Fulltextové vyhledávání

x   Nápověda
Seznam absolventů | Seznamy absolventů | Přehled absolventů | Přehledy absolventů | Výpis absolventů | Absolventi | Diplomky | Bakalářky | Závěrečné práce | Závěrečná práce | Bakalářská práce | Bakalářské práce | Magisterská práce | Diplomová práce | Diplomové práce | Magisterské práce | Doktorandská práce | Doktorandské práce | Absolvovali | Magistři | Bakaláři | Doktorandi | Dizertační práce | Disertační práce | Rigorózní práce |
Další stránky seznamu vybraných absolventů:
1: Bernátová, Katarína 51: Přibyl, Roman

1.
Bernátová, Katarína
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Obhajoba diplomové práce: Studium reaktivního HIPIMS procesu a jeho využití pro přípravu tenkých vrstev

2.
Bílek, Petr
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Obhajoba diplomové práce: Rychlá multipólová metoda pro řešení Poissonovy rovnice

3.
Burda, Daniel
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Obhajoba diplomové práce: Studium růstu grafénových vrstvem metodou chemické depozice z plynné fáze

4.
Čaloud, Jakub
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Obhajoba diplomové práce: Studium energie ubíhajících elektronů v tokamacích

5.
Čupera, Jan
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Obhajoba diplomové práce: Vývoj multifunkčních ochranných vrstev pro polykarbonátové substráty

6.
Debnárová, Stanislava
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Obhajoba diplomové práce: Příprava perspektivních nanolaminátů pomocí magnetronového naprašování a jejich charakterizace

7.
Dugáček, Ján
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Obhajoba diplomové práce: Studium termální stability vrstev připravených metodou PE-CVD

8.
Duchaň, Martin
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Obhajoba diplomové práce: Diagnostika vlastností plynu pomocí Ramanovské spektroskopie

9.
Dušková, Monika roz. Fialová
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Obhajoba diplomové práce: Zvýšení adheze polypropylenových výstužných vláken k betonu pomocí nízkoteplotního plazmatu

10.
Faltýnek, Jan
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Obhajoba diplomové práce: Mikrovlnná diagnostika plazmatu

11.
Fekete, Matej
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Obhajoba diplomové práce: Časově rozlišená spektroskopie HIPIMS výboje

12.
Fuková, Šárka
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Obhajoba diplomové práce: Plazmová polymerace tenkých vrstev s epoxidovými skupinami

13.
Gancarčik, Tomáš
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Obhajoba diplomové práce: Detekce fluorescenčního záření plazmatu

14.
Gardelka, Tomáš
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Obhajoba diplomové práce: Studium termální stability diamantu-podobných tenkých vrstev modifikovaných křemíkem, kyslíkem a dusíkem

15.
Gregor, Jan
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Obhajoba diplomové práce: Studium procesů v klouzavém výboji

16.
Haničinec, Martin
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Obhajoba diplomové práce: Plazmová úprava povrchu krystalického křemíku

17.
Hasoň, Martin
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Obhajoba diplomové práce: Analýza struktury porézních vrstev pomocí mikroskopie atomové síly

18.
Hesko, Branislav
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Obhajoba diplomové práce: Analýza a zpracování obrazových dat pro účely diagnostiky plazmatu

19.
Hnilica, Jaroslav
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Obhajoba diplomové práce: Studium pulsně buzeného mikrovlnného plazmatu

20.
Homola, Vojtěch
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Obhajoba diplomové práce: Diagnostika reaktivního kapacitně vázaného plazmatu

21.
Ilčíková, Martina
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Obhajoba diplomové práce: Účinky plazmové aktivace keramických částic při elektroforetické depozici jemnozrnných oxidových keramik

22.
Jánský, Jiří
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Obhajoba diplomové práce: Chemická kinetika v plazmatu: nízkorozměrné variety v kompozitním prostoru

23.
Jelínek, Petr
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Obhajoba diplomové práce: Příprava a vlastnosti grafénu

24.
Kadlecová, Jitka
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2007, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Obhajoba diplomové práce: Studium účinku plazmové tužky a jejího použití jako chirurgického nástroje

25.
Kelar, Jakub
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Obhajoba diplomové práce: Měření parametrů koplanárního bariérového výboje

26.
Kelar, Lukáš
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Obhajoba diplomové práce: Příprava ochranných vrstev na polymerní materiály metodou plazmochemické depozice

