Fulltextové vyhledávání

x   Nápověda
Seznam absolventů | Seznamy absolventů | Přehled absolventů | Přehledy absolventů | Výpis absolventů | Absolventi | Diplomky | Bakalářky | Závěrečné práce | Závěrečná práce | Bakalářská práce | Bakalářské práce | Magisterská práce | Diplomová práce | Diplomové práce | Magisterské práce | Doktorandská práce | Doktorandské práce | Absolvovali | Magistři | Bakaláři | Doktorandi | Dizertační práce | Disertační práce | Rigorózní práce |
Další stránky seznamu vybraných absolventů:
1: Abraham, Marek Mihai 51: Vrtílek, Milan

1.
Abraham, Marek Mihai
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Zoologie
Obhajoba disertační práce: Hostitelsko-parazitická interakce jako extrémní forma konfliktu rodič - potomek.

2.
Aghová, Tatiana
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Zoologie
Obhajoba disertační práce: Srovnávací fylogeografie východoafrické oblasti Somali-Maasai na příkladu modelové skupiny hlodavců

3.
Bachorec, Erik
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Zoologie
Obhajoba disertační práce: Vrozené a naučené chování u letounů.

4.
Bartáková, Veronika
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2018, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Zoologie
Obhajoba disertační práce: Populační a populačně-genetické aspekty biologických invazí a jejich vliv na koevoluční vztah mezi hořavkami a mlži.

5.
Berková, Hana
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Zoologie
Obhajoba disertační práce: Letová aktivita netopýrů ve vchodu Kateřinské jeskyně - automatický monitorovací systém

6.
Bobek, Lukáš
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2022, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Zoologie
Obhajoba disertační práce: Životní strategie a ptačí ekofyziologie: latitudinální a altitudinální procesy u pěvců

7.
Burri, Marta roz. Promerová
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Zoologie
Obhajoba disertační práce: Major histocompatibility complex genes: their variation and impact on fitness in a socially monogamous passerine

8.
Černý, Martin
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2020, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Zoologie
Obhajoba disertační práce: Hnízdní strategie u koroptve polní (Perdix perdix): umístění hnízda a hnízdní úspěšnost

9.
Ďureje, Ľudovít
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Zoologie
Obhajoba disertační práce: Vliv agresivního chování na dynamiku hybridní zóny myší domácích

10.
Dušátková, Lenka roz. Petráková
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2016, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Zoologie
Obhajoba disertační práce: Populations of the ant Liometopum microcephalum (Panzer, 1798) at different spatial scales

11.
Fornůsková, Alena
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Zoologie
Obhajoba disertační práce: Genes of innate immunity and their significance in evolutionary ecology of free living rodents

12.
Hájková, Petra
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Zoologie
Obhajoba disertační práce: Ochranářská genetika vydry říční

13.
Hánová, Alexandra
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Zoologie
Obhajoba disertační práce: Evoluční historie vybraných afrických hlodavců otevřených habitatů z pohledu různých prostorových a evolučních úrovní

14.
Harazim, Markéta roz. Nováková
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Zoologie
Obhajoba disertační práce: Fyziologie a patologie infekce u netopýrů.

15.
Hemala, Vladimír
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Zoologie
Obhajoba disertační práce: Morfologie a fylogeneze ploštic nadčeledi Pyrrhocoroidea (Hemiptera: Heteroptera)

16.
Hiadlovská, Zuzana
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Zoologie
Obhajoba disertační práce: Behavioural strategies of two house mouse subspecies (Mus musculus musculus, M.m. Domesticus)

17.
Chytil, Josef
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2006, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie
Studijní obor: Zoologie
Obhajoba disertační práce: Dynamika průtahu rákosinových druhů ptáků na rybníce Nesyt (NPR Lednické rybníky)

18.
Janáč, Michal
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Zoologie
Obhajoba disertační práce: Sampling and evaluation of the young-of-the-year fish assemblages

19.
Janišová, Kristýna
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Zoologie
Obhajoba disertační práce: Fylogeneze a fylogeografie rodu Libnetis (Lycidae) a světluškovitých z jihovýchodní Asie.

20.
Komzáková, Olga roz. Meixnerová
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Zoologie
Obhajoba disertační práce: Fylogeneze evropských rodů čeledi Anthomyiidae (Diptera) s novými údaji o identifikaci, ekologii a rozšíření středoevropských druhů.

21.
Konečná, Markéta
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Zoologie
Obhajoba disertační práce: Vliv individuálních strategií na intenzitu pohlavního výběru a populační parametry u hořavek

22.
Konečný, Adam
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Zoologie
Obhajoba disertační práce: Důsledky antropogenních změn na společenstva a populace hlodavců: příkladové studie původních a introdukovaných druhů ve východním Senegalu

23.
Konvičková, Hana roz. Patzenhauerová
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Zoologie
Obhajoba disertační práce: Bathyergid rodents of mesic tropical regions: phylogeography, kinship structure and mating systems

24.
Kotasová Adámková, Marie roz. Adámková
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Zoologie
Obhajoba disertační práce: Individuální kondice, exprese ornamentů a pohlavní výběr vlaštovky obecné, Hirundo rustica

25.
Kristín, Peter
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2015, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Zoologie
Obhajoba disertační práce: Zdroje proměnlivosti standardního metabolismu u čolků

26.
Křemenová, Jana
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2021, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Zoologie
Obhajoba disertační práce: Ecological drivers of population differentiation and post-copulatory reproductive compatibility in bedbugs

