Full-text search

x   Help
browse graduates | view graduates | list of graduates, list of alumni | lists of graduates, lists of alumni | alumni list, graduate list, graduation list | Graduates | dissertations, doctoral theses | Bachelors | Theses | Thesis/Dissertation | Bachelor's thesis | Bachelor's theses | MA thesis | Master's thesis | Master's theses | MA theses | PhD thesis | PhD theses | graduated | Master, Masters | Bachelor | doctoral students, PhD students | doctoral theses, dissertations | Doctoral theses, Dissertations | Advanced Master's thesis |

1.
Adamcová, Kateřina maiden name: Petrášová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Biochemistry
Master's thesis defence: Studium enzymových biokonjugátů pomocí biosensorů

2.
Adamcová, Soňa maiden name: Klusová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Identifikace a funkční analýza prognostických mikroRNA u pacientů s karcinomem pankreatu

3.
Adámik, Matej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Biochemistry
Master's thesis defence: Interakce proteinů p63 s DNA in vitro a in vivo

4.
Adamová, Lenka maiden name: Brůnová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Biochemistry
Master's thesis defence: Proteinové inženýrství lektinů – cílená mutageneze patogenních lektinů

5.
Adamus, Marek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Lidská N-acetylglukosaminyltransferasa GnT-I a její exprese v odlišných eukaryotických systémech

6.
Adamusová, Kateřina maiden name: Jůzová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Genomics and Proteomics
Master's thesis defence: Optimalizace metod pro identifikaci proteinů asociovaných s rostlinnými telomerami

7.
Adamusová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Detekce komplexů DNA s nádorově supresorovými proteiny

8.
Al Tukmachi, Dagmar
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Biochemistry
Master's thesis defence: NRAS mutace u pacientů s akutní myeloidní leukémií

9.
Alán, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Biomolecular Chemistry
Master's thesis defence: Řešení 3D struktury proteinů na atomární rovni se zaměřením na lektiny a glykosyltransferasy

10.
Alaxinová, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Biochemistry
Master's thesis defence: Metody in vitro a in vivo pro hodnocení poškození DNA ve studiích lidského biomonitoringu

11.
Altmannová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Biochemistry
Master's thesis defence: Úloha a význam FANCD2 proteinu

12.
Ambrož, Marcel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Biochemistry
Master's thesis defence: Analýza struktury DNA s pomocí mikroskopu AFM

13.
Ambrůzová, Barbora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Imunomodulační vlastnosti mezenchymálních kmenových buněk využitelné v léčbě Crohnovy choroby

14.
Andrejčinová, Ivana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Biochemistry
Master's thesis defence: Vliv aktivace PRR receptorů na diferenciaci, obměnu a osud monocytů

15.
Andrejs, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Biochemistry
Master's thesis defence: Příprava konjugátů kyseliny borité s vybranými enzymy a jejich použití v klinické diagnostice

16.
Anteková, Karin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Genomics and Proteomics
Master's thesis defence: Vliv acetylace histonů na stabilitu rostlinných telomer

17.
Babáš, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Biochemistry
Master's thesis defence: Testování inhibitorů metyltransferázy pomocí počítačových simulací

18.
Babinský, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Biomolecular Chemistry
Master's thesis defence: Vazebný mód kvartérních izochinolinových alkaloidů na d(AAGAATTCTT)2

19.
Bábovská, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Biochemistry
Master's thesis defence: Chuťová percepce mastných kyselin a obezita

20.
Babuliaková, Elena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Biochemistry
Master's thesis defence: Role povrchového náboje elicitinu cryptogeinu při indukci rezistence

21.
Bačová, Iveta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Antimetastatické inhibitory a mechanismy jejich účinku

22.
Balázs, Beáta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Genomics and Proteomics
Master's thesis defence: Charakterizace podjednotek SMC5-6 komplexu a jejich partnerů

23.
Balcárek, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Chemoinformatics and Bioinformatics
Master's thesis defence: Vývoj nástrojů pro analýzu kvality biomolekulárních modelů

24.
Balcarová, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Biochemistry
Master's thesis defence: Studium rané fáze obranné reakce rostlin vyvolané mutantními proteiny cryptogeinu

