Full-text search

x   Help
browse graduates | view graduates | list of graduates, list of alumni | lists of graduates, lists of alumni | alumni list, graduate list, graduation list | Graduates | dissertations, doctoral theses | Bachelors | Theses | Thesis/Dissertation | Bachelor's thesis | Bachelor's theses | MA thesis | Master's thesis | Master's theses | MA theses | PhD thesis | PhD theses | graduated | Master, Masters | Bachelor | doctoral students, PhD students | doctoral theses, dissertations | Doctoral theses, Dissertations | Advanced Master's thesis |
1.
Burešová, Lucie maiden name: Komolíková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: RNDr.
Degree programme: Biology
Field of Study: Mathematical Biology
Advanced Master's thesis defence: Odhady parametrů kvality screeningového programu karcinomu prsu v České republice

2.
Cvanová, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: RNDr.
Degree programme: Biology
Field of Study: Mathematical Biology
Advanced Master's thesis defence: Vybrané statistické metody pro hodnocení genetických dat v příkladech

3.
Gelnarová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: RNDr.
Degree programme: Biology
Field of Study: Mathematical Biology
Advanced Master's thesis defence: Prediktivní odhady incidence a prevalence nádorových onemocnění na populační úrovni

4.
Ihnatová, Ivana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: RNDr.
Degree programme: Biology
Field of Study: Mathematical Biology
Advanced Master's thesis defence: MAMA: R-balík pro meta-analýzu microarray

5.
Klimeš, Daniel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: RNDr.
Degree programme: Biology
Field of Study: Mathematical Biology
Advanced Master's thesis defence: Standardizace a validace systému pro hodnocení protinádorové chemoterapie

6.
Koriťáková, Eva maiden name: Janoušová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: RNDr.
Degree programme: Biology
Field of Study: Mathematical Biology
Advanced Master's thesis defence: Nový toolbox v MATLABu pro analýzu MRI obrazů mozku

7.
Krejčí, Denisa maiden name: Malúšková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: RNDr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Mathematical Biology
Advanced Master's thesis defence: Hodnocení kompetitivních rizik u pacientů s diabetem

8.
Kůs, Radomír
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: RNDr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Mathematical Biology
Advanced Master's thesis defence: Nový toolbox pro MATLAB sloužící k extrakci příznaků a klasifikaci: Aplikace na obrazech mozků z magnetické rezonance

9.
Littnerová, Simona
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: RNDr.
Degree programme: Biology
Field of Study: Mathematical Biology
Advanced Master's thesis defence: Propensity skóre: nové dimense v analýze mortaliních dat

10.
Májek, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: RNDr.
Degree programme: Biology
Field of Study: Mathematical Biology
Advanced Master's thesis defence: Návrh prevence bronchogenního karcinomu: informační podpora s využitím populačních epidemiologických dat

11.
Mužík, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: RNDr.
Degree programme: Biology
Field of Study: Mathematical Biology
Advanced Master's thesis defence: Mezinárodní informační systém pro standardizovanou analýzu populačních onkologických dat

12.
Pavlík, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: RNDr.
Degree programme: Biology
Field of Study: Mathematical Biology
Advanced Master's thesis defence: Metody populační analýzy přežití jako nástroj pro hodnocení výsledků léčebné péče

13.
Pehalová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: RNDr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Mathematical Biology
Advanced Master's thesis defence: Využití joinpoint regrese k predikci vývoje onkologických onemocnění

14.
Svoboda, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: RNDr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Mathematical Biology
Advanced Master's thesis defence: Využití reklasifikační analýzy pro tvorbu rizikových indexů predikující mortalitu u pacientů s CHOPN

15.
Talianová, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: RNDr.
Degree programme: Biology
Field of Study: Mathematical Biology
Advanced Master's thesis defence: Odhad charakteru přirozeného výběru metodou maximální věrohodnosti: Vliv přirozeného výběru na genom dvoudomých a nedvoudomých druhů z rodu Silene

16.
Veselá, Šárka maiden name: Sušilová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: RNDr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Mathematical Biology
Advanced Master's thesis defence: Farmakoekonomický model hodnocení nákladové efektivity paliperidonu - long acting injection při změně stávajícího terapeutického modelu léčby schizofrenie

17.
Vyškovský, Roman
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: RNDr.
Degree programme: Experimental Biology
Field of Study: Mathematical Biology
Advanced Master's thesis defence: Toolbox pro klasifikaci obrazových dat mozku pomocí umělých neuronových sítí

Search for a graduate and thesis:

Masaryk University
 
Faculty
Surname
Year*
Degree
Department under which the thesis has been written
Select at least one of the filters and click on 'Find'.
The surname menu only lists the initial letters of existent surnames.

Programme/field:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z    expand all
* Current legal situation allows us to publicly write about alumni who have graduated since 2006.

Keywords

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Community Network

Community Network – Do you have an MU/UJEP diploma? If so, meet your former schoolmates.