Fulltextové vyhledávání

x   Nápověda
Seznam absolventů | Seznamy absolventů | Přehled absolventů | Přehledy absolventů | Výpis absolventů | Absolventi | Diplomky | Bakalářky | Závěrečné práce | Závěrečná práce | Bakalářská práce | Bakalářské práce | Magisterská práce | Diplomová práce | Diplomové práce | Magisterské práce | Doktorandská práce | Doktorandské práce | Absolvovali | Magistři | Bakaláři | Doktorandi | Dizertační práce | Disertační práce | Rigorózní práce |
Další stránky seznamu vybraných absolventů:
1: Bartl, Tomáš 51: Mikulů, Lukáš

1.
Bartl, Tomáš
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Organická chemie
Obhajoba diplomové práce: Přenos protonu na purinovém a modifikovaném purinovém skeletu

2.
Bartoš, Petr
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: RNDr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Organická chemie
Obhajoba rigorózní práce: Deriváty bicyklo[1,1,1]pentanu

3.
Bouzek, Petr
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2006, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Organická chemie
Obhajoba diplomové práce: alpha-Azidomethylidenlaktony

4.
Bownik, Iwona Božena roz. Bogusz
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: RNDr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Organická chemie
Obhajoba rigorózní práce: Fotolabilní chránicí skupiny pro biologicky aktivní látky: p-Hydroxyphenacyl ammoniové soli

5.
Brhelová, Michaela
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Organická chemie
Obhajoba diplomové práce: Syntéza konjugovaných systémů s nitronovým synthonem

6.
Bromová, Hana
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Organická chemie
Obhajoba diplomové práce: Termicky iniciované intramolekulární cyklizace 3-substituovaných nesymetrických allenylazinů

7.
Brukner, Aleš
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Organická chemie
Obhajoba diplomové práce: Tvarově stálé makrocykly

8.
Buchlovič, Marian
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Organická chemie
Obhajoba diplomové práce: Využitie nových allenylových syntónov v syntéze heterocyklických zlúčenín

9.
Buchlovič, Marian
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: RNDr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Organická chemie
Obhajoba rigorózní práce: Allenyloxím ako nový prekurzor pre syntézu stabilných cyklických nitrónov

10.
Czechaczek, Ondřej
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Organická chemie
Obhajoba diplomové práce: Konjugované makrocykly

11.
Černová, Lenka
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Organická chemie
Obhajoba diplomové práce: Syntéza nových karbocyklických nukleosidových analogů

12.
Datinská, Vladimíra
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Organická chemie
Obhajoba diplomové práce: Syntéza cyklických karbonylových sloučenin s různou aplikací

13.
Fiala, Tomáš
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Organická chemie
Obhajoba diplomové práce: Bambusurily a jejich supramolekulární interakce s organickými fosfáty

14.
Galeta, Juraj
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Organická chemie
Obhajoba diplomové práce: Syntéza nových nesymetrických allenylazínov a ich využitie v cyklizačných reakciách

15.
Galeta, Juraj
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: RNDr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Organická chemie
Obhajoba rigorózní práce: Nesymetrické allenylazíny a ich transformácie vedúce k novým heterocyklickým skeletom

16.
Grycová, Lenka roz. Baráková
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2007, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: RNDr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Organická chemie
Obhajoba rigorózní práce: Kvartérní protoberberinové alkaloidy
Obhajoba rigorózní práce: Kvartérní protoberberinové alkaloidy

17.
Havel, Štěpán
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Organická chemie
Obhajoba diplomové práce: Syntéza inhibitorů enzymů potřebných k opravě DNA

18.
Havel, Václav
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Organická chemie
Obhajoba diplomové práce: Deriváty glykolurilů pro přípravu makrocyklických sloučenin

19.
Havel, Václav
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: RNDr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Organická chemie
Obhajoba rigorózní práce: Bambus[n]urily: Nová skupina makrocyklických receptorů aniontů

20.
Havránková, Eva
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Organická chemie
Obhajoba diplomové práce: Studie možností syntetických aplikací Ce(III) komplexů imobilizovaných na katexech

21.
Havránková, Eva
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: RNDr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Organická chemie
Obhajoba rigorózní práce: Syntetické aplikace nového katalyzátoru - Ce(III) imobilizovaného na slabě kyselé katexové pryskyřici

22.
Hebanová, Simona
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Organická chemie
Obhajoba diplomové práce: Využití cyklických nitronů v přípravě nových kyslíkatých heterocyklů cestou 1,3-dipolární cykloadice

23.
Horváth, Peter
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Organická chemie
Obhajoba diplomové práce: Iminopyroniny jako fluorofory a molekulární senzory

24.
Hylse, Ondřej
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Organická chemie
Obhajoba diplomové práce: Inhibitory a aktivátory proteinových kináz

25.
Hylsová, Michaela roz. Petrůjová
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Organická chemie
Obhajoba diplomové práce: Inhibitory proteinových kináz

26.
Chalupa, David
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Organická chemie
Obhajoba diplomové práce: Příprava strukturních analogů pseurotinů

