Full-text search

x   Help
browse graduates | view graduates | list of graduates, list of alumni | lists of graduates, lists of alumni | alumni list, graduate list, graduation list | Graduates | dissertations, doctoral theses | Bachelors | Theses | Thesis/Dissertation | Bachelor's thesis | Bachelor's theses | MA thesis | Master's thesis | Master's theses | MA theses | PhD thesis | PhD theses | graduated | Master, Masters | Bachelor | doctoral students, PhD students | doctoral theses, dissertations | Doctoral theses, Dissertations | Advanced Master's thesis |
1.
Halló, Miroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: RNDr.
Degree programme: Geology
Field of Study: Geology
Advanced Master's thesis defence: Charakteristika aktivní struktury v seismicky aktivní zóně Nový Kostel (západní Čechy) na základě prostorového a časového rozmístění seismických jevů

2.
Hrubá, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: RNDr.
Degree programme: Geology
Field of Study: Geology
Advanced Master's thesis defence: Materiálová charakteristika kamenných nádob ze zádušního chrámu panovníka Neferefrea a její srovnání s materiály užívanými v 5. dynastii Staré říše

3.
Kadlec, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: RNDr.
Degree programme: Geology
Field of Study: Geology
Advanced Master's thesis defence: Chemismus turmalínu v granitických pegmatitech pronikající Fe-skarn a ruly ve Vlastějovicích: vliv okolní horniny pegmatitu na složení turmalínu (kontaminace)

4.
Krmíček, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: RNDr.
Degree programme: Geology
Field of Study: Geology
Advanced Master's thesis defence: Distribuce stopových prvků mezi páry flogopit/matrix, klinopyroxen/matrix a klinopyroxen/flogopit u vápenato-alkalických lamprofyrů

5.
Kynický, Jindřich
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Degree programme: Geology
Field of Study: Geology
Advanced Master's thesis defence: Karbonity jižního Mongolska

6.
Macek, Ivo
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: RNDr.
Degree programme: Geology
Field of Study: Geology
Advanced Master's thesis defence: Studium chemismu pozdních turmalínů z granitických pegmatitů a jejich vztah ke složení okolních hornin
Advanced Master's thesis defence: Studium chemismu pozdních turmalínů z granitických pegmatitů a jejich vztah ke složení okolních hornin

7.
Ondráček, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Degree programme: Geology
Field of Study: Geology
Advanced Master's thesis defence: Raně středověké svorové žernovy ze Starých Zámků v Brně - Líšni a jejich provenience

8.
Opletal, Vladimír
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: RNDr.
Degree programme: Geology
Field of Study: Geology
Advanced Master's thesis defence: Metamorfní vývoj karbonáto-evaporitického sedimentárního komplexu ve vranovsko-olešnické skupině moravika

9.
Patočka, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: RNDr.
Degree programme: Geology
Field of Study: Geology
Advanced Master's thesis defence: Limonitizované kvarcity s Fe-Mn-Co-Ba zrudněním ve svratecké klenbě moravika jižně od Maršova u Tišnova

10.
Poul, Ivan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: RNDr.
Degree programme: Geology
Field of Study: Geology
Advanced Master's thesis defence: Nový tektonický model Pavlovských vrchů: flat-ramp-flat geometrie v externích Západních Karpatech

11.
Rez, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: RNDr.
Degree programme: Geology
Field of Study: Geology
Advanced Master's thesis defence: Napjatostní analýza založená na dvojčatění kalcitu

12.
Varner, David
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: RNDr.
Degree programme: Geology
Field of Study: Applied and Environmental Geology
Advanced Master's thesis defence: Sledování vydatnosti skapů v jeskyních pomocí akustických kapkoměrů

Search for a graduate and thesis:

Masaryk University
 
Faculty
Surname
Year*
Degree
Department under which the thesis has been written
Select at least one of the filters and click on 'Find'.
The surname menu only lists the initial letters of existent surnames.

Programme/field:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z    expand all
* Current legal situation allows us to publicly write about alumni who have graduated since 2006.

Keywords

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Community Network

Community Network – Do you have an MU/UJEP diploma? If so, meet your former schoolmates.