Fulltextové vyhledávání

x   Nápověda
Seznam absolventů | Seznamy absolventů | Přehled absolventů | Přehledy absolventů | Výpis absolventů | Absolventi | Diplomky | Bakalářky | Závěrečné práce | Závěrečná práce | Bakalářská práce | Bakalářské práce | Magisterská práce | Diplomová práce | Diplomové práce | Magisterské práce | Doktorandská práce | Doktorandské práce | Absolvovali | Magistři | Bakaláři | Doktorandi | Dizertační práce | Disertační práce | Rigorózní práce |
Další stránky seznamu vybraných absolventů:
1: Adamusová, Kateřina roz. Jůzová 51: Vorel, Jiří

1.
Adamusová, Kateřina roz. Jůzová
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Obhajoba diplomové práce: Optimalizace metod pro identifikaci proteinů asociovaných s rostlinnými telomerami

2.
Anteková, Karin
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Obhajoba diplomové práce: Vliv acetylace histonů na stabilitu rostlinných telomer

3.
Balázs, Beáta
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Obhajoba diplomové práce: Charakterizace podjednotek SMC5-6 komplexu a jejich partnerů

4.
Baráthová, Jana
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Obhajoba diplomové práce: Sestavování chromatinu a stabilita genomu

5.
Bencúrová, Petra
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Obhajoba diplomové práce: Vliv aktivity adenylačních enzymů na funkci telomerických proteinů

6.
Boudný, Miroslav
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Obhajoba diplomové práce: Potenciál inhibice proteinu Checkpoint kinase 1 u B-buněčných malignit

7.
Bučeková, Gabriela
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Obhajoba diplomové práce: Charakteristika vazby nádorových supresorů na strukturní motivy DNA

8.
Divišová, Eva
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Obhajoba diplomové práce: Axinový interaktom: Charakterizace transientních interakcí Axinu za pomocí peptidových knihoven

9.
Dostálová, Zuzana
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Obhajoba diplomové práce: Interakce lidských telomery chránících proteinů

10.
Fabišik, Matej
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Obhajoba diplomové práce: Proteinové interakce podjednotek komplexu SMC5/6

11.
Fedorko, Jan
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Obhajoba diplomové práce: Role epigenetiky u kardiovaskulárních onemocnění

12.
Fojtů, Michaela
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Obhajoba diplomové práce: Nové možnosti v diagnostice a léčbě karcinomu prostaty pomocí mikro- a nanostruktur.

13.
Havlová, Kateřina roz. Hemalová
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Obhajoba diplomové práce: Charakterizace sekvenčních variant mezerníků 45S rDNA v Arabidopsis thaliana

14.
Helma, Robert
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Obhajoba diplomové práce: Vliv mutace TP53 na expresi cílových genů v nádorové buňce

15.
Hodulák, Josef
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Obhajoba diplomové práce: Transkriptomická analýza eukaryotických druhů s nekonvenční sekvencí telomerové DNA

16.
Holek, Michal
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Obhajoba diplomové práce: Využití mezenchymálních kmenových buněk z tukové tkáně pro léčebné účely

17.
Honusová, Dominika
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Obhajoba diplomové práce: N6-threonylkarbamoyladenosin v tRNA a jeho vliv na vývoj rostlin

18.
Horáková, Denisa
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Obhajoba diplomové práce: Telomerový protein TIN2 a jeho interakce při ochraně konců lidských chromosomů

19.
Ihradská, Veronika
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Obhajoba diplomové práce: Analýza repetitivní DNA v eukaryotických genomech

20.
Jankůjová, Kristýna roz. Tučková
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Obhajoba diplomové práce: Úloha evolučně konzervovaného proteinu Mo25 v regulaci rostlinných CIPK kináz

21.
Jež, Michal
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Obhajoba diplomové práce: Dynamika rDNA a telomerových repetic v průběhu reverze fas mutant Arabidopsis thaliana

22.
Josková, Hana
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Obhajoba diplomové práce: Interakce chemicky modifikovaných nukleových kyselin s elektricky nabitými povrchy

23.
Klíč, Václav
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Obhajoba diplomové práce: Celogenomová sekvenace, anotace a komparativní genomika tří serovarů Salmonella enterica
Obhajoba diplomové práce: Celogenomová sekvenace, anotace a komparativní genomika tří serovarů Salmonella enterica

24.
Klimovič, Šimon
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Obhajoba diplomové práce: Vliv struktury a mechanických vlastností povrchů na biomechanické vlastnosti buněk

25.
Konečná, Klára
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Obhajoba diplomové práce: Telomery a telomerový chromatin v kalusech rostlin Arabidopsis thaliana kultivovaných v přítomnosti epigeneticky aktivní látky

