Fulltextové vyhledávání

x   Nápověda
Seznam absolventů | Seznamy absolventů | Přehled absolventů | Přehledy absolventů | Výpis absolventů | Absolventi | Diplomky | Bakalářky | Závěrečné práce | Závěrečná práce | Bakalářská práce | Bakalářské práce | Magisterská práce | Diplomová práce | Diplomové práce | Magisterské práce | Doktorandská práce | Doktorandské práce | Absolvovali | Magistři | Bakaláři | Doktorandi | Dizertační práce | Disertační práce | Rigorózní práce |
1.
Balážová, Tereza roz. Vaňousová
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Mikrobiologie
Obhajoba disertační práce: Klasifikace grampozitivních bakterií s využitím MALDI-TOF MS

2.
Beran, Vladimír
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Mikrobiologie
Obhajoba disertační práce: Průkaz podmíněně patogenních mykobakterií ve vnějším prostředí a jejich zdravotní význam

3.
Buryška, Tomáš
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Mikrobiologie
Obhajoba disertační práce: Application of microfluidics in enzyme research and engineering

4.
Čmielová, Jana roz. Kopecká
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Mikrobiologie
Obhajoba disertační práce: Polyfázová taxonomie technologicky významných kvasinek.

5.
Davidová Geržová, Lenka roz. Geržová
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Mikrobiologie
Obhajoba disertační práce: Charakterizace mikrobiálních společenstev a výskyt genů pro rezistence k antibiotikům v mikroflóře hospodářských a zájmových zvířat

6.
Elsheimer Matulová, Marta
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Mikrobiologie
Obhajoba disertační práce: Studium interakce hostitel - patogen na modelu drůbež - salmonela

7.
Fišarová, Lenka
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Mikrobiologie
Studijní obor: Mikrobiologie
Obhajoba disertační práce: Charakterizace variabilní složky genomu koaguláza-negativních stafylokoků

8.
Formanová, Petra
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Mikrobiologie
Obhajoba disertační práce: Molekulární neuropatogeneze klíšťové encefalitidy

9.
Haviernik, Jan
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Mikrobiologie
Studijní obor: Mikrobiologie
Obhajoba disertační práce: Nové přístupy k terapii u flavivirových nákaz

10.
Horáková, Kateřina
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Mikrobiologie
Obhajoba disertační práce: Možnosti izolace a identifikace hygienicky významných bakterií ve vodách

11.
Chmelař, Dittmar
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Mikrobiologie
Obhajoba disertační práce: Citlivost na vybraná antibiotika a produkce endotoxinu u bakterií Bacteroides fragilis group

12.
Klvaňa, Martin
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Mikrobiologie
Obhajoba disertační práce: Structure-dynamics-function relationships of haloalkane dehalogenases

13.
Kosina, Marcel
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Mikrobiologie
Obhajoba disertační práce: Taxonomie kultivovatelných psychrotrofních prokaryot z vodních ekosystémů

14.
Kosinová, Eva
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2007, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie
Studijní obor: Mikrobiologie
Obhajoba disertační práce: Exprese strukturálních proteinů živočišných virů v eukaryontních systémech

15.
Králová, Stanislava
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Mikrobiologie
Obhajoba disertační práce: Typizace a taxonomie psychrofilních prokaryot z Antarktidy

16.
Krejčí, Eva roz. Durnová
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2006, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie
Studijní obor: Mikrobiologie
Obhajoba disertační práce: Identifikace mikroorganismů pomocí profilu mastných kyselin

17.
Kubasová, Tereza
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Mikrobiologie
Obhajoba disertační práce: Vývoj plazmidů - interakce plazmidů rezistence a virulence u Salmonella enterica

18.
Kýrová, Kamila
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Mikrobiologie
Obhajoba disertační práce: Studium interakce hostitel - patogen na modelu prase - salmonela

19.
Malíková, Libuše roz. Švarcová
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2007, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie
Studijní obor: Mikrobiologie
Obhajoba disertační práce: Výskyt koaguláza negativních stafylokoků jako původců nozokomiálních nákaz: Fenotypová a molekulárně biologická charakteristika

20.
Marošević, Durdica
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Mikrobiologie
Obhajoba disertační práce: Molekulární epidemiologie křížové rezistence vůči makrolidům, linkosamidům a streptograminu B a mechanismy ovlivňující její vznik a šíření

21.
Matoulková, Dagmar
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Mikrobiologie
Obhajoba disertační práce: Polyfázová taxonomie anaerobních bakterií

22.
Myšková, Petra roz. Pospíšilová
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Mikrobiologie
Obhajoba disertační práce: Molekulárně epidemiologická charakteristika bakterií rodu Salmonella na území České republiky

23.
Nováková, Dana roz. Kubošková
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2006, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie
Studijní obor: Mikrobiologie
Obhajoba disertační práce: Taxonomie grampozitivních koků a typizace vybraných skupin

24.
Straková, Petra
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Mikrobiologie
Obhajoba disertační práce: Zoonotické viry u volně žijících endotermních obratlovců

25.
Varmužová, Karolína
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Mikrobiologie
Obhajoba disertační práce: Infekce drůbeže méně častými sérovary Salmonella enterica

26.
Vávrová, Andrea
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Mikrobiologie
Obhajoba disertační práce: MALDI-TOF MS v typizaci environmentálně a potravinářsky významných bakterií

27.
Venclíková, Kristýna
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Mikrobiologie
Obhajoba disertační práce: Ekologie vybraných mikroorganizmů přenášených klíšťaty

28.
Vídeňská, Petra
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Mikrobiologie
Obhajoba disertační práce: Vývoj střevní mikroflóry v průběhu života hospodářských zvířat

29.
Vrbovská, Veronika
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Mikrobiologie
Studijní obor: Mikrobiologie
Obhajoba disertační práce: Molekulární charakterizace vybraných koaguláza negativních stafylokoků a jejich klinický význam

Vyhledání absolventů a závěrečných prací

Masarykova univerzita
 
Fakulta studia
Příjmení
Rok*
Titul
Pracoviště závěrečné práce
Vyberte alespoň jedno z kritérií a klikněte na 'Vyhledat.'
V nabídce příjmení naleznete počáteční písmena jen existujících absolventů.

Program/obor

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V Z Ž    vše rozbalit* Právní stav nám umožňuje veřejně informovat o absolventech, kteří ukončili studium od roku 2006.

Klíčová slova

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Komunitní síť

Komunitní síť – Máte diplom z MU/UJEP? Setkejte se se známými ze studií.