhajoba diplomové práce: Příprava Fe(III)-Ln(III) komplexů s využitím Schiffových ligandů s periferní chelátující skupinou

6.
Fojtlová, Kateřina
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2007, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Anorganická chemie
Obhajoba diplomové práce: Studium reakci silyl derivátů lineárních "S" blokovaných fosfazenů, strukturní charakterizace produktů a jejich reaktivita

7.
Gottvald, Martin
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2007, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Anorganická chemie
Obhajoba diplomové práce: Studium reakcí N-trimetylsilylderivátů anorganických kyselin s kovalentními chloridy

8.
Havranová, Pavlína roz. Vidláková
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Anorganická chemie
Obhajoba diplomové práce: Přípravy stabilních nanovrstev na bázi nitridů nekovů

9.
Hebedová, Lucie
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2007, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obory: Anorganická chemie, Učitelství chemie pro střední školy
Obhajoba diplomové práce: Příprava nitridů fosforu a studium jejich stability

10.
Heczková, Kateřina
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Anorganická chemie
Obhajoba diplomové práce: Studium interakce vybraných sacharidů s py.PS2Cl

11.
Horní, Michal
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Anorganická chemie
Obhajoba diplomové práce: Studium přípravy a struktury P-N-C ligandů

12.
Chyba, Jan
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2006, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Materiálová chemie
Obhajoba diplomové práce: Příprava a charakterizace nových molekulárních fosfonátů bóru a hliníku

13.
Janíček, Martin
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Anorganická chemie
Obhajoba diplomové práce: Příprava a charakterizace metalofosfonátových a fosfátových materiálů s velkým povrchem

14.
Jeremias, Lukáš
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Anorganická chemie
Obhajoba diplomové práce: Koordinační sloučeniny manganu s dithioligandy a cytokininovými deriváty: syntéza a struktura

15.
Jeremias, Lukáš
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: RNDr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Anorganická chemie
Obhajoba rigorózní práce: Koordinační sloučeniny zinku a kadmia s 1,1-dithioláty a N-donorovými ligandy

16.
Jordánková, Eva
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2007, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obory: Anorganická chemie, Učitelství chemie pro střední školy
Obhajoba diplomové práce: Plazmové polymerace fosfazenů

17.
Jurák, Přemysl
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2006, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obory: Anorganická chemie, Učitelství chemie pro střední školy
Obhajoba diplomové práce: Studium reakcí N-trimethylsilyl-derivátů anorganických kyselin s kovalentními halogenidy

18.
Kleinová, Sabina
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Anorganická chemie
Obhajoba diplomové práce: Optimalizace přípravy grafenoxidu a redukovaného grafenoxidu

19.
Knor, Michal
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Anorganická chemie
Obhajoba diplomové práce: Syntéza Ru(III) a Rh(III) koordinačních sloučenin pro supramolekulární komplexy s makrocyklickými nosiči

20.
Kollhammerová, Iva
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obory: Anorganická chemie, Učitelství chemie pro střední školy
Obhajoba diplomové práce: Studium reaktivity alumazenu

21.
Kopecká, Radka roz. Bačovská
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obory: Anorganická chemie, Učitelství chemie pro střední školy
Obhajoba diplomové práce: Studium reakce lineárního chlorofosfazenu Cl3PNP(O)Cl2 s deriváty adamantanaminu.

22.
Kubát, Václav
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obory: Anorganická chemie, Učitelství chemie pro střední školy
Obhajoba diplomové práce: Syntéza a charakterizace prekurzorů pro přípravu těžších chalkogenidů kovů

23.
Kubát, Václav
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: RNDr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Anorganická chemie
Obhajoba rigorózní práce: Koordinační sloučeniny lanthanoidů s dithiokarbamátovými ligandy

24.
Matulová, Veronika
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2006, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Anorganická chemie
Obhajoba diplomové práce: Koordinační chemie telluru s vybranými ligandy fosfinového typu

25.
Měřínská, Romana roz. Hložková
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obory: Anorganická chemie, Učitelství chemie pro střední školy
Obhajoba diplomové práce: Reakce betainu py PS2Cl s fosfazeny

26.
Míčková, Kateřina
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Anorganická chemie
Obhajoba diplomové práce: Příprava a charakterizace nanokrystalických fosforečnanů

27.
Nagy, Jakub
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2022, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Anorganická chemie
Obhajoba diplomové práce: Teoretické studium hybridních fosfosilikátových materiálů

28.
Němečková, Dana
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2007, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obory: Anorganická chemie, Učitelství chemie pro střední školy
Obhajoba diplomové práce: Reaktivita fluorofosfazenů P3N3F6 a P4N4F8

29.
Seitlová, Ivana
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2006, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Anorganická chemie
Obhajoba diplomové práce: Studium reakcí silyderivátů lineárních fosfazenů s halogenidy kovů i nekovů, příprava heterocyklů fosfazenového typu, studium jejich reaktivity a struktury

30.
Spíchal, Zdeněk
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2006, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Anorganická chemie
Obhajoba diplomové práce: Koordinační sloučeniny lanthanoidů s vybranými fosfinovými ligandy

31.
Šimková, Zuzana
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obory: Anorganická chemie, Učitelství chemie pro střední školy
Obhajoba diplomové práce: Příprava a studium reaktivity hexafluoro-cyklo-trifosfazenu.

32.
Štěpánek, Zdeněk
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Anorganická chemie
Obhajoba diplomové práce: Syntéza, struktura a katalytické vlastnosti vybraných sloučenin palladia a platiny

33.
Vícha, Jan
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obory: Anorganická chemie, Učitelství chemie pro střední školy
Obhajoba diplomové práce: Studium reakcí 3,3,4,4-tetramethylsukcinimidu a jeho solí s halogeno-cyklo-trifosfazeny

34.
Weinštuk, Marek
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Anorganická chemie
Obhajoba diplomové práce: Příspěvek k chemii difosfanových ligandů

35.
Zberovská, Barbora roz. Andělová
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2007, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obory: Anorganická chemie, Učitelství chemie pro střední školy
Obhajoba diplomové práce: Studium reaktivity lineárních difosfazenů, strukturní charakterizace produktů a jejich vlastnosti

Vyhledání absolventů a závěrečných prací

Masarykova univerzita
 
Fakulta studia
Příjmení
Rok*
Titul
Pracoviště závěrečné práce
Vyberte alespoň jedno z kritérií a klikněte na 'Vyhledat.'
V nabídce příjmení naleznete počáteční písmena jen existujících absolventů.

Program/obor

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V Z Ž    vše rozbalit

* Právní stav nám umožňuje veřejně informovat o absolventech, kteří ukončili studium od roku 2006.

Klíčová slova

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Komunitní síť

Komunitní síť – Máte diplom z MU/UJEP? Setkejte se se známými ze studií.