26.
Kováčiková, Petra
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Obhajoba diplomové práce: Charakterizace interakčních partnerů telomerázy v modelové rostlině Arabidopsis thaliana

27.
Kusová, Alžbeta
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Obhajoba diplomové práce: Charakterizace proteinů asociovaných s telomerami a telomerázou

28.
Lyčka, Martin
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Obhajoba diplomové práce: Telomery a telomeráza v rostlinách vystavených genotoxickému stresu

29.
Martinková, Petra
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Obhajoba diplomové práce: Karboxypeptidasa B1 a možnosti jejího terapeutického ovlivnění

30.
Martišová, Andrea
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Obhajoba diplomové práce: Analýza významu epigenetické regulace exprese AGR2 ve vztahu ke tvorbě metastáz u vybraných nádorových buněčných linií

31.
Michalík, David
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Obhajoba diplomové práce: Charakterizace enzymů modifikujících RNA

32.
Murgašová, Katarína
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Obhajoba diplomové práce: Exprese, purifikace a charakterizace intracelulárních regulačních domén cytokininového receptoru AHK4 u Arabidopsis thaliana.

33.
Ondruš, Michal
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Obhajoba diplomové práce: Vliv divalentních iontů na cytokininovou a etylénovou signální dráhu u rostlin.

34.
Otočka, Jakub
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Obhajoba diplomové práce: Analýza interakcí podjednotek komplexu SMC5/6

35.
Pastieriková, Ivana roz. Vasarábová
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Obhajoba diplomové práce: Regulace dynamiky SMC5/6 komplexu

36.
Pernicová, Kristýna
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Obhajoba diplomové práce: Telomerový chromatin v Cestrum elegans, rostlině s nekanonickou telomerovou sekvencí

37.
Petr, Marek
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Obhajoba diplomové práce: Studium interakcí proteinů p53 s kvadruplexy DNA pomocí biofyzikálních a biochemických metod

38.
Porubská, Jana
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Obhajoba diplomové práce: Zapojení katalytické podjednotky telomerázy do regulace genové exprese

39.
Przybeková, Aneta roz. Krejčí
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Obhajoba diplomové práce: Vazba proteinů rodiny p53 na nukleozomální DNA

40.
Rájecká, Veronika
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Obhajoba diplomové práce: Funkční význam epigenetické modifikace H3K27me3 na rostlinných telomerových histonech

41.
Rathouzská, Šárka
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Obhajoba diplomové práce: Nádorová heterogenita u kolorektálního karcinomu – analýza mutačního stavu genů u metastazujícího onemocnění

42.
Rubanová, Daniela
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Obhajoba diplomové práce: Charakterizace vlivu pseurotinů na specifickou imunitní odpověď

43.
Sándor, Roman
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Obhajoba diplomové práce: Fyzikální změny plasmatické membrány buněk tabáku vyvolané elicitiny s omezenou schopností vazby sterolů

44.
Sedláčková, Hana
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Obhajoba diplomové práce: Úloha helikázy RECQ4 na správné segregaci chromozomů během mitózy

45.
Selinger, Tomáš
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Obhajoba diplomové práce: Studium interakcí nádorového supresoru proteinu IFI-16 s DNA

46.
Schořová, Šárka
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Obhajoba diplomové práce: Studium proteinů asociovaných s telomerázou

47.
Skoupilová, Hana
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Obhajoba diplomové práce: Genetická analýza smc5-6 mutant

48.
Špunarová, Michaela roz. Hložková
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Obhajoba diplomové práce: Analýza genu a proteinu SF3B1 u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií

49.
Šulc, Petr
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Obhajoba diplomové práce: Desmocollin 1 a jeho úloha v procesu metastazování

50.
Vávra, Ondřej
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Genomika a proteomika
Obhajoba diplomové práce: Metody pro identifikaci biologicky relevantních tunelů v proteinech

Další stránky seznamu vybraných absolventů:
1: Adamusová, Kateřina roz. Jůzová 51: Vorel, Jiří

Vyhledání absolventů a závěrečných prací

Masarykova univerzita
 
Fakulta studia
Příjmení
Rok*
Titul
Pracoviště závěrečné práce
Vyberte alespoň jedno z kritérií a klikněte na 'Vyhledat.'
V nabídce příjmení naleznete počáteční písmena jen existujících absolventů.

Program/obor

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V Z Ž    vše rozbalit* Právní stav nám umožňuje veřejně informovat o absolventech, kteří ukončili studium od roku 2006.

Klíčová slova

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Komunitní síť

Komunitní síť – Máte diplom z MU/UJEP? Setkejte se se známými ze studií.