27.
Lutovinovas, Erikas
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Zoologie
Obhajoba disertační práce: Biosystematic study of model taxa of the family Tachinidae (Diptera)

28.
Malenovský, Igor
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Zoologie
Obhajoba disertační práce: Taxonomie a systematika mer čeledi Phacopteronidae (Hemiptera: Psylloidea)

29.
Martincová, Iva
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Zoologie
Obhajoba disertační práce: Poruchy spermatogeneze hybridních samců myší

30.
Michalková, Veronika
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Zoologie
Obhajoba disertační práce: A study of hosts and biological adaptations of tachinid larvae (Diptera, Tachinidae) in connection with host-parasitoid interactions

31.
Mikula, Ondřej
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2009, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Zoologie
Obhajoba disertační práce: Změny vývojové stability u domácích myší v důsledku hybridizace

32.
Mrkvicová, Martina roz. Vyskočilová
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Obecná a molekulární genetika
Obhajoba disertační práce: Hybridní sterilita samců myši domácí

33.
Muráriková, Natália
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Zoologie
Obhajoba disertační práce: Revize taxonomického postavení modelových skupin druhů čeledi Tachinidae (Diptera) a rekonstrukce jejich fylogeneze pomocí analýzy morfologických znaků a molekulárně-biologických metod

34.
Najman Baškiera, Senka roz. Baškiera
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2022, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Zoologie
Obhajoba disertační práce: Individuální fenotypová proměnlivost v termální ekologii obojživelníků

35.
Němečková, Iva roz. Šindlerová
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2006, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie
Studijní obor: Zoologie
Obhajoba disertační práce: Hnízdní strategie motáka pochopa (Circus aerugiosus) v extenzivně obhospodařované krajině CHKO Poodří

36.
Opatová, Pavlína
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2017, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Zoologie
Obhajoba disertační práce: Genetické a environmentální faktory ovlivňující fenotyp spermie u zebřičky pestré (Taeniopygia guttata)

37.
Polačiková, Lenka roz. Sakáčová
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Zoologie
Obhajoba disertační práce: Evolúcia antiparazitických reakcií hniezdnych hostitelov kukučky jarabej Cuculus canorus

38.
Poláková, Radka
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2011, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Zoologie
Obhajoba disertační práce: Vliv genetických faktorů na reprodukční úspěch u sociálně monogamního pěvce

39.
Požgayová, Milica
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Zoologie
Obhajoba disertační práce: Obranné stratégie hostitelov kukučky obyčajnej Cuculus canorus voči hniezdnemu parazitizmu

40.
Prášek, Václav
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2006, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie
Studijní obor: Zoologie
Obhajoba disertační práce: Biologie hlavačky mramorované (Proterorhinus marmoratus), nového druhu ichthyofauny České republiky

41.
Rymešová, Dana
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2013, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Zoologie
Obhajoba disertační práce: Survival and Mate Choice in the Grey Partridge (Perdix perdix)

42.
Ryšavá, Michaela roz. Nováková
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2010, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Zoologie
Obhajoba disertační práce: Ekologie tchoře tmavého (Mustela putorius L.)

43.
Řežucha, Radomil
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Zoologie
Obhajoba disertační práce: Personality, reprodukční strategie a pohlavní výběr u vybraných taxonů ryb

44.
Smolinský, Radovan
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2012, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Zoologie
Obhajoba disertační práce: Úloha interakcí mezi predátorem a kořistí pro koadaptaci termální biologie u čolků

45.
Šicha, Václav
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Zoologie
Obhajoba disertační práce: Vybrané aspekty koevoluce mezi kukačkou obecnou (Cuculus canorus) a jejími hostiteli

46.
Šlapanský, Luděk
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2019, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Zoologie
Obhajoba disertační práce: Pohybová aktivita nepůvodních hlaváčovitých ryb

47.
Špalek Tóthová, Andrea roz. Tóthová
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2006, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie
Studijní obor: Zoologie
Obhajoba disertační práce: Štúdium biosystematiky a fylogenézy stredoeurópskych druhov čeľade Ceratopogonidae (Diptera) s využitím morfologických i molekulárno-biologických znakov

48.
Uddin, Wasim
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2014, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Zoologie
Obhajoba disertační práce: Genetic variation of selected pathogens in the house mouse hybrid zone

49.
Vallo, Peter
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Zoologie
Obhajoba disertační práce: Molecular genetic studies in African leaf-nosed bats (Hipposideridae)

50.
Valová, Zdenka
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Rok: 2008, studium úspěšně absolvováno, udělen titul: Ph.D.
Studijní program: Biologie (čtyřleté)
Studijní obor: Zoologie
Obhajoba disertační práce: Společenstva O+ juvenilních ryb v různě upravených nížinných tocích

Další stránky seznamu vybraných absolventů:
1: Abraham, Marek Mihai 51: Vrtílek, Milan

Vyhledání absolventů a závěrečných prací

Masarykova univerzita
 
Fakulta studia
Příjmení
Rok*
Titul
Pracoviště závěrečné práce
Vyberte alespoň jedno z kritérií a klikněte na 'Vyhledat.'
V nabídce příjmení naleznete počáteční písmena jen existujících absolventů.

Program/obor

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V Z Ž    vše rozbalit

* Právní stav nám umožňuje veřejně informovat o absolventech, kteří ukončili studium od roku 2006.

Klíčová slova

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Komunitní síť

Komunitní síť – Máte diplom z MU/UJEP? Setkejte se se známými ze studií.