27.
Kelarová, Štěpánka roz. Bittnerová
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Obhajoba diplomové práce: Studium plazmových polymerů cyklopropylaminu a jejich stability během sterilizace a dezinfekce

28.
Klein, Peter
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Obhajoba diplomové práce: Zpětnovazební řízení reaktivního magnetronového naprašování zařízením Speedflo

29.
Kloc, Petr
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Obhajoba diplomové práce: Modelování bariérových výbojů za atmosférického tlaku

30.
Košelová, Zuzana
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Obhajoba diplomové práce: Ošetření dřeva pomocí plazmatu

31.
Kroker, Michael
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Obhajoba diplomové práce: Příprava a charakterizace nanolaminátních tenkých vrstev

32.
Kršková, Jana roz. Hanusová
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Obhajoba diplomové práce: Studium difúzního koplanárního povrchového bariérového výboje ve směsích pracovních plynů

33.
Kubečka, Martin
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Obhajoba diplomové práce: Modelování procesů při výkonové modulaci plazmové trysky

34.
Kusýn, Lukáš
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Obhajoba diplomové práce: Širokopásmová absorpční spektroskopie

35.
Mervartová, Monika roz. Karásková
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2007, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Obhajoba diplomové práce: Depozice mikro-a nanokrystalických diamantových vrstev metodou PECVD

36.
Michlíček, Miroslav
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Obhajoba diplomové práce: Studium mechanismu plazmové polymerace

37.
Mikmeková, Eliška
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Obhajoba diplomové práce: Optimalizace procesu plazmaticky deponovaných CVD vrstev na zařízení Precision P5000

38.
Mitošinková, Klára
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Obhajoba diplomové práce: Dodatečný ohřev tokamakového plazmatu vstřikem výkonového svazku atomů vodíku/deuteria

39.
Morávek, Tomáš
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Obhajoba diplomové práce: Plazmová úprava povrchu výstužných polypropylénových vláken v dielektrickém bariérovém výboji

40.
Mrkvičková, Martina
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Obhajoba diplomové práce: Laserem indukovaná fluorescence plazmatu generovaného za atmosférického tlaku

41.
Němček, David
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Obhajoba diplomové práce: Plazmochemická syntéza a funkční vlastnosti nanostrukturovaných materiálů

42.
Novotný, Petr
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Obhajoba diplomové práce: Diagnostika dohasínání pulzního plazmatu

43.
Obrusník, Adam
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Obhajoba diplomové práce: Simulace a diagnostika vysokofrekvenčních výbojů pro syntézu nanomateriálů

44.
Ondračka, Pavel
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Obhajoba diplomové práce: Studium tenkých vrstev a povrchů optickými spektroskopickými metodami

45.
Pekař, Václav
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Obhajoba diplomové práce: Plazmochemická depozice organosilikonových vrstev ve vysokofrekvenčním doutnavém výboji

46.
Petráš, Roman
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Obhajoba diplomové práce: Příprava senzorů na bázi uhlíkových nanotrubek

47.
Polaček, Maroš
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Obhajoba diplomové práce: Příprava Ta-B-C vrstev a studium jejich korozních vlastností

48.
Polášková, Kateřina
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Obhajoba diplomové práce: Plazmochemická modifikace práškových materiálů na bázi uhlíku

49.
Potočňáková, Lucia
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Obhajoba diplomové práce: Studium plazmového zdroje buzeného povrchovou vlnou

50.
Procházka, Vojtěch
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika plazmatu
Obhajoba diplomové práce: Laserem indukovaná fluorescence plazmatu

Další stránky seznamu vybraných absolventů:
1: Bernátová, Katarína 51: Přibyl, Roman

Vyhledání absolventů a závěrečných prací

Masarykova univerzita
 
Fakulta studia
Příjmení
Rok*
Titul
Pracoviště závěrečné práce
Vyberte alespoň jedno z kritérií a klikněte na 'Vyhledat.'
V nabídce příjmení naleznete počáteční písmena jen existujících absolventů.

Program/obor

A B Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V Z Ž    vše rozbalit

* Právní stav nám umožňuje veřejně informovat o absolventech, kteří ukončili studium od roku 2006.

Klíčová slova

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Komunitní síť

Komunitní síť – Máte diplom z MU/UJEP? Setkejte se se známými ze studií.