27.
Chalupa, David
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: RNDr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Organická chemie
Obhajoba rigorózní práce: Enantioselektivní syntéza cephalimysinů B a C

28.
Chmielová, Marcela
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obory: Organická chemie, Učitelství chemie pro střední školy
Obhajoba diplomové práce: Aplikace akridin-9(1OH)-onu jako prekursoru pro katalytické systémy v organické syntéze

29.
Chvojka, Matúš
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Organická chemie
Obhajoba diplomové práce: Fluorované bambusurily

30.
Jančařík, Andrej
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Organická chemie
Obhajoba diplomové práce: Tyčinkovité molekuly odvozené z bicyklo[1.1.1]pentanu

31.
Jendryková, Lenka
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Organická chemie
Obhajoba diplomové práce: Pokus o přípravu protonových hub přesmykem criss-cross cykloaduktů nesoucích trimethylsilylovou skupinu

32.
Jurášek, Jakub
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Organická chemie
Obhajoba diplomové práce: Srovnávací studie aktivity neimobilizovaných a imobilizovaných analogů DMAP v modelových reakcích
Obhajoba diplomové práce: Srovnávací studie aktivity neimobilizovaných a imobilizovaných analogů DMAP v modelových reakcích

33.
Kaleta, Jiří
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2006, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Organická chemie
Obhajoba diplomové práce: Laterálně substituované deriváty bicyklo[1.1.1]pentanu

34.
Kandrnálová, Markéta roz. Enderesová
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Organická chemie
Obhajoba diplomové práce: Hexamer glykolurilu a jeho použití k přípravě cucurbiturilů

35.
Klašková, Martina
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Organická chemie
Obhajoba diplomové práce: Vliv mrazení na enzymatickou aktivitu

36.
Klíčová, Ľubica roz. Hroudná
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Organická chemie
Obhajoba diplomové práce: Výpočetní fotochemie

37.
Kopřivová, Klára
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Organická chemie
Obhajoba diplomové práce: Nové typy molekulárních tyčinek

38.
Kováčiková, Eva
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Organická chemie
Obhajoba diplomové práce: Syntéza nových karbocyklických nukleosidových analogů
Obhajoba diplomové práce: Syntéza nových karbocyklických nukleosidových analogů

39.
Krajčovičová, Soňa
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Organická chemie
Obhajoba diplomové práce: Syntéza nových karbocyklických nukleosidových analogů

40.
Krausová, Kateřina
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obory: Organická chemie, Učitelství chemie pro střední školy
Obhajoba diplomové práce: Využití bicyklopentanového linkeru v molekulách vhodných pro povrchové aplikace

41.
Kučera, Roman
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Organická chemie
Obhajoba diplomové práce: Syntetická strategie pro přípravu biologicky aktivních terpenů

42.
Kuchař, Lukáš
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Organická chemie
Obhajoba diplomové práce: Isomerace 2-propargyloxybenzaldehydu na 2-allenyloxybenzaldehyd a jeho využití v cykloadičních reakcích

43.
Lapešová, Jana
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2022, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Organická chemie
Obhajoba diplomové práce: Zavádění chirálních stavebních bloků do bambusurilových makrocyklů

44.
Lišková, Marcela
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obory: Organická chemie, Učitelství chemie pro střední školy
Obhajoba diplomové práce: Syntézy za neklasických podmínek - E-Learningový kurs

45.
Lízal, Tomáš
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Organická chemie
Obhajoba diplomové práce: Molekulární klipsy vycházející z propandimočoviny

46.
Ludvíková, Lucie
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Organická chemie
Obhajoba diplomové práce: Fotokatalytické cross-coupling reakce disulfidů a aminokyselin

47.
Madea, Dominik
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Organická chemie
Obhajoba diplomové práce: Vývoj senzorů oxidu uhelnatého

48.
Magyarová, Beáta
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Organická chemie
Obhajoba diplomové práce: Luminiscenční studie látek na ledu – koncentrační studie

49.
Maier, Lukáš
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Organická chemie
Obhajoba diplomové práce: Syntéza a strukturní modifikace potenciálních interkalátorů DNA

50.
Maršálek, Kamil
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Mgr.
Studijní program: Chemie
Studijní obor: Organická chemie
Obhajoba diplomové práce: Syntéza monofunkcionalizovaného derivátu bambusurilu

Další stránky seznamu vybraných absolventů:
1: Bartl, Tomáš 51: Mikulů, Lukáš

Vyhledání absolventů a závěrečných prací

Masarykova univerzita
 
Fakulta studia
Příjmení
Rok*
Titul
Pracoviště závěrečné práce
Vyberte alespoň jedno z kritérií a klikněte na 'Vyhledat.'
V nabídce příjmení naleznete počáteční písmena jen existujících absolventů.

Program/obor

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V Z Ž    vše rozbalit

* Právní stav nám umožňuje veřejně informovat o absolventech, kteří ukončili studium od roku 2006.

Klíčová slova

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Komunitní síť

Komunitní síť – Máte diplom z MU/UJEP? Setkejte se se známými ze studií.