25.
Balík, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Biomolecular Chemistry
Master's thesis defence: Multiplatformní 3D editor molekulárních struktur

26.
Balvan, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Biochemistry
Master's thesis defence: Vliv exogenních látek na expresi proteinu p53 u vybraných nádorových linií

27.
Banáš, Dominik
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Vliv oxidačního stresu na respirační řetězec bakterie Paracoccus denitrificans

28.
Baráková, Iveta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Stanovení aktivity hydrolas pomocí piezoelektrického biosensoru

29.
Baráthová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Genomics and Proteomics
Master's thesis defence: Sestavování chromatinu a stabilita genomu

30.
Bardelčík, Miroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Vztah mezi Alzheimerovou chorobou a polymorfizmy kandidátních genů

31.
Bárta, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Biochemistry
Master's thesis defence: Využití moderních elektromigračních metod při studiu metabolomu

32.
Bartáková, Diana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Biochemistry
Master's thesis defence: Nové elektrochemické přístupy v molekulární onkologii

33.
Bartalová, Miroslava
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Biochemistry
Master's thesis defence: Studium molekulárních mechanismů účastnících se rozpoznání elicitinů rostlinami tabáku

34.
Bařinová, Marcela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Tvorba Iodininu u bakterie Acidithiobacillus thiooxidans

35.
Baška, Roman
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Strukturní studie vybraných virových proteinů

36.
Bednář, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Biochemistry
Master's thesis defence: Vývoj impedančního point-of-care biosenzoru pro detekci lidského sérového albuminu

37.
Bencúrová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Genomics and Proteomics
Master's thesis defence: Vliv aktivity adenylačních enzymů na funkci telomerických proteinů

38.
Bendová, Kateřina maiden name: Melková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Biochemistry
Master's thesis defence: Studium struktury a funkce endolysinu z fága phi812 a jeho rekombinačních forem.

39.
Benešová, Barbora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Biochemistry
Master's thesis defence: Výpočty volných energií konformačních změn vybraných fragmentů nukleových kyselin

40.
Benešová, Eliška maiden name: Stuchlíková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Detekce N-glykanových struktur izolovaných ze sér a tkání pacientek s nádorem prsu

41.
Benešová, Iva maiden name: Tomalová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Biochemistry
Master's thesis defence: Molekulární diverzita genů kódujících proteiny, které se účastní interakce mezi rostlinou a Meloidogyne incognita

42.
Beňová, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Biochemistry
Master's thesis defence: Tunelový efekt u enzymových a imunochemických biosensorů

43.
Beránek, Jindřich
Faculty: Faculty of Science
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Biochemistry
Master's thesis defence: Úloha transgelinu ve vývoji renálního karcinomu

44.
Berezňáková, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Biochemistry
Master's thesis defence: Klonování, příprava a charakterizace lektinů z patogenních plísní.

45.
Bertová, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Bioanalyst - Specialist in Laboratory Methods
Master's thesis defence: Studium biomechaniky buněk s použitím AFM nanoindentace

46.
Bešše, Andrej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Biochemistry
Master's thesis defence: Studium molekulární podstaty chemo- a radiorezistence na základě komplexní molekulárně-genetické charakterizace tkáně glioblastomu a jeho recidivy

47.
Bezděková, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Chemoinformatics and Bioinformatics
Master's thesis defence: Charakterizace nového hypotetického lektinu z Ixodes ricinus

48.
Bezděková, Renata
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Analýza fenotypu v rámci diferenciace hematopoetických kmenových buněk do B lymfocytární řady u monoklonálních gamapatií

49.
Bilanovičová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Biochemistry
Master's thesis defence: Funkční význam druhého alfa-helixového svazku membránových PIN proteinů

50.
Bíňovský, Ján
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Degree programme: Biochemistry
Field of Study: Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Studium lektinů z podmíněně patogenních organismů

Search for a graduate and thesis:

Masaryk University
 
Faculty
Surname
Year*
Degree
Department under which the thesis has been written
Select at least one of the filters and click on 'Find'.
The surname menu only lists the initial letters of existent surnames.

Programme/field:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z    expand all
* Current legal situation allows us to publicly write about alumni who have graduated since 2006.

Keywords

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Community Network

Community Network – Do you have an MU/UJEP diploma? If so, meet your former schoolmates.